Những dự đoán với Đơn I-526

Chương trình Đầu tư định cư EB-5 là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài lấy được thường trú nhân tại Hoa Kỳ thông qua khoản đầu tư EB-5 đủ điều kiện. Khoản đầu tư ít nhất 1,8 triệu Đô-la Mỹ phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định, chẳng hạn như tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ. Mặc dù phúc lợi của việc thường trú tại Hoa Kỳ là rất lớn, nhưng bản thân quá trình đầu tư diện EB-5 có thể tốn nhiều thời gian và thách thức, đặc biệt là đối với đơn I-526.

Đơn I-526

Đơn I-526 là một mẫu đơn yêu cầu cấp tư cách thường trú nhân có điều kiện tại Hoa Kỳ. Sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin thẻ xanh. Tuy nhiên, quá trình nộp đơn này có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để hoàn thành. Vì vậy, tốt nhất là nên bắt đầu quá trình này càng sớm càng tốt.

Khi lựa chọn một dự án đầu tư EB-5 tiềm năng, trước tiên các nhà đầu tư tiềm năng nên tiến hành thẩm định dự án để đảm bảo rằng cả dự án và chương trình đầu tư vào đặc khu EB-5 đều phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của nhà đầu tư. Khi đã lựa chọn xong, nhà đầu tư nên chuyển vốn đầu tư EB-5 của mình vào dự án được chỉ định hoặc tài khoản ký quỹ. Tại thời điểm này, nhà đầu tư nên nộp đơn I-526 đến Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Tài liệu thích hợp

Trên đơn I-526, nhà đầu tư EB-5 phải cung cấp thông tin cá nhân về bản thân và bất kỳ thành viên gia đình nào đủ điều kiện. Họ phải cung cấp tài liệu về khoản đầu tư và dự án EB-5 đã chọn cũng như chứng minh rằng vốn đầu tư của họ đã được chuyển vào tài khoản dự án hoặc tài khoản ký quỹ được chỉ định. Nếu bất kỳ tài liệu nào kèm theo bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, nhà đầu tư cũng phải nộp kèm các bản dịch được chứng thực cùng với đơn I-526.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải cung cấp tài liệu chứng minh rằng nguồn vốn đầu tư của họ hợp pháp. Quỹ đầu tư EB-5 có thể được lấy từ tài sản thừa kế, doanh nghiệp, thu nhập làm việc của chính nhà đầu tư, việc bán tài sản, được tặng cho từ một thành viên trong gia đình hoặc thậm chí là một khoản vay. Tài liệu về các nguồn vốn đôi khi có thể khó chứng minh, tùy thuộc vào từng nguồn cụ thể. Vì vậy, tốt nhất là các nhà đầu tư EB-5 nên tham khảo ý kiến của luật sư di trú có kinh nghiệm trong chương trình đầu tư EB5.

Vùng Lao đông Mục tiêu và Đơn I-526

Những người tham gia đầu tư EB-5 thường chọn đầu tư vào vùng lao đông mục tiêu (targeted employment area – TEA) – những khu vực được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chỉ định là vùng nông thôn hoặc vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao. Các dự án EB-5 nằm trong TEA cho phép đầu tư tối thiểu chỉ 900.000 Đô-la Mỹ, hoàn toàn trái ngược với mức tiêu chuẩn 1,8 Đô-la Mỹ.

Nhìn chung, các đặc khu chủ yếu được đầu tư diện EB-5 thường đặt tại vùng lao đông mục tiêu. Do đó, có nhiều khả năng bất kỳ nhà đầu tư EB-5 tiềm năng nào cũng đầu tư vào một dự án nằm ở vùng lao đông mục tiêu. Nếu đúng như vậy, nhà đầu tư phải cung cấp tài liệu bổ sung về đơn I-526 nhằm giải thích việc quyết định đầu tư vào khu vực lao động mục tiêu để nhận được sự chấp thuận của USCIS cho việc đầu tư với số tiền thấp hơn.

Việc kéo dài thời gian xử lý sau khi nộp hồ sơ

Mặc dù việc thu thập tài liệu và nộp đơn I-526 có thể là một quá trình gian khổ, nhưng các nhà đầu tư cần phải đối mặt với con đường dài phía trước. Ngay cả sau khi nộp I-526, việc kéo dài đáng kể thời gian xử lý vẫn có thể xảy ra. Thời gian xử lý tại USCIS có thể chậm kinh khủng dù có xảy ra đại dịch toàn cầu hay không. Tùy thuộc vào quốc tịch của nhà đầu tư, thời gian chờ đợi xử lý đơn I-526 có thể kéo dài đến năm hoặc sáu năm.

Cho dù có háo hức đến đâu, nhà đầu tư EB-5 tiềm năng vẫn nên dành thời gian để hiểu đầy đủ những tài liệu của dự án EB-5, cũng như trách nhiệm của nhà đầu tư trong doanh nghiệp thương mại mới (new commercial enterprise – NCE) trước khi đầu tư. Việc thuê luật sư di trú có kinh nghiệm về EB-5 có thể giúp các nhà đầu tư chuẩn bị đơn I-526 và tìm ra dự án phù hợp. Việc thẩm định phù hợp từ sớm và dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia EB-5 đầy kinh nghiệm có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong đơn I-526 của nhà đầu tư và hành trình đầu tư của họ.

Menu