Thẩm tra thẩm định rủi ro tài chính của Dự án EB-5

No Comments

Đánh giá rủi ro tài chính

Có hai dạng rủi ro liên quan đến đầu tư EB-5: rủi ro nhập cư và rủi ro tài chính. Rủi ro nhập cư là khả năng nhà đầu tư sẽ không được cấp trạng thái thường trú nhân. Rủi ro tài chính là khả năng nhà đầu tư không thể nhận lại khoản đầu tư của mình trước hoặc sau giai đoạn đầu tư nếu đơn I-526 ban đầu bị từ chối. Mỗi dạng rủi ro cần được đánh giá cẩn thận trước khi bắt đầu quá trình đầu tư EB-5.

Nội dung sau đây giúp quý vị khám phá những vấn đề chính có thể ảnh hưởng đến rủi ro tài chính trong quá trình đầu tư và đưa ra các đề xuất để tránh những sai lầm phổ biến và đánh giá kỹ rủi ro tài chính trước khi bắt đầu quy trình đầu tư EB-5.

Xem xét kỹ lịch sử của các tổ chức tài chính và nhà phát triển dự án sẽ xử lý khoản đầu tư của bạn.

Khi người nhập cư tương lai đã chuyển khoản đầu tư của mình, nhà phát triển dự án sẽ quản lý hoàn toàn doanh nghiệp có khoản đầu tư của nhà đầu tư. Để bảo vệ khoản đầu tư và đảm bảo rằng số tiền đầu tư đó được sử dụng theo các quy định của chương trình, điều quan trọng là nhà đầu tư phải đánh giá lịch sử hoạt động của nhà phát triển dự án và bất kỳ người nào có liên quan đến việc xử lý khoản đầu tư. Việc đánh giá có thể bao gồm xem xét số dự án mà nhà phát triển đã hoàn thiện thành công, tổng kinh nghiệm phát triển của họ, các khoản nợ trước đây, có liên quan đến vụ kiện tụng nào, kinh nghiệm của nhà phát triển với (các) tổ chức tài chính liên quan đến dự án và số vốn chủ sở hữu mà nhà phát triển đạt tình trạng có rủi ro.

Tìm hiểu cách thức và thời điểm đầu tư được phân bổ vào dự án.

Các nhà phát triển dự án có thể sử dụng một trong nhiều phương pháp phân bổ vốn vào dự án và giải phóng vốn khỏi quỹ ủy thác. Vì luôn có khả năng nhà đầu tư bị từ chối đơn I-526, nên toàn bộ số tiền đầu tư thường không được chuyển khỏi quỹ ủy thác cho đến khi đơn kiến nghị được chấp thuận. Tuy nhiên, vì Mẫu đơn I-526 có thể mất nhiều thời gian xin chấp thuận, nhiều nhà phát triển dự án muốn có quyền truy cập vào ít nhất một phần quỹ đầu tư trước khi đơn được chấp thuận. Một cấu trúc phổ biến được nhiều nhà phát triển dự án sử dụng là phân phối một phần trong tổng vốn đầu tư vào dự án ngay sau khi nhà đầu tư EB-5 nộp đơn kiến nghị ban đầu, số vốn còn lại được giữ trong quỹ ủy thác cho đến khi đơn được chấp thuận.

Tìm hiểu chính sách về lãi suất đầu tư khi bị từ chối đơn.

Số tiền đầu tư vào một dự án EB-5 là rất nhiều; do đó nhà đầu tư nên chuẩn bị kỹ bằng cách tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra với khoản đầu tư của họ nếu bị USCIS từ chối đơn I-526. Các nhà phát triển dự án có thể yêu cầu nhà đầu tư để tiền trong dự án ngay cả khi bị từ chối đơn. Mặc dù cuối cùng, nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận sau khi dự án hoàn thành, nhưng điều đó có thể mất nhiều năm, và trong khi đó, nhà đầu tư không được phép nhập cư và không nhận được lợi ích nào từ khoản đầu tư của mình. Một số nhà phát triển dự án khác sẽ hoàn trả khoản đầu tư sớm hơn nếu đơn I-526 bị từ chối, với khung thời gian hoàn trả từ hai tháng đến hai năm. Các nhà đầu tư EB-5 nên đảm bảo rằng họ hiểu rõ chính sách liên quan đến dự án mà họ đang đầu tư và đảm bảo rằng tổ chức có bảo đảm hoàn vốn khi bị từ chối đơn kiến nghị và tổ chức có đủ khả năng và tài sản để thực hiện bảo đảm đó.

