Việc Đóng Cửa Văn Phòng USCIS Ảnh Hưởng Đến Nhà Đầu Tư EB-5 Như Thế Nào?

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã đóng cửa tất cả các văn phòng công cộng trong nước để đối phó với đại dịch COVID-19. Tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài cũng đã đóng cửa và chỉ cung cấp dịch vụ trong trường hợp khẩn cấp. Việc đóng cửa dự kiến ​​kết thúc vào ngày 4 tháng 5 nhưng đã được gia hạn đến ngày 4/6/2020, vì đại dịch không có dấu hiệu chậm lại.

Là nhà đầu tư EB-5, quý vị có thể đã nhận thấy hoặc gặp những gián đoạn trong quá trình đăng ký thị thực Hoa Kỳ. Đối với những người cư trú ở nước ngoài, các đơn xin thị thực đã bị tạm dừng do việc tạm dừng tất cả các dịch vụ thị thực thông thường tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ. Đối với những người sống ở Hoa Kỳ, các buổi phỏng vấn xin thị thực và mọi buổi hẹn gặp trực tiếp khác với USCIS đều được dời lịch.

Tuy các văn phòng công cộng của USCIS đã đóng cửa, nhưng họ vẫn cung cấp dịch vụ từ xa. Quý vị có thể liên lạc với USCIS qua điện thoại hoặc email. Như thường lệ, việc xét duyệt đơn I-526đơn I-829 vẫn được thực hiện ở hậu trường.

Các hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 cũng đang ảnh hưởng đến khả năng nhà đầu tư EB-5 nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Điều quan trọng là quý vị phải cập nhật những diễn biến để biết khi nào quý vị có thể được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Quý vị cũng nên tham khảo ý kiến ​​luật sư nhập cư để xác định xem tình huống cụ thể của quý vị bị ảnh hưởng như thế nào từ lệnh hạn chế đi lại do COVID-19, từ đó tìm hiểu các lựa chọn có sẵn cho quý vị.

Xin lưu ý rằng nhà đầu tư EB-5 được miễn trừ lệnh đình chỉ nhập cư tạm thời mà Tổng thống Trump đã ký thành luật vào ngày 22/4/2020. Tuy nhiên, sự miễn trừ này không có nghĩa là quý vị không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại khác do COVID-19, do đó nhà đầu tư EB -5 được khuyến khích cập nhật tình hình thay đổi liên tục này.

Menu