Dự án EB-5 cấp tốc: Những điều cần biết

Đầu tư EB-5 là một trong những cách nhanh nhất để trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quá trình này sẽ diễn ra nhanh chóng. Thông thường, toàn bộ quá trình mất ít nhất hai năm, đôi khi thậm chí lên đến 15 năm nếu Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) không liệt kê quốc gia của nhà đầu tư vào là lịch “hiện tại” trong Bản tin Thị thực được phát hành hàng tháng. Tuy nhiên những người theo đuổi thẻ xanh thông qua đầu tư EB5 có một lựa chọn nhanh hơn: dự án EB-5 cấp tốc.

Tổng quan về những dự án cấp tốc?

Dự án EB-5 cấp tốc là một dự án EB-5 được USCIS chỉ định thể hiện sự quan tâm lớn từ chính phủ Hoa Kỳ hoặc đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp. Điều này cho phép dự án tiếp cận nguồn vốn đầu tư EB-5 nhanh hơn để tạo điều kiện cho tiến độ xây dựng kịp thời.

Với chỉ định này, các nhà đầu tư chỉ cần đợi từ hai đến bốn tháng để xử lý I-526, thay vì hai năm như thông thường. Thay vì chờ đợi USCIS xử lý như thông thường, với chương trình EB-5 và xu hướng trên thế giới có thể thay đổi trong thời gian đó, với một dự án được xúc tiến, nhà đầu tư EB-5 không chỉ có thể hỗ trợ vì mục đích nhân đạo mà còn giúp gia đình họ tiếp cận nhanh hơn với hệ thống giáo dục và y tế hàng đầu của Hoa Kỳ. Nhưng có những điều mà một nhà đầu tư nên biết về các dự án EB-5 đã được xúc tiến trước khi bắt đầu tham gia.

Thế nào là một dự án đạt chuẩn?

Đầu tiên, một quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ – người đứng đầu toàn bộ cơ quan hoặc thậm chí là một thành viên trong nội các – phải gửi cho chủ sở hữu của dự án một lá thư nêu chi tiết những lợi ích mà Hoa Kỳ sẽ nhận được từ dự án nói trên và tại sao vốn EB-5 phải được phát hành rất nhanh chóng cho dự án. Thư phải được gửi kèm với một mẫu đơn I-526 đã hoàn thành để đảm bảo nó được phê duyệt trước, cũng như thư giải trình cung cấp bằng chứng hỗ trợ việc giải phóng nhanh vốn EB-5. Yêu cầu về tình trạng cấp tốc phải được nộp dưới dạng đơn I-924. Sau khi hoàn thành tất cả những việc đó, USCIS phải trả lời trong 90 ngày.

Những vẫn đề cần cân nhắc

Trạng thái khẩn cấp không mở khóa thêm suất thị thực hiện có cho chương trình đầu tư EB-5. Vì vậy, nếu một nhà đầu tư đến từ một quốc gia còn tồn đọng, thì cho dù ở trạng thái chỉ định giải quyết cấp tốc, thời gian chờ đợi của họ cũng không thay đổi. Các dự án khẩn cấp cũng có xu hướng mang rủi ro tài chính và nhập cư cao hơn các dự án EB-5 thông thường. Hơn nữa, USCIS vẫn buộc các nhà đầu tư EB-5 phải chịu mức độ giám sát chặt chẽ tương tự, hoặc thậm chí nhiều hơn, khi đánh giá các đơn I-526 của họ cho các dự án được xúc tiến.

Nhưng có nhiều cách để các nhà đầu tư lập kế hoạch trước và thực hiện việc thẩm định tốt hơn khi xem xét một dự án được xúc tiến.

Thẩm định: Rủi ro di trú

Với một dự án đầu tư EB5 cấp tốc, nhà đầu tư vẫn phải chứng minh rằng quỹ đầu tư EB-5 của họ đã tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới cho người lao động Hoa Kỳ. Các dự án EB-5 liệt kê số lượng công việc mà họ dự kiến sẽ được tạo ra bởi mỗi nhà đầu tư EB-5. Các nhà đầu tư nên xem xét nguồn gốc của các công việc được tạo ra, cũng như có bao nhiêu công việc mà chủ dự án mong đợi vốn của nhà đầu tư sẽ tạo ra. Nếu con số dưới 10, nhà đầu tư có nguy cơ không tạo đủ việc làm để đáp ứng yêu cầu nhập cư của họ. Vì vậy các nhà đầu tư EB-5 cần tìm kiếm các dự án có kế hoạch tạo việc làm cao hơn để giảm rủi ro này.

