Những cân nhắc khi cam kết đầu tư vào chương trình EB-5

Mỗi năm, các quản trị viên chương trình EB-5 nhận được đơn đăng ký từ các nhà đầu tư trên toàn cầu – những người đang tìm kiếm một tương lai tốt đẹp và thịnh vượng tại Hoa Kỳ.

Bởi vì Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 vẫn là một trong những con đường dễ dàng nhất và nhanh nhất để tìm nhà ở Hoa Kỳ và tận hưởng tất cả các lợi ích, chương trình này là một trong những chương trình mà rất nhiều nhà đầu tư tiếp tục đăng ký hàng năm.

Tuy nhiên, chương trình EB-5 là một quá trình không hề đơn giản. Trên thực tế, chương trình này có thể khá phức tạp và một nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi mạo hiểm đầu tư.

Dưới đây là ba câu hỏi chính mà các nhà đầu tư cần tự hỏi:

  1. Quý vị thực sự sẵn sàng chịu bao nhiêu rủi ro?
  2. Nguồn tài trợ nào là tốt nhất cho các khoản đầu tư EB-5?
  3. Quý vị có thể sẽ phải chịu những khoản phí bổ sung nào?

Hãy xem gợi ý trả lời những câu hỏi này…

Một số người thích rủi ro cao, một số khác lại thích rủi ro thấp hơn

Tất cả vốn EB-5 phải duy trì rủi ro trong suốt thời gian đầu tư — đây là yêu cầu chính thức của chương trình.

Tuy nhiên, rủi ro bao nhiêu thì không được nêu rõ và do đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhà đầu tư cá nhân.

Bởi vì phần lớn các nhà đầu tư EB-5 ưu tiên tình trạng nhập cư hơn lợi nhuận tài chính, nhiều người hài lòng với lợi tức đầu tư (hoặc ROI) nhỏ hơn khi theo đuổi thẻ xanh của Hoa Kỳ.

Cần tiến hành thẩm định cẩn thận khi lựa chọn các dự án EB-5 cho những nhà đầu tư này để đảm bảo rủi ro nhập cư tối thiểu.

Khi các nhà đầu tư quan tâm đến lợi tức cao hơn, thì cũng có những bước mà nhà đầu tư EB-5 có thể thực hiện để thu hẹp các dự án tiềm năng để giảm rủi ro tài chính.

Đầu tư Dự án EB-5 Trực tiếp

Các nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm quản lý thực tế đôi khi có xu hướng đầu tư trực tiếp vào dự án EB-5, vì việc này mang lại cơ hội duy trì quyền kiểm soát tốt hơn đối với vốn EB-5 của họ.

Những kiểu nhà đầu tư này được yêu cầu tham gia vào việc quản lý dự án hàng ngày. Cuối cùng, kỹ năng quản lý của họ sẽ ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư của dự án.

Đầu tư thông qua Trung tâm Vùng EB-5

Khi một nhà đầu tư EB-5 ít kinh nghiệm hơn trong vai trò quản lý hoặc nếu họ có các ưu tiên khác cho cuộc sống của họ ở Hoa Kỳ, họ có thể đầu tư thông qua một trung tâm Vùng.

Thay vì kiểm soát trực tiếp các quỹ đầu tư, quý vị có thể hưởng các lợi ích khác như các yêu cầu tạo việc làm được nới lỏng. Mặc dù vậy, việc lựa chọn tuyến đường trung tâm Vùng cần phải xem xét kỹ lưỡng để chọn một trung tâm Vùng có chất lượng.

Chìa khóa để đầu tư thành công là xác định vị trí một trung tâm Vùng uy tín và các nhà lãnh đạo của trung tâm đó là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong quản lý tài chính.

Việc chấm dứt hoạt động tại trung tâm Vùng đã trở thành một xu hướng trong năm tài chính 2019 và năm tài chính 2020. Trên thực tế, hơn 40 trung tâm Vùng đã mất vị thế từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020. Nếu không có sự thẩm định phù hợp, các nhà đầu tư EB-5 có thể gặp rủi ro khi nhập cư Hoa Kỳ bằng cách làm việc với một trung tâm Vùng kém chất lượng.

Tìm kiếm các nguồn tài trợ vốn dễ thu thập tài liệu

Trong đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5, họ được yêu cầu cung cấp tài liệu thích hợp về các nguồn vốn hợp pháp của họ.

Quý vị có thể chọn các nguồn vốn dễ thu thập tài liệu – những nguồn giúp tiết kiệm thời gian và căng thẳng và thậm chí có thể tăng tốc thời gian xử lý.

Một luật sư nhập cư EB-5 có kinh nghiệm có thể chứng minh nhiều thông tin để giúp nhà đầu tư EB-5 xác định các quỹ tốt nhất để sử dụng trong tình huống duy nhất của họ.

Năm khoản phí có thể quý vị chưa tính đến

Tùy thuộc vào việc dự án của nhà đầu tư EB-5 có nằm trong khu vực ưu tiên việc làm (TEA) hay không, khoản đầu tư tối thiểu cần thiết để tham gia vào chương trình EB-5 là 900,000 đô la hoặc 1,8 triệu đô la.

Đây không phải là tất cả mọi thứ mà quý vị phải trả cho khoản đầu tư EB-5. Có thể có các khoản phí bổ sung xuất hiện trong suốt quá trình.

Dưới đây là một vài ví dụ về các khoản phí mà các nhà đầu tư chương trình mới bắt đầu có thể sẽ bỏ qua:

  • Phí nộp đơn cho các đơn I-526, I-485I-829, nếu có
  • Phí hành chính trung tâm Vùng, khi không đầu tư trực tiếp
  • Phí luật sư nhập cư EB-5
  • Chi phí di chuyển và lệ phí liên quan đến việc chuyển đến Hoa Kỳ
  • Thuế Hoa Kỳ (có thể thay đổi tùy thuộc vào năm nhà đầu tư chuyển đi)

Khoản bù đắp tài chính

Khi một nhà đầu tư đánh giá chi phí, nó cũng liên quan đến yếu tố tài chính tiềm năng chênh lệch.

Ví dụ: trẻ em chưa kết hôn và dưới 21 tuổi đủ điều kiện để được cấp thị thực EB-5 và có thể tận dụng các lợi ích về học phí cho người cư trú trong tiểu bang, tiết kiệm hàng nghìn đô la khi đăng ký vào các trường cao đẳng ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân Hoa Kỳ. Một ví dụ khác, nhà đầu tư cũng có thể tiết kiệm chi phí đi lại khi về thăm gia đình hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Menu