Giao Dịch Hoán Đổi Tiền Tệ: Các Nhà Đầu Tư Diện EB-5 Cần Biết Điều Gì

Quả thực là vốn đầu tư EB-5 có thể đến từ nhiều nguồn hợp pháp khác nhau, bao gồm tiền lương từ việc làm, bán tài sản cá nhân, và thậm chí tiền được tặng từ cha mẹ cho con cái đầu tư EB-5. Điều bất biến là yêu cầu phải chứng minh tính hợp pháp của nó. Chứng minh rằng nguồn vốn cho khoản đầu tư EB-5 đến từ các nguồn hợp pháp là một trong những khía cạnh quan trọng nhất để đáp ứng các yêu cầu của Chương Trình Đầu Tư Định Cư Diện EB-5. Đây cũng là một trong những phần khó khăn nhất để hoàn thành đơn I-526. Tùy thuộc vào nguồn tài trợ của nhà đầu tư, nhiệm vụ thu thập bằng chứng thích hợp có thể khá là khó khăn và tốn thời gian.

Trong hầu hết trường hợp, điều có thể khiến quá trình thu thập thông tin trở nên khó khăn là các thủ tục và thời gian chờ đợi thường liên quan đến tài liệu chính thức về các nguồn hợp pháp, đặc biệt là khi chương trình EB-5 liên quan đến nguồn vốn có thể lên tới hàng triệu đô (1,8 triệu Đô-la là yêu cầu tối thiểu để tham gia vào chương trình đầu tư diện EB-5, nhưng nó giảm xuống còn 900.000 Đô-la khi đầu tư vào dự án trong khu vực việc làm mục tiêu, hoặc TEA).

Hạn Chế Về Tiền Tệ Ở Quốc Gia Quê Hương Của Nhà Đầu Tư

Điều có thể làm quy trình phức tạp hơn nữa là các gánh nặng về nguồn vốn – cụ thể là các hạn chế về chuyển tiền – đặt lên vai các nhà đầu tư diện EB-5 xuất thân từ một số quốc gia nhất định. Ví dụ: một số quốc gia ở Châu Phi, Châu Á và Trung Đông áp đặt các hạn chế đối với việc quản lý tiền tệ của Hoa Kỳ trong phạm vi quyền hạn của họ. Một số quốc gia thậm chí còn đi xa đến mức đã phán quyết việc mua Đô-la Mỹ là bất hợp pháp. Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam (tất cả các quốc gia duy trì nhu cầu cao đối với chương trình EB-5) đều áp đặt các hạn chế chuyển tiền của Mỹ ở một mức độ nào đó.

Hãy nhớ rằng, nếu nhà đầu tư không thể chứng minh quỹ đầu tư EB5 của họ có nguồn gốc hợp pháp, thì họ sẽ không thể tham gia vào chương trình EB-5. Vì vậy, làm thế nào để những người tham gia chương trình ở những khu vực có nhu cầu EB-5 cao này đáp ứng các yêu cầu tài trợ của họ trong khi vẫn tuân thủ các lệnh hạn chế đặt ra ở nước sở tại? Vài người trong số họ đang tận dụng lợi thế của “giao dịch hoán đổi tiền tệ” EB-5.

Đáp Ứng Các Yêu Cầu Đầu Tư Diện EB-5 Bằng Hoán Đổi Tiền Tệ

“Hoán đổi tiền tệ” là một trong những thương vụ mà các nhà đầu tư EB-5 đã đạt thành công khi bỏ qua các hạn chế tiền tệ của Hoa Kỳ tại quốc gia của họ và sau đó đầu tư vốn vào dự án đầu tư EB-5 mà họ đã chọn. “Giao dịch Hoán đổi” hai bước này luôn rất đơn giản:

  1. Người tham gia chương trình EB-5 chuyển số tiền nội tệ của họ tương đương 1,8 triệu Đô-la hoặc 900.000 đô la – tùy thuộc số tiền nào được yêu cầu cho khoản đầu tư EB5 của họ – cho bên trung gian thứ ba.
  2. Sau khi nhận được chuyển khoản, bên trung gian sẽ chuyển số tiền đầu tư cần thiết vào tài khoản ký quỹ của dự án EB-5 phù hợp bằng Đô-la Mỹ.

