Cách nhà đầu tư chương trình EB-5 thu thập nguồn vốn

Các nhà đầu tư trong chương trình EB-5 được yêu cầu chứng minh thông qua đơn I-526 rằng họ đã thu được tất cả vốn EB-5 từ các nguồn hợp pháp. Việc thu thập tất cả các tài liệu cần thiết thường khó khăn và tốn thời gian, tùy thuộc vào nguồn vốn của nhà đầu tư.

Do đó, việc đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn đối với Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 có thể trở thành một trong những phần khó khăn nhất của quy trình đăng ký.

Người nộp đơn trong chương trình EB-5 được yêu cầu đầu tư tối thiểu 1,8 triệu đô la hoặc 900.000 đô la, tùy theo vị trí dự án của họ có nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA) hay không.

Hãy nhớ rằng, mặc dù đây là những khoản tiền lớn, nhưng các nhà đầu tư tiềm năng không bắt buộc phải có toàn bộ số tiền hiện có bằng tiền mặt thanh khoản kể từ thời điểm họ nộp đơn đăng ký.

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư EB-5 có thể bán bất động sản và/hoặc tài sản vì vốn lưu động là cần thiết cho khoản đầu tư của họ.

Các nguồn chung cho vốn EB-5

Dưới đây là một số nguồn phổ biến nhất mà nhà đầu tư EB-5 khai thác để kiếm vốn:

  • Quyên góp của gia đình
  • Tiền thừa kế
  • Đầu tư vào cổ phiếu, tài khoản hưu trí và các tài sản khác
  • Các khoản cho vay có được từ một doanh nghiệp, từ một tổ chức tài chính hoặc thông qua các nguồn cá nhân
  • Bán bất động sản và tài sản khác
  • Doanh thu từ một doanh nghiệp
  • Tiền lương và thu nhập từ lương

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài trẻ tuổi, quà tặng từ gia đình là nguồn vốn EB-5 phổ biến. Cha mẹ có thể quyên góp quỹ đầu tư cho con của họ để chúng có thể có được thường trú nhân tại Hoa Kỳ thông qua chương trình EB-5.

Quyên góp của gia đình là một lựa chọn đặc biệt ưu tiên khi một đứa trẻ đã đặt mục tiêu vào một trong nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới ở Hoa Kỳ. Chưa kể, nhiều trường cao đẳng cung cấp các khoản tiết kiệm học phí cho người cư trú trong tiểu bang cho những người có thị thực EB-5 đủ điều kiện.

Đảm bảo tài liệu thích hợp cho các nguồn quỹ

Thông thường, các nhà đầu tư trong chương trình EB-5 sử dụng kết hợp các nguồn được liệt kê ở trên khi tập hợp các khoản tiền cần thiết để đầu tư.

Vì lý do này, các nhà đầu tư nên trao đổi với một luật sư nhập cư có kinh nghiệm – người rất quen thuộc với chương trình EB-5. Họ có thể giúp quý vị xác định các nguồn vốn tốt nhất của mình để theo dõi và giúp quý vị đảm bảo thời gian và căng thẳng tối thiểu trong suốt quá trình chứng minh nguồn vốn của quý vị là hợp pháp.

Menu