Dự luật mới gia hạn Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5 sẽ được trình bày tại Hạ viện

Trong suốt những năm 2010, Chương trình Đầu tư định cư EB-5 đã phải đối mặt với một số vấn đề. Chương trình đã có một năm 2020 đầy thách thức do sự tàn phá của đại dịch COVID-19 và việc giảm nhu cầu đối với chương trình đầu tư EB-5 sau khi Quy định Hiện đại hóa được ban hành vào năm 2019.

Bên cạnh những khó khăn của chương trình, Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5 được CHính Phủ gia hạn vào tháng 12/2020 đã bị tách chương trình ra khỏi dự luật mở rộng chi tiêu của chính phủ thay vì gắn liền như trước đây. Điều này làm tăng đáng kể khả năng chấm dứt của chương trình.

Các bên liên quan trong ngành EB-5 tin rằng Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5 sẽ không được gia hạn nếu không được cải cách. May mắn thay, hai dự luật cải cách đã được đề xuất. Một dự luật do các thượng nghị sĩ lưỡng đảng Chuck Grassley (R-IA) và Patrick Leahy (D-VT) lãnh đạo có tên là Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 tập trung vào các biện pháp minh bạch, mặc dù nó cũng đảm bảo việc gia hạn lâu dài của chương trình. Dự luật đã được các bên liên quan đầu tư EB-5 ủng hộ và được trình lên Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 04/2021. Sau đó, vào tháng 05/2021, H.R. 2901 đã được giới thiệu với Hạ viện Hoa Kỳ. Cả Đạo luật H.R. 2901 và Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 đều đề xuất gia hạn lại chương trình đến năm 2026.

Các đại diện trong giới EB-5, chẳng hạn như hiệp hội thương mại Liên minh Bảo vệ và Tạo việc làm (CSCJ) và Hiệp hội Đầu tư Hoa Kỳ (IIUSA), đã tán thành dự luật của cả Hạ viện và Thượng viện, mặc dù họ ủng hộ một quyết nghị nhanh chóng đối với các dự luật này vì lý do Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5 hiện sẽ hết hạn vào ngày 30/06/2021.

Tại sao cần Gia hạn Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5?

Về mặt kỹ thuật, ngay cả khi Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5 không được gia hạn, công dân nước ngoài vẫn có thể nhập cư vào Hoa Kỳ bằng con đường đầu tư EB-5. Vì vậy, điều gì làm cho chương trình Đầu tư vào Đặc khu trở nên quan trọng như vậy?

Mặc dù các nhà đầu tư có thể chọn đầu tư EB-5 trực tiếp vào một dự án đủ điều kiện, nhưng đại đa số chọn đầu tư thông qua một đặc khu được USCIS phê duyệt. Đầu tư vào đặc khu cho phép nhà đầu tư tham gia với tư cách là một đối tác hữu hạn thay vì phải tham gia trực tiếp vào việc quản lý doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Các nhà đầu tư và các đặc khu EB-5 cũng có thể tính các công việc thời vụ và gián tiếp vào tổng số việc làm được tạo ra. Điều này giúp các nhà đầu tư ở đặc khu dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của chương trình đầu tư EB-5 hơn. Các nhà điều hành đặc khu đầu tư EB-5 cũng thường giúp các nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ I-526 của họ.

Nếu chương trình đầu tư vào đặc khu bị chấm dứt, nhiều công dân nước ngoài sẽ tìm kiếm các chương trình cư trú theo hình thức đầu tư được cung cấp bởi các nước phát triển khác, chẳng hạn như Úc hoặc Vương quốc Anh. Nếu Hoa Kỳ hy vọng duy trì tác động tích cực trong việc kích thích kinh tế và tạo việc làm do chương trình EB-5 mang lại, thì Quốc hội bắt buộc phải gia hạn Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5.

Menu