Điều gì có thể xảy ra nếu Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5 không được gia hạn trước ngày 30 tháng 6 năm 2021?

Các nhà đầu tư và các bên liên quan của Chương trình Đầu tư định cư EB-5 phải đối mặt với một tương lai bấp bênh nếu Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5 không được gia hạn trước ngày 30/06/2021, khi chương trình hiện đang hết hạn. Chương trình Đầu tư vào Đặc khu cho phép công dân nước ngoài thực hiện các khoản đầu tư EB-5 có quy định và an toàn hơn thông qua mạng lưới các đặc khu đầu tư EB-5 trên khắp đất nước. Tuy nhiên, chương trình không tồn tại vĩnh viễn và cần được gia hạn lại liên tục trong suốt ba thập kỷ tồn tại. Lịch sử chương trình được nằm trong một dự luật tài trợ tập trung nên hầu như đảm bảo rằng nó sẽ được thông qua. Tuy nhiên, Quốc hội đã loại bỏ chương trình khỏi dự luật này khi nó được gia hạn vào tháng 12/2020, có nghĩa là chương trình đầu tư vào đặc khu phải được gia hạn lại một cách độc lập. Sự tách biệt này đã làm tăng đáng kể khả năng chương trình đầu tư vào đặc khu sẽ không được tái tục.

Trước ngày 30/06/2021, các bên liên quan đến diện đầu tư EB-5 từ khắp nơi đang ngày càng lo lắng về hậu quả nếu chương trình đầu tư vào đặc khu không được gia hạn ngay lập tức. Tuy nhiên, trong khi việc hết hạn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều nhà đầu tư tiềm năng, nhưng có thể không phải là thảm họa. Một sự thật ít được biết đến là chương trình đầu tư vào đặc khu đã hết hạn ít nhất là trong tạm thời vào cuối năm 2018.

Ngày hết hạn của Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5 vào năm 2018

Vào năm 2018, Quốc hội đã không thông qua dự luật tài trợ tập trung của chính phủ mà chương trình đầu tư vào đặc khu là một phần trong đó. Việc Quốc hội không thông qua dự luật mở rộng đã dẫn đến việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa và tự động chấm dứt Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5.

Sau khi chương trình chấm dứt, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã đưa ra một tuyên bố giải thích cho các bên liên quan đến đầu tư EB-5. Trong tuyên bố này, USICS nêu rõ lập trường của mình đối với các đặc khu đầu tư, cảnh báo rằng họ sẽ không chấp nhận các hồ sơ I-924 mới để thành lập các đặc khu mới sau ngày hết hạn của chương trình vào ngày 21/12/2018. Ngoài ra, USCIS cũng thông báo rằng hồ sơ I- 924 sẽ được giữ vô thời hạn, mặc dù các đặc khu đầu tư vẫn được yêu cầu nộp mẫu đơn I-924A cho năm 2018.

USCIS cũng giải thích rằng các nhà đầu tư đã ở giai đoạn đã nộp hồ sơ I-829 sẽ không bị ảnh hưởng, bất kể họ có nộp đơn sau ngày hết hạn hay không. Tuy nhiên, trong khi USCIS vẫn chấp nhận hồ sơ I-526, đơn đầu tiên mà nhà đầu tư phải nộp, họ sẽ tạm dừng tất cả các hồ sơ I-526 hợp tác với các đặc khu kể từ ngày 22/12/2018. Điều này cho phép các hồ sơ I-526 đã nhận được gia hạn trước ngày hết hạn của chương trình.

Khoảng một tháng sau khi chương trình hết hạn, chính phủ Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về gói tài trợ tập trung vào ngày 25/01/2019. Dự luật được thông qua đã gia hạn thêm thời gian cho chương trình đầu tư vào đặc khu và USCIS bắt đầu xử lý cả hồ sơ I-526 và I-924 như trước đây.

Điều gì có thể xảy ra nếu Chương trình Đầu tư vào Đặc khu không được gia hạn?

Nhiều đại diện của giới đầu tư EB-5 lo ngại về việc tách chương trình đầu tư vào đặc khu ra khỏi dự luật chi tiêu mở rộng của chính phủ. Điều đáng sợ là nếu chương trình đầu tư vào đặc khu hết hạn vào ngày 30/06/2021, chính phủ liên bang có thể không ưu tiên gia hạn vì đây không phải là một chương trình độc lập.

Bất chấp mối quan tâm này, chương trình đầu tư EB-5 vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng, bằng chứng là Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 đã được ra mắt gần đây. Dự luật đã được các bên liên quan trong giới đầu tư EB-5 ủng hộ như là cơ hội tốt nhất của chương trình được gia hạn lại.

Mặc dù mối đe dọa hết hạn của chương trình đầu tư vào đặc khu là có thật, nhưng điều cần thiết là các đại diện ngành đầu tư EB-5 không được hoảng sợ. Ngay cả khi chương trình tạm thời hết hạn, có khả năng kết quả xấu nhất sẽ là việc kéo dài thời gian tương đối nhỏ trong xử lý hồ sơ. Xét cho cùng, chính phủ Hoa Kỳ không có lý do gì để loại bỏ một chương trình có giá trị đối với nền kinh tế như chương trình đầu tư EB-5.

Menu