Các yếu tố quyết định đầu tư trong chương trình EB-5

Nếu quý vị là công dân nước ngoài muốn bắt đầu cuộc sống tại Hoa Kỳ, Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 mang đến cơ hội hấp dẫn để theo dõi nhanh tình trạng nhập cư của quý vị.

Không giống như hầu hết các loại thị thực khác, hiện không có tình trạng tồn đọng thị thực. Và có ít yêu cầu hơn so với các loại thị thực dựa trên việc làm khác.

Tuy nhiên, không có nghĩa là chương trình này phù hợp với quý vị và hoàn cảnh của quý vị. Quý vị vẫn sẽ phải vượt qua nhiều thử thách nộp đơn, và quý vị nên cân nhắc cẩn thận các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn thị thực của quý vị.

Khi quý vị đang xem xét chương trình EB-5, đây là năm câu hỏi để tự hỏi bản thân trước khi nộp đơn.

Quý vị có thoải mái với một số mức độ rủi ro?

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, quý vị phải đầu tư rủi ro vào một doanh nghiệp thương mại mới ở Hoa Kỳ. Khoản đầu tư đó phải duy trì rủi ro, mặc dù quý vị có thể xác định mức độ rủi ro.

Nếu mục tiêu cuối cùng của quý vị là trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ, lợi tức đầu tư có thể không phải là mối quan tâm chính của quý vị. Nhưng quý vị vẫn nên xem xét nghiêm túc.

Quý vị có muốn trực tiếp quản lý khoản đầu tư của mình không?

Nếu quý vị muốn kiểm soát nhiều hơn tiềm năng thành công dự án của mình, quý vị có thể đầu tư trực tiếp vào dự án EB-5. Như vậy quý vị có thể đóng góp vào quá trình quản lý và tiến độ của dự án.

Tuy nhiên, nếu quý vị không quan tâm hoặc không có kinh nghiệm quản lý, quý vị có thể đầu tư thông qua một trung tâm Vùng. Có nghĩa là quý vị không trực tiếp tham gia vào dự án và quý vị cũng không phải chịu một số yêu cầu nhất định để tạo việc làm.

Nếu quý vị chọn con đường này, quý vị cần phải tìm đúng trung tâm Vùng. Việc chấm dứt hoạt động của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đối với các trung tâm Vùng đã tăng đáng kể trong ba năm qua, với 44 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020.

Các trung tâm Vùng có uy tín được điều hành bởi các nhà quản lý tài chính có kinh nghiệm làm việc để bảo vệ khoản đầu tư của quý vị. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quý vị cam kết với một trung tâm nào đó.

Quý vị sẽ sử dụng nguồn vốn nào để đầu tư vào Chương trình EB-5?

Để tuân thủ các yêu cầu của chương trình EB-5, nhà đầu tư phải chứng minh rằng nguồn vốn đầu tư của mình đến từ các nguồn hợp pháp.

Quý vị có thể làm cho quy trình đơn giản hơn và tăng cơ hội thành công nếu cung cấp bằng chứng về nguồn tài trợ của quý vị. Làm việc với luật sư nhập cư của quý vị để xác định nguồn tài trợ nào là tốt nhất.

Những khoản phí nào khác liên quan đến việc nộp đơn xin EB-5 của quý vị?

Quý vị cần phải đầu tư 900.000 đô la cho các dự án nằm trong khu vực ưu tiên việc làm (TEA) hoặc 1,8 triệu đô la nếu dự án không nằm trong vùng TEA. Ngoài ra, có các khoản phí khác liên quan đến việc nộp đơn bảo lãnh và tham gia vào chương trình EB-5, chẳng hạn như:

  • Phí luật sư
  • Phí nộp đơn bảo lãnh I-526 và I-829
  • Phí nộp đơn bảo lãnh I-485 nếu quý vị hiện đang ở Hoa Kỳ
  • Phí hành chính phải trả cho trung tâm Vùng nếu quý vị chọn đầu tư thông qua trung tâm
  • Chi phí di chuyển
  • Thuế liên bang

Quý vị và gia đình quý vị sẽ nhận được những lợi ích nào khác từ Chương trình EB-5?

Quý vị có thể đã biết rằng quý vị có đủ điều kiện để nhận thẻ xanh thông qua việc tham gia vào Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5. Nhưng có những lợi ích tiềm ẩn khác có thể quý vị không biết được mà cần được cân nhắc khi xem xét giữa ưu và nhược điểm.

Ví dụ, quý vị và con cái chưa lập gia đình của quý vị dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện nhận học phí cho người cư trú trong tiểu bang ở các trường cao đẳng tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, nếu quý vị đang thường xuyên đến và đi từ Hoa Kỳ với mục đích kinh doanh hoặc thăm gia đình, quý vị có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách tìm một nơi cư trú tại Hoa Kỳ.

Menu