Ưu Điểm Khi Đầu Tư Vào Các Dự Án EB-5 Của Trung Tâm Vùng Chỉ Định

Chương trình thị thực EB-5 cung cấp một con đường để nhà đầu tư nước ngoài nhận tình trạng thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua các khoản đầu tư vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư trực tiếp vào dự án EB-5 hoặc thông qua một trung tâm vùng chỉ định. Có một số yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư EB-5 thấy việc đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định hấp dẫn hơn đầu tư trực tiếp.

Rủi Ro Tài Chính Và Rủi Ro Nhập Cư

Các dự án EB-5 ở trung tâm vùng chỉ định được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chúng tạo rủi ro tài chính và rủi ro nhập cư thấp cho nhà đầu tư. Ngoài ra, làm việc với trung tâm vùng chỉ định giúp nhà đầu tư EB-5 giảm thiểu sự tham gia vào công việc quản lý hàng ngày trong dự án EB-5 và giảm bớt những giấy tờ cần nộp trong các đơn I-526 và I-829 của nhà đầu tư.

Đầu tư trực tiếp có thể phù hợp với những nhà đầu tư EB-5 muốn kiểm soát nguồn vốn của mình nhiều hơn và có chuyên môn quản lý để làm việc chuyên sâu hơn trong các dự án EB-5 của họ. Tuy nhiên, nhà đầu tư lựa chọn con đường đầu tư trực tiếp phải đảm bảo rằng họ tiến hành thẩm định chi tiết toàn diện để giảm thiểu rủi ro tài chính và nhập cư.

Số Tiền Đầu Tư Tối Thiểu Bắt Buộc

Các dự án EB-5 nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA) bắt buộc có mức đầu tư tối thiểu là 900.000 đô la, còn các dự án nằm ngoài vùng TEA có mức đầu tư tối thiểu là 1,8 triệu đô la. Các dự án của trung tâm vùng chỉ định có nhiều khả năng nằm trong vùng TEA hơn các dự án đầu tư trực tiếp.

Yêu Cầu Tạo Việc Làm

Nhà đầu tư EB-5 tại trung tâm vùng chỉ định có thể tính các công việc trực tiếp, gián tiếp và công việc phát sinh để đạt yêu cầu tạo việc làm của chương trình EB-5, còn nhà đầu tư trực tiếp chỉ có thể tính các công việc trực tiếp. Công việc trực tiếp được tạo ra bởi dự án EB-5 – bao gồm công việc xây dựng và công việc có trong bảng lương. Công việc gián tiếp được tạo ra bởi những doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho dự án. Công việc phát sinh được tạo ra do các nhân viên của dự án chi tiêu trong cộng đồng.

Giới Hạn Địa Lý

Nhà đầu tư EB-5 của trung tâm vùng chỉ định có thể cư trú ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ. Họ không bị giới hạn bởi vị trí của dự án, nghĩa là họ có thể sống ở California và có thể chọn đầu tư vào một dự án EB-5 ở Florida. Mặt khác, nhà đầu tư trực tiếp phải sống tại nơi có dự án của họ, điều này khiến nhà đầu tư EB-5 bị giới hạn địa điểm cư trú hoặc bị giới hạn các dự án EB-5 có thể đầu tư vào.

Lợi Ích Của Visa EB-5

Có rất nhiều lợi ích khi sở hữu thị thực EB-5. Người sở hữu thị thực EB-5 có thể sống và làm việc ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ mà không bị hạn chế và có quyền tiếp cận nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư. Đối với những người muốn học tập tại Hoa Kỳ, thị thực EB-5 cũng cải thiện cơ hội được nhận vào học tại các trường đại học Hoa Kỳ. Sau năm năm, người sở hữu thị thực EB-5 có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Menu