Tổng quan về việc tăng thời gian xử lý đơn I-526

Vào tháng 3 năm 2020, Sarah Kendal, Giám đốc Văn phòng Xử lý Nhà đầu tư Nhập cư (IPO), thông báo rằng văn phòng được trang bị nhiều hơn so với năm tài chính 2019 để xử lý các đơn thỉnh cầu EB-5. Thông báo này đã mang đến một tin tuyệt vời cho cộng đồng EB-5, và dữ liệu từ năm tài chính 2020 Quý 2 cho thấy sự gia tăng trong quá trình xử lý đơn thỉnh cầu. Tuy nhiên, mô tả thực sự chính xác về quá trình xử lý đơn xin EB-5 sẽ yêu cầu dữ liệu từ hai quý cuối năm năm tài chính 2020. Mặc dù dự đoán của IPO về việc tăng năng suất dường như vẫn đúng, nhưng có những yếu tố khác có thể khiến thời gian xử lý thay đổi.

Ví dụ: phạm vi thời gian xử lý ước tính của USCIS khiến các nhà đầu tư EB-5 lo lắng. Vào tháng 5 năm 2020, phạm vi xử lý ước tính đối với đơn I-526 là 29,5 đến 44,5 tháng. Kể từ tháng 7 năm 2020, phạm vi cho các đơn I-526 đã tăng lên từ 46 đến 74,5 tháng, gần gấp đôi trong khoảng thời gian hai tháng. Mặc dù các phạm vi thời gian xử lý này có vẻ không đáng khích lệ, nhưng các nhà đầu tư vẫn cần phải hiểu phạm vi đó thực sự đại diện cho điều gì.

Phần lớn các nhà đầu tư EB-5 không có đơn thỉnh cầu được xử lý trong khoảng thời gian ước tính. Con số thấp hơn trong phạm vi là thời gian mà 50% nhà đầu tư có đơn được xử lý, và con số cao hơn trong phạm vi là thời gian mà 93% đơn của họ được xử lý. Do đó, chỉ có 43% nhà đầu tư nhận được thời gian xử lý trong phạm vi nhất định, có nghĩa là nhiều nhà đầu tư EB-5 có thể được xử lý hồ sơ nhanh hơn so với phạm vi thời gian xử lý ước tính cho thấy.

Lý do đằng sau việc tăng thời gian xử lý

Nhiều người cho rằng việc tăng thời gian xử lý là kết quả của việc IPO xử lý ít đơn I-526 hơn. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề. Vì một số đơn I-526 không được chấp thuận trong nhiều năm, nên IPO có thể áp dụng các biện pháp để ngăn người nộp đơn yêu cầu hoặc tranh chấp. Tập trung vào những đơn kiến ​​nghị này có thể dẫn đến thời gian chờ đợi lâu hơn cho những người nộp đơn mới.

Các nhà đầu tư cũng nên nhớ rằng USCIS không đưa phương pháp tiếp cận thị thực mới vào phạm vi xử lý ước tính. Kể từ tháng 4 năm 2020, IPO ưu tiên các đơn I-526 dựa trên số lượng thị thực sẵn có cho quốc gia của người nộp đơn. Tức là các nhà đầu tư từ các quốc gia không có thị thực tồn đọng có thể có thời gian xử lý ngắn hơn nhiều so với các nhà đầu tư từ các quốc gia có thị thực tồn đọng. Vì đây là cách tiếp cận mới nên khó có thể có cái nhìn chính xác về quá trình xử lý EB-5 cho đến khi công bố dữ liệu xử lý từ quý 3 và quý 4 năm tài chính 2020.

Menu