Các nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu xem phí quản trị có được hoàn trả hay không. Phí quản trị trung bình trả cho các Trung tâm vùng chỉ định là khoảng 50.000 đô la và những khoản phí này được thanh toán khi bắt đầu quy trình đầu tư EB-5. Một số dự án có thể có chính sách đảm bảo hoàn lại toàn bộ phí quản trị và khoản đầu tư ban đầu, còn một số dự án khác có thể tuyên bố rằng họ chỉ cố gắng hết sức để hoàn trả các khoản phí, nghĩa là không có bất kỳ đảm bảo hoàn tiền nào.

Đánh giá số vốn đầu tư vào dự án theo dạng đầu tư EB-5.

Một số dự án có thể được tài trợ hoàn toàn bằng vốn EB-5, trong khi một số dự án khác chỉ sử dụng vốn EB-5 để tài trợ một tỷ lệ nhỏ trong dự án, phần vốn còn lại đến từ các nguồn khác, chẳng hạn như khoản vay ngân hàng. Nói chung, các dự án ít rủi ro sẽ có khả năng vay vốn ngân hàng thành công cao hơn. Ngoài ra, những dự án được tài trợ từ các nguồn khác thường có quy mô lớn hơn và có thể cung cấp nhiều việc làm hơn. Một nguyên tắc hay cần tuân theo là tránh đầu tư vào các dự án có hơn 40% -50% vốn từ các khoản đầu tư EB-5. Các dự án nhận hơn 75% vốn từ các nguồn khác bên cạnh vốn EB-5 cần được nghiên cứu sâu hơn.

Tìm hiểu xem bao nhiêu vốn đầu tư dự án đến từ vốn chủ sở hữu của nhà phát triển.

Hầu hết các tổ chức tài chính Hoa Kỳ yêu cầu nhà phát triển dự án phải có vốn chủ sở hữu chiếm ít nhất 15% tổng vốn. Nhà đầu tư EB-5 nên tránh các dự án có ít vốn chủ sở hữu của nhà phát triển hơn số phần trăm đó.

Đánh giá kế hoạch hoàn trả vốn đầu tư.

Một điều quan trọng cần nhớ là vì USCIS yêu cầu các khoản đầu tư EB-5 phải liên tục duy trì trạng thái “có rủi ro”, nên không dự án nào có thể đảm bảo hoàn trả khoản đầu tư ban đầu hoặc bất kỳ lợi nhuận nào. Tuy nhiên, các dự án EB-5 nhìn chung sẽ có kế hoạch hoàn trả vốn đầu tư khi hoàn thành dự án, kế hoạch này cần được đánh giá về tính khả thi và độ tin cậy. Có một cách đánh giá kế hoạch này là xác định các nguồn vốn khác. Nếu dự án đã được một tổ chức tài chính lớn ở Hoa Kỳ bảo lãnh bằng một khoản vay lớn, thì kế hoạch hoàn vốn đó có thể đáng tin cậy, vì nếu không thì tổ chức tài chính sẽ không cung cấp một khoản vay lớn.

Tìm hiểu tỷ lệ lãi suất của dự án.

Các khoản đầu tư EB-5 hiện tại có lãi suất tối thiểu và hầu hết nằm trong khoảng lãi suất hàng năm từ 0% đến 1%. Bởi vì phạm vi lãi suất tối thiểu và quá nhỏ, nên số tiền này không đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá rủi ro tài chính của dự án.

Menu