Giúp con của quý vị nộp đơn xin thị thực EB-5 qua hình thức tặng tiền đầu tư

Đối với các bậc cha mẹ trên khắp thế giới, việc quyết định rời khỏi đất nước mà mình sinh trưởng là điều khó khăn — bạn bè, gia đình, các mối quan hệ kinh doanh, v.v., họ sẽ rời xa rất nhiều thứ và việc thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ mới có thể khó khăn đối với những ai đã trải qua hơn nửa đời người. Tuy nhiên, đối với những người con đầy tiềm năng của họ, tình trạng thường trú nhân Hoa Kỳ mang đến cơ hội bắt đầu cuộc sống ở quốc gia giàu nhất thế giới. Vậy giải pháp cho họ là gì? Cha mẹ có thể tặng tiền cho con của mình để sử dụng trong Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5.

Cung Cấp Tài Liệu Về Nguồn Vốn Hợp Pháp

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) yêu cầu người nộp đơn thỉnh cầu chứng minh rằng vốn EB-5 có nguồn gốc hợp pháp. Con của quý vị có thể trình bày rằng số tiền này do quý vị đóng góp và quý vị có trách nhiệm cung cấp tài liệu về nguồn vốn đó. Có thể sử dụng nhiều loại tài liệu, bao gồm tờ khai thuế, báo cáo thu nhập kinh doanh, tài liệu bán tài sản, tài liệu đầu tư, v.v. Quý vị cũng nên có văn bản nêu rõ rằng con của quý vị không có nghĩa vụ hoàn trả cho quý vị các khoản tiền được tặng.

Lời khuyên về cách chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vốn đầu tư EB-5

  • Nói chuyện với luật sư di trú để xác định những khoản tiền dễ truy nguyên nhất của quý vị.
  • Sắp xếp trật tự các tài liệu mà quý vị đã thu thập và tạo các bản sao để con quý vị có thể nộp cùng mẫu đơn I-526.
  • Bắt đầu trước đủ sớm để quý vị có thời gian đặt dịch vụ dịch thuật cho bất kỳ tài liệu nào cần dịch.

Lợi Ích Của Visa EB-5 Đối Với Sinh Viên

Thanh niên từ khắp nơi trên thế giới tận dụng chương trình EB-5 để học tập tại Hoa Kỳ hoặc ở lại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp. Quý vị nên bắt đầu chuẩn bị đơn xin thị thực EB-5 cho con mình khi các em đang học ở trường phổ thông để các em có thể hưởng lợi từ quá trình ghi danh dễ dàng hơn vào các trường cao đẳng Hoa Kỳ, một lợi ích mà chương trình EB-5 cung cấp. Con của quý vị sẽ có quyền làm việc tự do trong suốt thời gian học đại học và có thể tiếp tục sống ở Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp kể cả khi không được chủ lao động bảo trợ.

Tiền thừa kế cũng được chấp nhận làm một hình thức vốn đầu tư EB-5. Nếu quý vị là sinh viên có tiền thừa kế, hãy cân nhắc đầu tư vào chương trình EB-5 để tạo ra tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Hãy thảo luận vấn đề với luật sư nhập cư để xác định con đường tốt nhất cho quý vị.

Menu