Bằng cách nào các chuyên gia EB-5 có thể trợ giúp nhà đầu tư trong đại dịch

Đại dịch COVID-19 đã tác động không hề nhỏ đến cả cuộc sống hàng ngày và nền kinh tế toàn cầu. Các ngành công nghiệp khách sạn, bán lẻ và du lịch đã trải qua sự suy thoái sau sự tấn công của dịch bệnh, trong khi thương mại điện tử, sản xuất thiết bị y tế và các trung tâm thương mại đã chứng kiến sự bùng nổ không lường trước được. Tất cả các ngành công nghiệp đã phải điều chỉnh theo thực tế mới này, và ngành đầu tư EB-5 cũng không phải là ngoại lệ.

Trung tâm vùng chỉ định EB-5

Các ngành du lịch, khách sạn và bán lẻ hình thành một phần lớn cơ hội đầu tư EB5 tiềm năng thông qua các trung tâm vùng chỉ định EB-5 — và cũng là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Các trung tâm vùng chỉ định EB-5 đang nỗ lực thích ứng với những thay đổi mới này trên thị trường bằng cách đa dạng hóa các dịch vụ của mình.

Các tác động cụ thể đối với nhà đầu tư EB-5 có thể khác nhau tuỳ theo dự án. Do đó, ngày càng nhiều nhà đầu tư EB-5 tiềm năng đang tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia EB-5 có kinh nghiệm, chẳng hạn như EB5 Affiliate Network (EB5AN), để giúp điều hướng các thị trường đang thay đổi này và đảm bảo khả năng thành công cho việc nhập cư của bản thân và gia đình của họ.

Chuyên gia EB-5

Ưu tiên hàng đầu của EB5 Affiliate Network (EB5AN) là hướng dẫn và đảm bảo con đường dẫn đến thường trú nhân tại Hoa Kỳ cho khách hàng của chúng tôi và các thành viên gia đình đủ điều kiện của họ. Mục tiêu thứ hai của chúng tôi, có tầm quan trọng ngang nhau, là bảo vệ an toàn cho vốn đầu tư EB-5 của khách hàng.

Bất kể đại dịch, EB5AN luôn tìm kiếm các dự án EB-5 trong các ngành hiện đang phát triển mạnh và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển. Bằng cách tận dụng các xu hướng thị trường đang thịnh hành, EB5AN tiếp tục cung cấp cho những người tham gia đầu tư EB-5 sự đảm bảo cao hơn để nhận thị thực nhập cư EB-5, cũng như lợi tức đầu tư của họ. Chúng tôi tự tin rằng các dự án mà chúng tôi giới thiệu cho khách hàng đáp ứng tất cả các yêu cầu đạt điều kiện trong Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5.

Yêu cầu của Chương trình

Để có được thẻ xanh của Hoa Kỳ thông qua chương trình đầu tư EB-5, nhà đầu tư phải thực hiện đầu tư với số vốn tối thiểu có nguồn gốc hợp pháp là 1,8 triệu đô la Mỹ vào một doanh nghiệp thương mại mới được chấp thuận (NCE) hoặc doanh nghiệp gặp khó khăn đủ điều kiện. Khoản đầu tư thấp hơn số trên là 900,000 đô la Mỹ có thể được chấp thuận nếu NCE nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA), được chỉ định cho một số khu vực nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao. Hơn nữa, khoản đầu tư EB5 này phải duy trì hoặc tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ kéo dài tối thiểu hai năm. Vốn đầu tư phải duy trì tính rủi ro trong suốt thời gian đầu tư.

EB5 Affiliate Network duy trì các dự án có tỉ lệ được chấp thuận đơn I-526 và I-924 thành công 100% cho khách hàng của mình. Đội ngũ tại EB5AN có thể giúp những nhà đầu tư EB-5 tiềm năng vượt qua các thị trường trong đại dịch không ngừng thay đổi và những thách thức của chính quá trình đầu tư EB-5. Với phân tích tư duy tích cực và nghiên cứu thị trường hợp lý, EB5AN có thể giúp các nhà đầu tư đảm bảo một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình của họ ở Hoa Kỳ, ngay cả sau khi đại dịch xảy ra.

Menu