Gia đình của một nhà đầu tư EB-5 có được cư trú nếu nhà đầu tư qua đời không?

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nhập cư đủ điều kiện có được thường trú nhân tại Hoa Kỳ bằng cách đầu tư 1,8 triệu đô la hoặc 900.000 đô la vào một dự án EB-5 đủ điều kiện. Đây là cơ hội có một không hai không chỉ dành cho nhà đầu tư mà còn dành cho gia đình trực hệ của họ. Các nhà đầu tư EB-5 có thể bao gồm vợ / chồng và con cái của họ dưới 21 tuổi nhưng chưa kết hôn trong đơn xin thị thực EB-5 của họ.

Sau hai năm thường trú nhân có điều kiện, các nhà đầu tư và gia đình của họ có thể nộp đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện cư trú. Nếu khoản đầu tư đã tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới cho người lao động Hoa Kỳ và đáp ứng tất cả các tiêu chí khác, gia đình có thể được cấp tình trạng thường trú nhân.

Tuy nhiên có những trường hợp đáng tiếc xảy ra đó là nhà đầu tư qua đời trong quá trình tham gia EB-5. Điều này vừa khiến cho gia đình thương tiếc về sự ra đi của họ vừa phải đối mặt với tương lai mờ mịt của họ ở Hoa Kỳ.

Pháp luật cung cấp cứu trợ cho thân nhân còn sống

Vào năm 2009, luật đã được thực hiện để giải quyết mối quan tâm của các gia đình EB-5 nếu người nộp đơn chính qua đời trong quá trình EB-5. Về mặt luật pháp, mục 204 (I) của luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ(INA), những thân nhân của một nhà đầu tư đã qua đời có thể yêu cầu “điều chỉnh quyền lợi nhập cư” nếu áp dụng các điều kiện cụ thể. Yêu cầu chính là nhà đầu tư đủ điều kiện cho tình trạng “thân nhân đủ điều kiện”, được xác định bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) vì mục 204 (I) của luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ(INA) không định nghĩa thuật ngữ này.

Yêu cầu “thân nhân đủ điều kiện”

Theo USCIS, “thân nhân đủ điều kiện” là người “ngay trước khi qua đời, là người thụ hưởng chính trong đơn xin thị thực nhập cư dựa trên việc làm”. Mặc dù không quan trọng việc đơn xin EB-5 đã được chấp thuận vào thời điểm nhà đầu tư qua đời hay chưa nhưng người nộp đơn xin cứu trợ theo mục 204 (I) của luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ(INA) phải đáp ứng các yêu cầu cư trú nhất định. Tất cả những người thụ hưởng phái sinh (tài chính), nghĩa là, vợ / chồng của nhà đầu tư và tất cả con cái của họ đủ điều kiện xin thị thực EB-5, vẫn có thể nhận được thẻ xanh của Hoa Kỳ. Nếu các thành viên trong gia đình đáp ứng các yêu cầu, họ có thể hoàn tất quá trình nhập cư, giống như những gì họ sẽ làm nếu nhà đầu tư EB-5 chính vẫn còn sống.

Yêu cầu về cư trú là gì?

Yêu cầu về cư trú bao gồm hai điều kiện mà thành viên gia đình nộp đơn theo mục 204 (I) của luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ(INA) phải đáp ứng. Đầu tiên, vào thời điểm thân nhân đủ điều kiện qua đời, thành viên gia đình phải là cư dân Hoa Kỳ. Thứ hai, thành viên gia đình phải tiếp tục sống ở Hoa Kỳ sau khi thân nhân đủ điều kiện qua đời. Thành viên gia đình có thể đã ở nước ngoài trong thời gian thân nhân đủ điều kiện qua đời, miễn là nơi ở chính của họ là ở Hoa Kỳ. Không bắt buộc tất cả các thành viên trong gia đình phải đáp ứng yêu cầu cư trú miễn là một người phải đáp ứng.

Tiến trình cho các cuộc hôn nhân mới

Quá trình này trở nên phức tạp hơn một chút trong trường hợp mới kết hôn. Nếu vợ / chồng của nhà đầu tư EB-5 đã nhận được quyền thường trú nhân có điều kiện từ cuộc hôn nhân gần đây và nhà đầu tư qua đời, USCIS sẽ điều tra để xác nhận rằng cuộc hôn nhân có hợp pháp hay không trước khi cấp cho vợ / chồng còn sống thường trú nhân. Việc này nhằm ngăn mọi người trở thành chủ sở hữu thẻ xanh vĩnh viễn của Hoa Kỳ thông qua các cuộc hôn nhân giả mạo.

USCIS có toàn quyền từ chối đơn kiến nghị

Cuối cùng, quyết định cấp tình trạng thường trú nhân tại Hoa Kỳ cho những thân nhân của nhà đầu tư EB-5 đã qua đời hoàn toàn do USCIS quyết định. USCIS có thể từ chối đơn đăng ký của một thành viên gia đình ngay cả khi tất cả các yêu cầu dường như đều đáp ứng được.

Các thành viên gia đình của một nhà đầu tư EB-5 đã qua đời nên liên hệ với luật sư nhập cư để giúp họ tìm ra các lựa chọn của họ và đảm bảo quá trình này vẫn được tiếp tục.

Menu