Tại sao các nhà đầu tư EB-5 lại bị thu hút bởi các khoản đầu tư vào đặc khu

Không có sự khác biệt trong kết quả của bất kỳ khoản đầu tư EB-5 thành công: Đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình và cả nhà đầu tư và các thành viên gia đình đủ điều kiện có thể nhận được thẻ thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Một số quy định cơ bản bao gồm đầu tư số vốn tối thiểu, cung cấp bằng chứng về các nguồn hợp pháp và chứng minh rằng 10 công việc toàn thời gian (hoặc nhiều hơn) đã được tạo ra cho người lao động Hoa Kỳ.

Đầu tư EB-5 chỉ có thể diễn ra theo một trong hai cách: hoặc vốn của nhà đầu tư nước ngoài rót vào đặc khu đầu tư được USCIS phê duyệt hoặc được chuyển trực tiếp vào một dự án được chương trình phê duyệt. Con đường nào tốt hơn hoàn toàn phụ thuộc vào nhà đầu tư và mục tiêu cá nhân cũng như kinh doanh của họ. Cả hai con đường đều có giá trị riêng. Một mặt, đầu tư trực tiếp phù hợp với các nhà đầu tư muốn sử dụng kinh nghiệm quản lý sâu rộng của họ trong doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Bằng cách này, họ có thể kiểm soát nhiều hơn các khoản tiền đã đầu tư của mình. Mặt khác, lịch sử đã chỉ ra rằng hầu hết những người tham gia chương trình nhận thấy đầu tư EB-5 thông qua một Đặc khu đầu tư có lợi hơn nhiều so với đầu tư EB-5 trực tiếp.

Bốn lợi ích khi đầu tư vào Đặc khu đầu tư EB-5

Do mức độ an ninh và sự tự do nhiều hơn mà việc đầu tư vào Đặc khu đầu tư EB-5 đã mang lại kể từ khi triển khai Chương trình Đầu tư vào đặc khu EB-5, đây là lựa chọn phổ biến nhất của những nhà đầu tư EB-5. Trên thực tế, trong một số năm trên sổ sách, tổng số các nhà đầu tư từ các quốc gia nhất định đã chọn đầu tư vào đặc khu. Có bốn yếu tố góp phần vào con đường đầu tư rất được ưa thích này.

Tiếp cận với các Chuyên gia EB-5 có kinh nghiệm

Mặc dù chương trình EB-5 tự hào là một trong những con đường trực tiếp nhất để trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ, việc hiểu rõ các quy định để đầu tư thành công vẫn còn rất phức tạp và đầy thách thức trong suốt hành trình. Hợp tác với một đặc khu đầu tư có uy tín giúp nhà đầu tư tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia trong ngành có nhiều kinh nghiệm về đầu tư EB-5 và tạo mối quan hệ vững chắc trong cộng đồng EB-5. Các nhà đầu tư vào đặc khu có thể tiếp cận những hướng dẫn chuyên nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, đảm bảo tuân thủ các quy định EB-5 từ đầu đến cuối.

Ít trách nhiệm quản lý liên đới hơn

Những người tham gia đầu tư EB-5 chọn đầu tư trực tiếp cần tham gia rất nhiều vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Điều này có thể khó nuốt đối với các nhà đầu tư không có nền tảng cần thiết (hoặc thậm chí chỉ là mong muốn) để tham gia vào quá trình điều hành hơn này. Các nhà đầu tư muốn dành thời gian của họ cho các công việc khác sẽ được miễn trách nhiệm đi kèm với đầu tư trực tiếp bằng cách đầu tư thông qua các đặc khu. Họ thường chọn đáp ứng yêu cầu được tham gia vào doanh nghiệp thương mại mới với tư cách là cố vấn chính sách và đối tác hữu hạn. Ít trách nhiệm liên đới hơn cũng đồng nghĩa với việc tự do hơn khi chọn nơi cư trú. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào một dự án ở Florida nhưng lại sống ở Hawaii.

