Tìm hiểu thời gian xử lý I-526 trung bình của quốc gia

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 đã giúp hàng ngàn công dân nước ngoài định cư dài hạn tại Hoa Kỳ. Mặc dù đây được coi là một trong những cách nhanh nhất và dễ nhất để có được tình trạng thường trú nhân, nhưng không phải lúc nào quá trình này cũng diễn ra nhanh chóng. Các nhà đầu tư EB-5 thường phải đối mặt với thời gian chờ đợi lâu bất thường trong quá trình xét duyệt, với một số nhà đầu tư từ các quốc gia tồn đọng có khi phải đợi đến 5 năm. Mặc dù thời gian chờ đợi 5 năm không phải là tiêu chuẩn, nhưng điều quan trọng là các nhà đầu tư tương lai phải hiểu rằng có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý đơn I-526.

Thời gian xử lý đơn I-526 trung bình trong năm tài chính 2020

Năm 2020 vô cùng khó lường do đại dịch COVID-19. Đại dịch đã ảnh hưởng đến các quốc gia và nền kinh tế trên toàn thế giới, và chương trình EB-5 cũng không phải là ngoại lệ. Do đại dịch, Hoa Kỳ tạm thời đóng cửa tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ, điều này khiến hàng nghìn nhà đầu tư EB-5 không thể hoàn thành đơn xin thị thực và thực hiện phỏng vấn để nhận được tình trạng thường trú nhân có điều kiện. Một trong những ưu điểm của việc đóng cửa là Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IPO) có nhiều thời gian và nhân lực hơn để tập trung vào việc xét xử đơn kiến nghị EB-5 khi tất cả các dịch vụ khác đã bị đình chỉ.

Việc có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các đơn EB-5 dường như cho thấy một số kết quả tích cực trong dữ liệu xử lý I-526. USCIS đã cập nhật thời gian xử lý đơn I-526 trung bình trên toàn quốc trong lịch sử bao gồm Q1, Q2 và Q3 của năm tài chính 2020 và dữ liệu cho thấy thời gian xử lý trung bình thấp nhất trong 5 năm chỉ là 14,1 tháng. Số liệu từ năm 2019 cho thấy trung bình là 19,8 tháng, có vẻ như thời gian xử lý đã giảm trong năm 2020.

Nhìn sâu hơn vào các dữ liệu

Mặc dù đây có vẻ là tin tốt cho bất kỳ ai tham gia đầu tư EB5, nhưng dữ liệu dường như không rõ ràng chúng ta tưởng. Kể từ khi Sarah Kendall đảm nhận vị trí giám đốc IPO, khối lượng xử lý đơn I-526 đã giảm dần và việc phê duyệt I-526 cũng giảm đáng kể.

Dữ liệu này không hỗ trợ sự thay đổi đáng kể trong thời gian xử lý trung bình trong lịch sử, điều này khiến một số người tin rằng IPO đang ưu tiên xét xử các đơn kiến nghị mới hơn. Mặc dù điều này có thể dẫn đến thời gian xử lý trung bình trong lịch sử thấp hơn, nhưng nó lại khiến những người tham gia đầu tư EB-5 từ trước tiếp tục chờ đợi mòn mỏi.

Sự không tương xứng với Phạm vi thời gian xử lý ước tính

USCIS cũng công bố các khoảng thời gian xử lý ước tính cho mỗi đơn kiến nghị. Kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2020, thời gian xử lý ước tính đối với đơn I-526 là 47–76,5 tháng đối với các nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc và 30–49,5 tháng đối với tất cả các nhà đầu tư EB-5 khác. Mặc dù thời gian xử lý này không giống với thời gian trung bình trong lịch sử, nhưng điều quan trọng là phải hiểu cách chúng được tính toán.

Số thấp hơn của phạm vi là thời gian mà 50% tổng số đơn kiến nghị được xử lý và số cao hơn trong phạm vi là thời gian mà 93% số đơn kiến nghị được xử lý. Do đó, một nửa số đơn I-526 được xử lý nhanh hơn khoảng thời gian ước tính.

Do đó, và thực tế là thời gian xử lý trung bình của quốc gia trong quá khứ thường phản ánh mức trung bình trong thời gian hai tháng , nên việc có một số khác biệt trong hai số liệu là điều bình thường. Tuy nhiên, sẽ chỉ có ý nghĩa khi đặt câu hỏi về các số liệu khi thời gian xử lý trung bình trên toàn quốc trong lịch sử nhỏ hơn một nửa con số thấp hơn trong phạm vi thời gian xử lý ước tính.

Thời gian xử lý trung bình quốc gia trong quá khứ thấp hơn vẫn là một lưu ý tích cực cho những người dự định hoặc đã đầu tư EB5. Khi năm dương lịch mới đến gần, có lẽ khối lượng xử lý I-526 sẽ tiếp tục tăng. Đại dịch COVID-19 đã thực sự có một số tác động tích cực đến chương trình EB-5, đây là thời điểm hoàn hảo để các ứng viên tiềm năng bắt đầu hành trình đầu từ EB-5 của họ.

Menu