Tại sao Một số Yêu cầu của đơn I-526 được chấp thuận nhanh hơn Những Đơn kiến nghị khác?

Bước đầu tiên trong hành trình đạt được thẻ xanh thông qua chương trình EB-5 là nộp đơn I-526. Sau đó, quý vị phải đợi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) xử lý.

Thị thực EB-5 là một trong những cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để một công dân nước ngoài trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ. Nhưng quý vị có thể vẫn gặp phải sự chậm trễ và thất vọng trong quá trình này.

Một số vấn đề có thể ngăn chặn được; một số khác thì không.

Một phần là do chương trình EB-5 rất phức tạp. Ngay cả khi hai đơn kiến nghị đều dành cho các khoản đầu tư vào cùng một dự án, chúng đòi hỏi một quy trình khác nhau và dẫn đến thời gian xử lý hồ sơ ngắn hơn hoặc dài hơn.

Dưới đây chỉ là một số vấn đề có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý đơn I-526 của quý vị.

Nguồn tài trợ của quý vị

Quý vị được yêu cầu cung cấp bằng chứng rằng nguồn tài trợ của quý vị đến từ các nguồn hợp pháp. Trong một số trường hợp, có thể quý vị sẽ phải đưa ra bằng chứng về nhiều nguồn tài trợ, chẳng hạn như đóng góp hoặc thu nhập cho một doanh nghiệp.

Đôi khi, những nguồn này sẽ dễ dàng làm tài liệu chứng minh. Nhưng đôi khi, việc cung cấp bằng chứng này có thể khó khăn hơn. Các nguồn tài trợ của quý vị càng phức tạp thì càng có nhiều khả năng làm tăng thời gian xử lý.

Người đánh giá cụ thể của quý vị

Các đơn kiến ​​nghị của quý vị sẽ được giao cho một người xử lý hồ sơ EB-5. Mặc dù tất cả những người xử lý hồ sơ đều tuân theo các luật và hướng dẫn giống nhau, nhưng mỗi cá nhân có thể có các quy trình và cách thức tiếp cận các đơn kiến ​​nghị khác nhau. Kết quả là, một số người sẽ xử lý đơn nhanh hơn những người khác.

Quốc gia của quý vị

Cho đến gần đây, các đơn kiến ​​nghị đã được xử lý theo thứ tự. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3 năm 2020, USCIS đã thay đổi cách tiếp cận của họ. Giờ đây, các đơn yêu cầu được ưu tiên dựa trên việc có thị thực ngay lập tức cho quốc gia của người nộp đơn.

Đặc biệt, các nhà đầu tư Trung Quốc hiện đang có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi vấn đề này nhất và do đó thời gian chờ xử lý sẽ lâu hơn.

Lỗi trong đơn của quý vị

Đây là vấn đề quý vị có quyền kiểm soát lớn nhất. Nếu đơn I-526 của quý vị được gửi với thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, có thể quý vị sẽ nhận được Yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE), Thông báo về ý định từ chối (NOID) hoặc từ chối hoàn toàn.

Trong trường hợp Yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE), quý vị có thể chưa nộp một số tài liệu bắt buộc nhất định, chẳng hạn như bản sao giấy phép kinh doanh hoặc hộ chiếu. Hoặc chẳng hạn như cần cung cấp thêm bằng chứng về các nguồn hợp pháp của quỹ đầu tư của quý vị.

Thông báo về ý định từ chối (NOID) được cấp khi người xử lý hồ sơ tin rằng có vấn đề cơ bản với đơn của quý vị, chẳng hạn như không đáp ứng được các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho thị thực EB-5. Tuy nhiên quý vị vẫn có cơ hội để tự bảo vệ mình trước khi nhận được phán quyết cuối cùng.

Quý vị có thể làm gì để ngăn chặn sự chậm trễ trong quá trình xử lý hồ sơ đối với Thị thực EB-5 của quý vị?

Như đã đề cập ở trên, nhiều sự chậm trễ trong quy trình nằm ngoài tầm kiểm soát của quý vị. Tuy nhiên, quý vị có thể thực hiện một số hành động để đơn I-526 của mình được xử lý nhanh chóng.

1. Thuê luật sư nhập cư có kinh nghiệm về thị thực EB-5 cụ thể. Họ có thể giúp quý vị xác định cách tốt nhất để tài trợ cho khoản đầu tư của quý vị.

2. Xem xét thành viên gia đình nào tốt nhất để liệt kê là nhà đầu tư chính trong đơn yêu cầu. Ví dụ, có thể quý vị đến từ một quốc gia đang gặp phải tình trạng tồn đọng, nhưng vợ / chồng của quý vị thì không. Nếu quý vị liệt kê người phối ngẫu của mình là nhà đầu tư chính, đơn của quý vị sẽ được xử lý nhanh hơn.

3. Kiểm tra kỹ đơn I-526 của quý vị với sự giúp đỡ của luật sư nhập cư. Nếu quý vị phát hiện ra sai sót và thông tin không đầy đủ, quý vị có thể tránh được các vấn đề nhỏ làm chậm quá trình xử lý đơn của quý vị.

Làm theo ba bước này, quý vị có thể yên tâm rằng quý vị đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự chậm trễ trong thời gian xử lý và đạt được mục tiêu cuối cùng là nhận thẻ xanh EB-5 nhanh hơn.

Menu