Tập trung nhiều hơn vào các dự án vùng lao động mục tiêu

Các vùng lao động mục tiêu (TEA) trong chương trình EB-5 là các khu vực địa lý được xác định là vùng nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao. Những khu vực này được hưởng lợi nhiều nhất từ việc tạo việc làm và kích thích kinh tế khác mà các khoản đầu tư EB-5 có thể mang lại. Khi xem xét các khu vực có nhu cầu cao này, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành một ưu đãi hấp dẫn thúc đẩy thành công nhu cầu đầu tư vào vùng lao động mục tiêu của những nhà đầu tư EB-5. Ưu đãi chính là yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu được được giảm đi một nửa. Thay vì yêu cầu 1,8 triệu vốn đầu tư, các khoản đầu tư vào vùng lao động mục tiêu chỉ yêu cầu tối thiểu 900.000 Đô-la Mỹ. Và mặc dù một dự án đầu tư EB-5 trực tiếp đủ có thể thỏa mãn điều kiện cho vùng lao động mục tiêu, việc đầu tư thông qua một đặc khu giúp quá trình chọn lọc dễ dàng hơn. Hầu hết các đặc khu được chọn tập trung vào các dự án đã được phê duyệt là vùng lao động mục tiêu là yếu tổ để nó trở thành một lộ trình đầu tư rất đáng mong đợi.

Các yêu cầu tạo việc làm đơn giản hơn

Mọi người tham gia đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng nguồn vốn của họ đã tạo ra tối thiểu 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ trong hơn hai năm nhằm duy trì tư cách thường trú nhân của họ tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư thông qua đặc khu là các nhà đầu tư tham gia vào một dự án đặc khu đầu tư được phép tính tất cả các mọi công việc dù là công việc trực tiếp hay công việc gián tiếp và thời vụ đối với yêu cầu này. Thay vì phải nộp bảng lương của doanh nghiệp thương mại mới để chứng minh đã tạo ra việc làm, những người tham gia đầu tư EB-5 chỉ cần cung cấp một báo cáo tác động kinh tế bao gồm ước tính về công việc được tạo ra bởi nhu cầu kinh doanh hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp thương mại mới cũng như tiền lương phải trả cho nhân viên tại địa phương.

Tất nhiên, không phải tất cả các đặc khu EB-5 đều giống nhau. Thiết nghĩ, cần cân nhắc chọn một đặc khu đầu tư EB-5 phù hợp cho mỗi nhà đầu tư EB-5 cụ thể.

Lựa chọn Đặc khu Đầu tư EB-5 Phù hợp

Mặc dù đúng là đầu tư vào Đặc khu EB-5 nói chung mang lại mức độ an toàn cao hơn so với đầu tư trực tiếp, nhưng việc không đầu tư thời gian để xem xét kỹ lưỡng các đặc khu tiềm năng có thể dẫn đến rủi ro. Vì sao mọi nhà đầu tư lại không muốn ủy thác hàng trăm nghìn Đô-la Mỹ vốn đầu tư EB-5 của mình cho một mạng lưới có uy tín?

Sự thẩm định tỉ mỉ sẽ giúp bạn khám phá những kinh nghiệm, theo dõi và thậm chí là tính chuyên nghiệp khi đầu tư vào đặc khu,. Hãy xem xét từng khía cạnh chính này khi quyết định hợp tác với đặc khu đầu tư nào đó.

Các nhà phát triển Đặc khu của bạn hợp tác

Xem xét cả các nhà phát triển và các loại dự án mà mỗi đặc khu của bạn đang hợp tác. Tìm hiểu sâu hơn về từng nhà phát triển được kể tên. Họ có đáng tin cậy không? Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chủ đầu tư và tổng thầu của họ không? Xác định mức độ cam kết của các nhà phát triển đối với các dự án của chính họ. Một cách nữa để làm điều đó là tìm xem họ đã sử dụng bao nhiêu nguồn vốn cá nhân.

Tỷ lệ đầu tư thành công của Đặc khu

Nhìn vào số lượng các dự án EB-5 mà một đặc khu đã thực hiện. Tìm hiểu xem có bao nhiêu người tham gia đầu tư EB-5 cuối cùng đã nhận được thẻ xanh Hoa Kỳ. Hãy xem xét hồ sơ theo dõi cụ thể về các phê duyệt I-526 và I-829. Bạn cũng có thể bảo vệ lợi ích tài chính bằng cách xác nhận xem các nhà đầu tư trước đó đã hoàn vốn đầu tư EB-5 thành công hay chưa.

Nhóm mà bạn có thể sẽ hợp tác cùng

Việc kiểm tra bản thân các thành viên trong nhóm đầu tư cũng có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về cách dẫn bạn đến thành công. Xem xét thông tin cá nhân và các lĩnh vực có kinh nghiệm liên quan. Mọi người liên quan phải có quá trình từng làm việc về các khoản đầu tư EB-5 và phát triển dự án EB-5. Khi bạn có câu hỏi, hãy hỏi họ. Tìm hiểu nhóm có khả năng xử lý vốn đầu tư của bạn trước khi chuyển giao vốn. Đây là những người mà bạn sẽ phải phối hợp chặt chẽ nhất để hoàn thành khoản đầu tư EB-5 của mình.

Menu