Những người tham gia đầu tư EB-5 nên đánh giá mức độ kinh nghiệm của các thành viên chủ chốt tham gia vào một dự án tiềm năng cũng như hồ sơ của họ về việc hoàn thành thành công các dự án được EB-5 tài trợ trước đó. Nếu dự án được xúc tiến đang làm việc với trung tâm khu vực EB-5, nhà đầu tư nên xác định tỷ lệ phần trăm đơn I-526 và I-829 đã được chấp thuận bởi các dự án trước đây của trung tâm khu vực nói trên.

Các cách khác để thực hiện thẩm định và giảm thiểu rủi ro nhập cư của một dự án EB-5 cấp tốc bao gồm:

  • Tìm hiểu xem công ty dự án có thực sự sở hữu khu đất mà dự án được xây dựng hay không
  • Đảm bảo rằng dự án được xúc tiến đã được cấp tất cả các phê duyệt và giấy phép cần thiết để xây dựng
  • Xem xét nguồn vốn tổng thể của dự án để đảm bảo nhà phát triển có đủ vốn để hoàn thành việc xây dựng

Thẩm định: Rủi ro tài chính

Thông thường, rủi ro tài chính đối với nhà đầu tư EB-5 lớn hơn khi tham gia một dự án cấp tốc vì trạng thái cấp tốc chỉ có thể được cấp cho dự án EB-5 nếu vốn EB-5 được đề cập được coi là hoàn toàn cần thiết cho việc xây dựng và hoạt động của dự án. Các dự án EB-5 an toàn hơn là những dự án chỉ sử dụng vốn EB-5 để thay thế vốn chủ sở hữu hoặc nợ, không thực sự tài trợ cho các yếu tố thiết yếu của việc xây dựng. Tỷ lệ vốn EB-5 thấp hơn trong tổng nguồn vốn dự án có nghĩa là một dự án an toàn hơn cho các nhà đầu tư E-5.

Do sự gia tăng rủi ro tài chính này, các nhà đầu tư nên tìm kiếm các biện pháp để cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho khoản đầu tư của họ khi xem xét một dự án đầu tư EB-5 cấp tốc, chẳng hạn như sau:

  • Tìm hiểu xem liệu dự án EB-5 được xúc tiến có đảm bảo khoản đầu tư EB-5 của nhà đầu tư bằng bất động sản hoặc các tài sản hữu hình khác hay không
  • Xem xét kỹ hơn dòng tiền của dự án để đánh giá rủi ro tài chính tốt hơn
  • Ký bảo lãnh với một dự án đang được xúc tiến, nếu đơn I-526 của nhà đầu tư bị từ chối, số tiền từ khoản đầu tư EB5 của họ sẽ được hoàn trả
  • Tìm kiếm một dự án có bảo đảm hoàn thành

Trong bất kỳ trường hợp nào, các nhà đầu tư nên đảm bảo rằng họ biết cách thức và thời điểm tiền của họ sẽ được hoàn trả khi xem xét một dự án đầu tư EB5 cấp tốc.

Dự án EB-5 cấp tốc liệu có phù hợp với gia đình tôi không?

Các dự án EB-5 cấp tốc đi kèm với rủi ro cao và một số bất lợi, nhưng chúng có thể là cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư thực sự cần xét duyệt nhanh, chẳng hạn như những người đã định cư ở Hoa Kỳ nhưng thị thực sắp hết hạn. Các nhà đầu tư nên làm việc với một luật sư nhập cư có kinh nghiệm trong chương trình đầu tư EB-5 và thực hiện thẩm định càng nhiều càng tốt và điều tra tài liệu dự án để quyết định xem dự án EB-5 cấp tốc có phải là sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân và gia đình họ hay không.

Menu