Yêu Cầu Bằng Chứng Kiểm Kê Hoán Đổi Tiền Tệ Từ Năm 2016

Hai bước được mô tả ở trên là cách mà tất cả những người tham gia EB-5 đã hiểu ngầm về quy trình và trên thực tế trong phần lớn trường hợp, đây là phương tiện duy nhất để một số công dân nước ngoài tham gia đầu tư EB5. Tuy nhiên, vào năm 2016, một khía cạnh của quá trình này đã thay đổi. Kể từ đó, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thường xuyên đưa ra các yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE) liên quan đến các điều khoản bổ sung tài liệu về nguồn tiền hợp pháp cho các quỹ trung gian của Hoa Kỳ. Những yêu cầu này đòi hỏi nhiều thủ tục giấy tờ hơn và có thể dẫn đến việc xử lý chậm trễ hơn nữa. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn cản người ta tham gia EB-5, và một cách hiệu quả để giảm bớt căng thẳng liên quan đến trao đổi tiền tệ là làm việc với một luật sư EB-5 có kinh nghiệm.

Các Loại Hoán Đổi Tiền Tệ

Hoán đổi tiền tệ thường được phân loại vào một trong ba loại giao dịch bao quát như sau:

  • Hoán đổi tiền tệ giữa nhà đầu tư diện EB-5 và một cá nhân mà họ biết rõ – người thân hoặc bạn bè
  • Hoán đổi tiền tệ giữa nhà đầu tư diện EB-5 và một công ty hoán đổi tiền được cấp phép — một công ty bên thứ ba
  • Hoán đổi tiền tệ giữa nhà đầu tư diện EB-5 và một cá nhân mà họ không quen biết và không phải là người trao đổi tiền được cấp phép nhưng đồng ý đổi tiền của họ để lấy phí

Khó khăn trong việc ghi nhận tính hợp pháp của hoán đổi tiền tệ với bên thứ ba phụ thuộc vào cách mà nhà đầu tư EB-5 chọn thực hiện. Tìm hiểu thêm về từng con đường với thông tin dưới đây.

Khi Nhà Đầu Tư Diện EB-5 Quen Biết Với Người Hoán Đổi Tiền

Các nhà đầu tư diện EB-5 của Trung Quốc là một trong những nhà đầu tư thường xuyên sử dụng loại hình hoán đổi tiền tệ này nhất. Nó đòi hỏi phải liên hệ với bạn bè hoặc người thân đã sở hữu hợp pháp tiền tệ của Hoa Kỳ bên ngoài Trung Quốc. Nếu họ chấp nhận, thì công dân nước ngoài người Trung Quốc có thể chuyển khoản thanh toán bằng nhân dân tệ tương đương với số vốn đầu tư EB5 bắt buộc vào một tài khoản ký quỹ được chỉ định đứng tên bạn bè hoặc người thân của họ. Nếu như USCIS gửi RFE yêu cầu cung cấp tài liệu pháp lý cho các quỹ tại Mỹ của bạn bè hoặc người thân của họ, thông thường họ phải cung cấp bằng chứng về cách mà số Đô-la Mỹ đó được kiếm hợp pháp trực tiếp tại Hoa Kỳ hoặc cách số tiền của họ được kiếm hợp pháp tại quốc gia xuất thân của họ và sau đó được chuyển đến Mỹ một cách hợp pháp.

Hồ sơ việc làm, bản khai thuế và bản sao kê ngân hàng của mỗi bên liên quan đều là những dạng bằng chứng phổ biến khi trả lời các yêu cầu cung cấp bằng chứng của USCIS dạng như thế này. Ở mức tối thiểu, USCIS sẽ yêu cầu bằng chứng về việc làm của bên trao đổi bên thứ ba của bạn. Tuy nhiên, mọi thứ có thể trở nên phức tạp nếu bạn bè hoặc người thân của bạn không thoải mái với việc cung cấp thông tin cá nhân cho USCIS. Vì lý do này, điều quan trọng là phải giải thích những gì có thể được yêu cầu đối với họ trước. Nếu họ đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và tài liệu cấp vốn được yêu cầu, USCIS thường sẽ chấp thuận đơn I-526 của nhà đầu tư, trừ khi có bất kỳ vấn đề nào khác. Tuy nhiên, nếu họ từ chối cung cấp bằng chứng được yêu cầu, đơn thỉnh cầu của nhà đầu tư EB-5 có nhiều khả năng bị từ chối hơn.

