Các Thay Đổi Trong Phương Pháp Xử Lý Và Tỷ Lệ Thất Nghiệp Cao: Chương Trình EB-5 Trong Năm 2020

Phương pháp xử lý thị thực có sẵn cho đơn I-526

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã triển khai phương pháp xử lý thị thực có sẵn mới cho đơn I-526. Người ta vẫn chưa biết liệu cách tiếp cận mới có ảnh hưởng đến thời gian xử lý hay không. Kể từ tháng 5/2020, thời gian xử lý đơn I-526 được ước tính nằm trong khoảng 31 đến 50,5 tháng, thay đổi một chút so với ước tính từ 33 đến 50 tháng vào tháng 3/2020.

Mặt khác, trong quý đầu của năm 2020, thời gian xử lý lịch sử cho đơn I-526 đã đạt mức thấp kỷ lục trong vòng 5 năm qua là 12,9 tháng, tính từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020. Các hoạt động xét duyệt đã tăng lên kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Vì việc xét duyệt được thực hiện ở hậu trường, nên việc đóng cửa các văn phòng USCIS công cộng không trì hoãn công việc của Văn phòng Xử lý Thị thực Nhà đầu tư Nhập cư (IPO). Trên thực tế, việc này thậm chí cho phép IPO tập trung xét duyệt đơn nhanh hơn, theo các báo cáo mang tính giai thoại.

Ảnh Hưởng Của COVID-19

Tỷ lệ thất nghiệp trên khắp Hoa Kỳ đã tăng vọt kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài một con đường nhận thẻ xanh Hoa Kỳ thông qua các khoản đầu tư vào nền kinh tế Hoa Kỳ, và chương trình có thể đặc biệt hữu ích trong một giai đoạn chưa từng có tiền lệ này. Đặc biệt, chương trình EB-5 dành nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào những khu vực việc làm mục tiêu (TEA), tức là những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Tiêu chí để chỉ định một vùng TEA là khu vực đó phải có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ít nhất 150% so với tỷ lệ trung bình toàn quốc của năm trước. Tiêu chí này có thể cản trở khả năng chương trình EB-5 tạo kích thích kinh tế cần thiết sau COVID-19. Tác động của COVID-19 đối với việc chỉ định vùng TEA sẽ không rõ ràng cho đến năm 2021, khi đơn I-526 sẽ được nộp với dữ liệu thất nghiệp từ năm 2020. Con số thất nghiệp cuối cùng sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố: số lượng doanh nghiệp đóng cửa vĩnh viễn và tốc độ phục hồi nền kinh tế sau khi kết thúc khủng hoảng. Do mô hình việc làm tương đối được sử dụng để xác định việc chỉ định vùng TEA, có khả năng là chương trình TEA chỉ cung cấp các ưu đãi đầu tư cho những nơi bị thất nghiệp nhiều nhất do COVID-19, còn các khu vực khác sẽ phải tự chống đỡ.

Một số thay đổi nhỏ đối với hệ thống TEA, cũng như chương trình EB-5 nói chung, sẽ khiến chương trình có vị trí tốt hơn để giúp kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nói như vậy, nhưng các chương trình EB-5 hiện tại chưa có kế hoạch thay đổi nào và tin đồn về những thay đổi sâu rộng đối với chương trình là không có cơ sở.

Menu