Cung Cấp Bằng Chứng Về Các Nguồn Vốn Đầu Tư EB-5 Hợp Pháp

Trong đơn I-526, nhà đầu tư EB-5 được yêu cầu cung cấp bằng chứng cho thấy vốn đầu tư EB-5 của họ đã được thu thập hợp pháp. Để đáp ứng yêu cầu này, điều thiết yếu là nhà đầu tư phải biết nguồn vốn nào được coi là hợp pháp, đồng thời biết những tài liệu cần thiết để chứng minh tính hợp pháp đó.

Các nguồn vốn

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp nhận nhiều loại tài liệu dùng làm bằng chứng chứng minh nguồn vốn hợp pháp. Các khoản tiền đầu tư có thể đến từ tiền lương và thu nhập đầu tư, bán bất động sản, bán doanh nghiệp, cho vay và các nguồn khác. Sau đây là một số ví dụ về các tài liệu có thể được sử dụng làm bằng chứng cho từng nguồn vốn.

 • Thu nhập từ lương
  • Bằng chứng có thể bao gồm bản khai thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp, hợp đồng lao động, và đơn W-2 từ năm năm trước.
 • Thu nhập từ đầu tư
  • Bằng chứng về thu nhập từ đầu tư có thể bao gồm giấy tờ tài khoản đầu tư và chứng chỉ cổ phiếu từ ít nhất ba năm trước đó.
 • Bán bất động sản
  • Bằng chứng có thể bao gồm chứng thư thuế hoặc các hợp đồng mua bán bất động sản.
 • Bán một doanh nghiệp
  • Bằng chứng có thể bao gồm giấy chứng nhận đăng ký cho doanh nghiệp, các tài liệu cho thấy giá trị của doanh nghiệp và các tài liệu cho thấy rằng doanh nghiệp đã được bán.
 • Các khoản cho vay
  • Nếu các khoản vay là một phần của nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư phải cung cấp hồ sơ cho vay và tài liệu về vốn của bên cho vay.
 • Các nguồn vốn khác
  • Bao gồm các tài sản thừa kế và các phán quyết vụ kiện, tính hợp pháp của các nguồn vốn có thể được chứng minh bằng giấy tờ thừa kế và các bản sao y của các phán quyết về tiền. Các khoản tiền được tặng cũng là một hình thức vốn hợp lệ, nhưng tài liệu phải chứng minh rằng các khoản tiền đó đã được tặng và người tặng tiền đã có chúng một cách hợp pháp.

Bằng Chứng Về Vốn Đầu Tư

Cùng với tài liệu cung cấp bằng chứng cho thấy nguồn vốn EB-5 hợp pháp, nhà đầu tư EB-5 cũng phải chứng minh rằng họ đã đầu tư số tiền vào dự án EB-5 mà họ lựa chọn. Bằng chứng về khoản đầu tư có thể bao gồm bảng sao kê ngân hàng và hồ sơ chuyển khoản cho dự án.

Khuyến nghị

Việc thu thập tài liệu về các nguồn vốn EB-5 hợp pháp có thể ở mức độ từ đơn giản đến cực kỳ phức tạp, tùy vào tình huống riêng của mỗi nhà đầu tư EB-5. Do đó, nhà đầu tư EB-5 nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư nhập cư, người có thể hướng dẫn về những nguồn vốn nên sử dụng, những tài liệu cần nộp và cách tốt nhất để lập hồ sơ các nguồn vốn. USCIS yêu cầu phải nộp bản dịch tiếng Anh kèm theo bất kỳ tài liệu tiếng nước ngoài nào, vì vậy điều quan trọng là nhà đầu tư phải có thời gian hoàn thành bản dịch, nếu có. Cuối cùng, các nhà đầu tư EB-5 nên tạo một tài khoản riêng để giữ vốn đầu tư EB-5 của họ trước khi đầu tư, điều này sẽ giúp đơn giản hóa quá trình theo dõi các khoản đầu tư của họ.

Menu