Dưới đây là các bước mà Doanh nghiệp thương mại mới nên tuân theo khi xử lý dự án EB-5 phá sản

Hàng nghìn công dân nước ngoài đầu tư EB-5 hàng năm với hy vọng đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn ở Hoa Kỳ với tình trạng thường trú. Chương trình Đầu tư định cư EB-5 thường được coi là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để nhập cư dài hạn vào Hoa Kỳ. Thông thường, những người tiến hành thẩm định cẩn thận khi họ thực hiện quy trình đầu tư EB-5 sẽ nhận được tư cách thường trú nhân của Hoa Kỳ. Mặc dù chương trình đầu tư EB-5 được coi là an toàn, nhưng khoản đầu tư EB-5 không được đảm bảo và vẫn có rủi ro, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19, là chủ dự án EB-5 vỡ nợ.

Một dự án EB-5 phá sản sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng cho cả vốn đầu tư của nhà đầu tư EB-5 và tình trạng nhập cư. Doanh nghiệp thương mại mới (NCE) của đương đơn đầu tư có trách nhiệm bảo vệ tính đủ điều kiện nhập cư của nhà đầu tư. Do đó, mặc dù một dự án EB-5 phá sản có thể đặt nhà đầu tư vào một tình huống hiếm gặp, nhưng nó không loại bỏ cơ hội nhà đầu tư nhận được thẻ xanh của Hoa Kỳ. Dưới đây là các bước mà doanh nghiệp thương mại mới được khuyến khích thực hiện nếu dự án EB-5 bị vỡ nợ.

1. Rà soát lại Hồ sơ đầu tư

Trước khi làm bất cứ điều gì khác, doanh nghiệp thương mại mới nên xem xét các thỏa thuận và tài liệu liên quan đến khoản đầu tư EB-5 của mình. Đánh giá này cho phép doanh nghiệp xác định những quyền hạn hiện có của mình, điều này giúp ích khi quyết định những giải pháp mà doanh nghiệp có thể thực hiện.

2. Nếu có thể, hãy xem lại các tài liệu nợ cao cấp và Thỏa thuận liên tín dụng

Doanh nghiệp thương mại mới thường không phải là người cho vay cấp cao trong một dự án EB-5. Nếu thực sự doanh nghiệp thương mại mới không phải là người cho vay cấp cao, doanh nghiệp bắt buộc phải xem xét các tài liệu nợ cao cấp, cùng với bất kỳ thỏa thuận liên tín dụng nào mà doanh nghiệp thương mại mới đã ký với người cho vay cấp cao. Doanh nghiệp thương mại mới thường được yêu cầu ký một thỏa thuận liên tín dụng, thỏa thuận này có thể ngăn doanh nghiệp thương mại mới thực hiện một số hành động nhất định.

Điều quan trọng là doanh nghiệp thương mại mới phải hiểu đầy đủ các điều kiện trong tài liệu nợ cao cấp trước khi cung cấp thông báo bằng văn bản cho người cho vay cấp cao hoặc chủ dự án. Hành động đó có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực và thúc đẩy người cho vay cấp cao bắt đầu kê biên tài sản. Lợi ích tốt nhất của doanh nghiệp thương mại mới là tránh bị kê biên tài sản, vì điều này thường ngăn cản việc hoàn trả khoản vay của mình.

3. Xác định những giải pháp có sẵn

Sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan, doanh nghiệp thương mại mới nên cân nhắc xem nó có những lựa chọn nào. Doanh nghiệp thương mại mới nên nghiên cứu các hành động mà họ có thể thực hiện đối với chủ dự án EB-5 để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư EB-5 nếu có tình trạng kê biên, cũng như số vốn cần thiết để trả khoản vay cao cấp và khả năng tồn tại của dự án EB-5 ở tình trạng hiện tại. Các cân nhắc khác bao gồm liệu doanh nghiệp thương mại mới có thể tiếp quản quyền sở hữu dự án hay tìm một pháp nhân thứ ba, được gọi là “hiệp sĩ trắng” (white knight) để cứu vãn tình thế nhưng vẫn bảo toàn lợi ích của doanh nghiệp. Có thể còn phải cân nhắc nhiều hơn nữa và doanh nghiệp thương mại mới có trách nhiệm kiểm tra tất cả các chi tiết về tình hình của mình trước khi đưa ra các giải pháp.

