Tìm hiểu Bản tin Thị thực EB-5

Do bối cảnh EB-5 liên tục thay đổi, Bản tin thị thực hàng tháng (do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Lãnh sự xuất bản) là một tài liệu có tầm quan trọng khác nhau giữa các nhà đầu tư.

Ví dụ, kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2020, Bản tin Thị thực áp dụng cho những người đầu tư vào chương trình EB-5 từ Trung Quốc và Việt Nam. Các nhà đầu tư EB-5 này nên rất chú ý đến ấn phẩm này.

Đồng thời, Hàn Quốc, Đài Loan và Brazil được coi là các quốc gia EB-5 phát triển và các nhà đầu tư từ các khu vực này trên thế giới nên theo dõi các thay đổi – cụ thể là trong trường hợp hồ sơ tồn đọng bắt đầu tích tụ trong quốc gia.

Biểu đồ A và B trong Bản tin Thị thực EB-5

Mỗi Bản tin Thị thực Bao gồm hai biểu đồ nhà đầu tư EB-5: Biểu đồ A và Biểu đồ B. Mỗi biểu đồ chứa một vài hàng cụ thể cho chương trình EB-5. Các hàng này chỉ ra sự khác biệt giữa các nhà đầu tư trực tiếp và các trung tâm Vùng.

Lưu ý rằng hiếm khi ngày cho trường hợp này thực sự khác nhau. Cũng lưu ý rằng các quốc gia có trong Bản tin Thị thực bị giới hạn vì chỉ một số quốc gia được chọn bị ảnh hưởng bởi tình trạng tồn đọng thị thực tại một thời điểm nhất định.

Khi quý vị nhìn thấy chữ “C” trong cả hai biểu đồ, nó cho biết một quốc gia không có EB-5 tồn đọng. Nó được coi là tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng. Các nhà đầu tư từ các quốc gia này được tự do tiếp tục quá trình EB-5.

Mặt khác, các nhà đầu tư từ các quốc gia không ở tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng được yêu cầu tham khảo ngày ưu tiên của họ để tìm hiểu xem liệu họ có thể tiếp tục hay không.

Ngày ưu tiên là ngày mà tất cả các nhà đầu tư EB-5 nhận được khi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (UCSIS) đưa ra thông báo nhận đơn I-526.

Khi ngày hành động cuối cùng cho quốc gia của nhà đầu tư muộn hơn ngày ưu tiên của họ, họ được phép tiếp tục.

Vậy, ngày hành động cuối cùng là gì?

Ngày hành động cuối cùng trong Biểu đồ A của Bản tin thị thực EB-5

Biểu đồ A của Bản tin Visa phản ánh ngày hành động cuối cùng cho các nhà đầu tư EB-5 — nhưng không phải cho tất cả các nhà đầu tư. Ngày này chỉ áp dụng cho các nhà đầu tư EB-5, những người trước đây đã nhận được sự chấp thuận cho đơn I-526 của họ và đã tiếp tục nộp đơn xin thị thực EB-5.

Yếu tố số lượng thị thực hạn chế được phân bổ mỗi năm tài chính cho chương trình EB-5, và quý vị cũng có thể hiểu rõ làm thế nào các quốc gia có nhu cầu EB-5 cao có thể nhanh chóng bị tồn đọng.

Trong trường hợp này, chỉ những nhà đầu tư có ngày hành động cuối cùng ở tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng mới được cấp thị thực EB-5. Các trường hợp còn lại thì phải chờ.

Lịch sử cho thấy chỉ có Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam từng bị ảnh hưởng bởi tình trạng tồn đọng vào ngày hành động cuối cùng. Theo dự đoán từ USCIS, ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ cũng đã ở tình trạng không có hồ sơ tồn đọng vào tháng 7 năm 2020.

Trên thực tế quá trình xử lý EB-5 là phi tuyến tính và thường lộn xộn. Đổi lại, chúng ta có thể thấy một sự ngược dòng mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư Ấn Độ trong tương lai.

Ngày nộp hồ sơ trong Biểu đồ B của Bản tin Thị thực EB-5

Đối với các quốc gia đang gặp phải tình trạng tồn đọng đặc biệt nặng nề, Biểu đồ B hiển thị ngày nộp đơn. Để tránh nghẽn hệ thống, USCIS yêu cầu các nhà đầu tư EB-5 nhất định phải giữ đơn của họ cho đến một ngày nhất định. Ngày đó được gọi là “ngày nộp đơn”.

Hiện tại, chỉ có các nhà đầu tư EB-5 của Trung Quốc đang được yêu cầu chờ nộp hồ sơ.

Sự phức tạp của COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã khiến tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ phải đóng cửa tạm thời. Bởi vì đại dịch vẫn chưa giảm bớt ở một số khu vực ở Hoa Kỳ, các dịch vụ nhập cư của lãnh sự Hoa Kỳ đã ngừng hoạt động trở lại.

Do đó, các nhà đầu tư EB-5 ở nước ngoài không thể nộp đơn xin thị thực của họ.

Tuy nhiên, những người sống ở Hoa Kỳ theo các loại thị thực khác nhau có thể nộp đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng nhập cư của họ và nhận thị thực EB-5.

Hiện tại, quá trình này kết thúc và buộc các ngày hành động cuối cùng để xử lý EB-5 phải được thực hiện trước, nên cũng đáp ứng được một số lượng nhỏ các nhà đầu tư EB-5 trong nước.

Khi các lãnh sự quán mở cửa trở lại, một loạt các nhà đầu tư đủ điều kiện yêu cầu thị thực EB-5 của họ có thể dẫn đến việc lùi hạn thị thực.

Menu