Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 sẽ thay đổi Chương trình Đầu tư EB-5 như thế nào?

Ngày hết hạn (30/06/2021) của Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5 đang ngày càng đến gần hơn, làm tăng nguy cơ chấm dứt của Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5. Chương trình Đầu tư vào Đặc khu, gắn với một dự luật mở rộng của chính phủ, thường được gia hạn khá đơn giản: chương trình được gia hạn bất cứ khi nào dự luật chi tiêu được thông qua. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi vào tháng 12/2020, nguy cơ chương trình đầu tư vào đặc khu có thể bị chấm dứt có khả năng cao xảy ra. Với thời gian ngắn ngủi, nhiều đại diện ngành EB-5 đã nhanh chóng quan tâm đến Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5. Dự luật này do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy và Chuck Grassley đưa ra nhằm cải cách chương trình đầu tư EB-5 đồng thời gia hạn lại chương trình này trong 5 năm tới.

Dự luật tập trung vào việc cải thiện tính minh bạch của chương trình đầu tư EB-5. Nếu được thông qua, dự luật sẽ cải thiện các biện pháp bảo mật của chương trình và bổ sung các biện pháp bảo vệ cho các đặc khu đầu tư EB-5 trung thực. Dự luật cũng sẽ thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn đối với các đặc khu, giúp nhà đầu tư EB-5 dễ dàng thực hiện đầu tư một cách an toàn và bảo mật.

Dưới đây là những thay đổi chính mà dự luật đề xuất sẽ có đối với chương trình đầu tư EB-5:

Gia hạn Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5 trong thời gian này

Hầu hết các đại diện ngành EB-5 rất lo ngại về khả năng chương trình đầu tư vào đặc khu bị chấm dứt, điều này sẽ khiến hầu hết các khoản đầu tư EB-5 bị tạm dừng. Tuy nhiên, nếu Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 được thông qua, chương trình sẽ được gia hạn lại cho đến năm 2026. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư EB-5 có thể đầu tư mà không phải lo lắng rằng chương trình sẽ bị chấm dứt trong thời gian hiện tại.

Tăng trách nhiệm của Trung tâm khu vực

Hầu hết các nhà đầu tư chọn đầu tư thông qua một đặc khu vì lựa chọn này thường giảm bớt vai trò quản lý cho nhà đầu tư trong việc đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm nghiêm ngặt của chương trình. Các nhà đầu tư trung tâm khu vực có thể tính các công việc thời vụ và gián tiếp trong dự toán lao động của họ, điều này giúp các nhà đầu tư vào đặc khu dễ dàng hơn trong việc đáp ứng yêu cầu của chương trình rằng khoản đầu tư của họ tạo ra hoặc duy trì 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, một rủi ro có thể xảy ra là một đặc khu có thể gây vỡ nợ cho các nhà đầu tư. Dự luật được đề xuất sẽ yêu cầu các đặc khu cung cấp báo cáo hàng năm cho tất cả các nhà đầu tư EB-5 tham gia và Bộ An ninh Nội địa (DHS) để giải trình tất cả vốn đầu tư EB-5 đã được sử dụng và chứng minh rằng đặc khu đã tuân thủ yêu cầu của chương trình EB-5. Dự luật cũng sẽ yêu cầu các đặc khu thực hiện một cuộc kiểm toán độc lập hàng năm hoặc thuê một nhà quản lý quỹ để đảm bảo rằng tất cả vốn đầu tư EB-5 đang được sử dụng như dự định.

Tăng cường bảo vệ cho các nhà đầu tư EB-5

Đôi khi, bất chấp tất cả các biện pháp bảo vệ của chương trình đầu tư EB-5, các nhà đầu tư vào đặc khu vẫn bị vỡ nợ. Trong trường hợp như vậy, Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 có thể duy trì điều kiện nhập cư của những nhà đầu tư này. Đạo luật này đặc biệt quan tâm đến việc cho các nạn nhân rơi vào tình trạng bị gian lận một cơ hội khác trong tương lai ở Hoa Kỳ. Nếu dự luật này được thông qua, một số nhà đầu tư là nạn nhân của gian lận nhưng bản thân không liên quan đến gian lận vẫn có thể tham gia chương trình. Trong những trường hợp này, nhà đầu tư sẽ có 180 ngày để tìm một đặc khu mới và làm bất cứ điều gì có thể để tạo ra số lượng việc làm còn lại nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình đầu tư EB-5.

Dự luật cũng sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ cho các nhà đầu tư EB-5 có con cái quá tuổi quy định. Kể từ tháng 04/2021, Luật nhập cư của Hoa Kỳ xác định trẻ em là người dưới 21 tuổi và chưa kết hôn. Thời gian chờ xử lý hồ sơ đầu tư EB-5 chậm chạp làm tăng nguy cơ con cái của nhà đầu tư bị quá tuổi và không đủ điều kiện được cấp thị thực EB-5 cho nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả những nhà đầu tư đến từ các quốc gia gặp phải tình trạng tồn đọng như Trung Quốc và Việt Nam, tính đến tháng 04/2021. Tuy nhiên, dự luật được đề xuất sẽ duy trì điều kiện nhập cư đối với con cái của một số nhà đầu tư EB-5 nếu đơn xin loại bỏ các điều kiện của tư cách thường trú nhân có điều kiện bị từ chối hoặc hồ sơ của họ bị đình chỉ.

Buộc USCIS đẩy nhanh thời gian xử lý

Lịch sử về thời gian xử lý trì hoãn của USCIS đã ảnh hưởng đến việc nhập cư Hoa Kỳ đối với chương trình đầu tư EB-5. Kể từ tháng 04/2021, một số nhà đầu tư EB-5, chẳng hạn đến từ Trung Quốc, đã đợi hơn sáu năm để được cấp thị thực đầu tư EB-5. Các hồ sơ tồn đọng cho các chương trình thị thực khác thậm chí còn tồi tệ hơn trong một số trường hợp. Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 sẽ cung cấp các cải cách cần thiết đối với thời gian xử lý chậm chạp của chương trình đầu tư EB-5 bằng cách buộc USCIS nghiên cứu lệ phí, điều chỉnh lệ phí chương trình khi cần thiết để xử lý hiệu quả hồ sơ EB-5 phù hợp với hướng dẫn.

Điều gì trong tương lai của Chương trình Đầu tư EB-5?

Nếu dự luật của Grassley và Leahy được thông qua, với các biện pháp bảo vệ tăng cường cho nhà đầu tư EB-5 như chống lại gian lận và thời gian xử lý nhanh hơn, chương trình đầu tư EB-5 như chúng ta đã biết sẽ thay đổi đáng kể. Nếu Luật Quốc tịch Hoa Kỳ năm 2021 của chính quyền Biden cũng được thông qua, chương trình đầu tư EB-5 có thể ở đạt tình trạng tốt nhất trong gần một thập kỷ qua. Cải cách chương trình cũng sẽ khuyến khích nhiều nhà đầu tư tham gia vào chương trình, bơm thêm tiền vào nền kinh tế Hoa Kỳ này và cho phép nhiều công dân nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới ở Hoa Kỳ.

Menu