Khi Vốn EB-5 Được Hoán Đổi Qua Một Giao Dịch Được Cấp Phép

Các nhà đầu tư diện EB-5 chọn ký hợp đồng và chuyển vốn đầu tư của họ thông qua một công ty trao đổi tiền được cấp phép thường có thể dễ dàng chứng minh nguồn hợp pháp của các quỹ của bên thứ ba vì thông thường tất cả những gì được yêu cầu làm bằng chứng là bản sao giấy phép của công ty để hoạt động như một cơ quan trao đổi tiền tệ chính thức. Ví dụ, các quốc gia như Úc, Hồng Kông và Singapore duy trì các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền và các công ty trao đổi tiền thường là trọng tâm của sự giám sát pháp lý. Việc cung cấp giấy phép hoạt động hợp lệ là đủ để chứng minh tính xác thực của họ và tư cách pháp lý của nguồn vốn mà họ cung cấp.

Trong trường hợp người tham gia chương trình nhận được yêu cầu cung cấp bằng chứng để chứng minh con đường hợp pháp của quỹ đầu tư EB5 trong loại hình hoán đổi tiền tệ này, người ta thường chỉ cần cung cấp cho USCIS một bản sao hợp đồng của họ. Hợp đồng này sẽ phác thảo thỏa thuận trao đổi, bao gồm các chi tiết liên quan đến công ty đổi tiền, giấy phép của công ty đổi tiền, giao dịch chuyển khoản ngân hàng thực tế bằng đồng nội tệ đến công ty đổi tiền và việc chuyển tiền vốn tới Hoa Kỳ – từ công ty đổi tiền đến ngân hàng tại Hoa Kỳ hoặc tài khoản ký quỹ được chỉ định của nhà đầu tư.

Khi Việc Hoán Đổi Tiền Tệ EB-5 Được Thực Hiện Với Một Bên Thứ Ba Không Quen Biết Và Không Được Cấp Phép

Việc chứng minh tình trạng hợp pháp của các nguồn vốn cho hai loại hoán đổi tiền tệ vừa đề cập bên trên là khá đơn giản. Các vấn đề xuất hiện thường xuyên nhất trong trường hợp nhà đầu tư ký hợp đồng với một cá nhân hoặc tổ chức không xác định, không có giấy phép để chuyển ngoại tệ cho khoản đầu tư EB5. Mặc dù đây có thể là lựa chọn duy nhất dành cho các nhà đầu tư đến từ một số quốc gia nhất định ở Châu Phi, Châu Á hoặc Trung Đông, nhưng những người trao đổi hoặc công ty trao đổi này thường không thể xuất trình các tài liệu thích đáng về nguồn vốn. Một số không có giấy phép kinh doanh để hoạt động như một cơ sở đổi tiền. Các tài liệu trao đổi không chính thức khác cũng vậy, chúng không được USCIS chấp nhận làm bằng chứng.

Tuy nhiên, làm việc với một bên trao đổi thứ ba không được cấp phép, không xác định cũng không đồng nghĩa với việc mặc nhiên bị từ chối. Đôi khi các nhân viên xét duyệt chấp nhận giấy phép kinh doanh trao đổi không chính thức hoặc có thể chấp thuận việc cấp vốn từ các doanh nghiệp không hoạt động chủ yếu như một cơ quan trao đổi nhưng có sẵn quỹ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các bên thứ ba không xác định này sẽ cần cung cấp hồ sơ kinh doanh chính xác và kỹ lưỡng để chứng minh cho việc có được một cách hợp pháp các khoản tiền đang được sử dụng trong đầu tư.

Nếu không, con đường tham gia đầu tư EB5 này là một con đường gập ghềnh và không may là thường dẫn đến ngõ cụt. Những người không thể chứng minh đầy đủ nguồn vốn hợp pháp của bên thứ ba chắc chắn phải đối mặt với việc bị từ chối đơn I-526. Đây là lý do tại sao các cố vấn đầu tư EB-5 có kinh nghiệm luôn khuyên quý vị nên xem xét kỹ lưỡng khi lựa chọn đối tác trao đổi tiền tệ. Nếu không, nhà đầu tư có thể phải trả giá bằng tương lai của họ ở Hoa Kỳ.

Menu