4. Thu thập tài liệu để tính toán số lượng việc làm

Để bảo vệ quyền cư trú của các nhà đầu tư EB-5 của mình, doanh nghiệp thương mại mới nên yêu cầu ngay lập tức tài liệu cần thiết để xác định việc tạo việc làm sau khi nghe nói về khả năng gặp khó khăn tài chính của chủ dự án. Nếu chủ dự án mất quyền kiểm soát dự án thì doanh nghiệp thương mại mới sẽ không thể tiếp cận được các tài liệu này, đồng nghĩa với việc tốc độ là yếu tố sống còn. Khi có được các tài liệu cần thiết, doanh nghiệp thương mại mới cần yêu cầu chuyên gia kinh tế của mình lập một báo cáo kinh tế điều chỉnh để xác định xem có đủ việc làm được tạo ra theo yêu cầu đối với yêu cầu chương trình EB-5 hay không. Việc có đủ việc làm hay không sẽ đóng một vai trò lớn trong quyết định cuối cùng mà doanh nghiệp thương mại mới đưa ra.

5. Dự đoán khả năng đủ điều kiện EB-5 của nhà đầu tư

Doanh nghiệp thương mại mới phải xem xét tình trạng nhập cư của các nhà đầu tư EB-5. Nếu dự án không tạo ra đủ số lượng việc làm, doanh nghiệp thương mại mới phải làm việc cẩn thận để duy trì điều kiện nhập cư của các nhà đầu tư. Doanh nghiệp thương mại mới nên xem xét những hành động nào có lợi từ quan điểm nhập cư cũng như liệu một hành động có dẫn đến thay đổi trọng yếu theo Sở Di trú và Nhập tịch hoa kỳ (USCIS) hay không.

6. Quyết định hành động tốt nhất

Sau khi doanh nghiệp thương mại mới đã thu thập tất cả các dữ kiện cần thiết và xác định các lựa chọn của mình, doanh nghiệp sau đó phải quyết định hành động nào là tốt nhất. Quá trình hành động này phải được thông báo cho chủ dự án EB-5, các nhà đầu tư lớn bao gồm cả người cho vay cấp cao và bên thứ ba tiềm năng mua lại dự án (nếu có).

Trước khi thông báo, doanh nghiệp thương mại mới nên thảo luận với cố vấn pháp lý kinh doanh của mình về phương pháp đối thoại hiệu quả nhất. Doanh nghiệp thương mại mới phải thực hiện cẩn thận vì các cuộc thảo luận quá sớm có thể gây ảnh hưởng xấu cho các lựa chọn hiện hữu của doanh nghiệp.

7. Quyết định cách thông báo tình hình cho các nhà đầu tư EB-5

Nếu có những thay đổi quan trọng đối với dự án EB-5, doanh nghiệp thương mại mới có trách nhiệm thông báo cho các nhà đầu tư của mình. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể để dành tiết lộ bất kỳ thông tin nào sau khi có quyết định về chiến lược thực hiện.

Khi đối thoại với các nhà đầu tư EB-5, doanh nghiệp thương mại mới phải cho các nhà đầu tư EB-5 biết tình trạng của dự án ra sao và liệu đã tạo đủ việc làm để đáp ứng các yêu cầu của chương trình đầu tư EB-5 hay không. Doanh nghiệp thương mại mới cũng nên giải thích phương án mà họ đã quyết định thực hiện, cùng với lý do tại sao doanh nghiệp cho rằng hành động này là cần thiết.

8. Ghi nhận biên bản đối với Quyết định của Doanh Nghiệp Thương Mại Mới

Bước cuối cùng là doanh nghiệp thương mại mới lưu giữ các hồ sơ chi tiết về quá trình ra quyết định và các lý do giải thích cho quyết định của mình. Doanh nghiệp thương mại mới cuối cùng có thể mất nguồn vốn đầu tư EB-5 của các nhà đầu tư và nếu điều này xảy ra, các nhà đầu tư của doanh nghiệp thương mại mới có thể kiện doanh nghiệp này. Để tự bảo vệ mình, doanh nghiệp thương mại mới nên thu thập tài liệu chứng minh rằng quyết định được đưa ra một cách thiện chí dựa trên các phán quyết kinh doanh hợp lý đã xét đến các bằng chứng hiện hữu tại thời điểm quyết định.

Menu