Tầm quan trọng của việc thẩm tra thẩm định đối với nhà đầu tư EB-5

No Comments

Thẩm tra thẩm định trong các khoản đầu tư EB-5

Trong chương trình EB-5, việc tiến hành thẩm tra thẩm định toàn bộ dự án EB-5, các bên tham gia chính và trung tâm vùng chỉ định xử lý khoản đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình và biết về những rủi ro liên quan đến chương trình và khả năng được chấp thuận tình trạng thường trú nhân. Phần sau đây mô tả những vấn đề khác nhau mà nhà đầu tư EB-5 nên xem xét khi tiến hành thẩm tra thẩm định để điều tra các khoản đầu tư tiềm năng.

Các khía cạnh cần quan tâm

Nhà đầu tư EB-5 chi ra một số tiền đáng kể để nhận cơ hội đăng ký xin tình trạng thường trú nhân. Nhà đầu tư nên biết điều gì sẽ xảy ra trong quá trình này và liệu khoản đầu tư họ bỏ ra có xứng đáng hay không. Chủ yếu, nhà đầu tư cần quan tâm đến kết quả cuối cùng: Liệu các khoản đầu tư có giúp họ nhận tình trạng thường trú nhân không? Các khoản đầu tư của họ có được hoàn trả sau khi hoàn thành các dự án đó không?

Để hoàn tất quy trình EB-5, nhà đầu tư phải cung cấp tài liệu kèm theo hồ sơ kiến nghị của họ để chứng minh rằng họ đã đáp ứng các điều kiện do U SCIS đề ra. Trong đơn kiến nghị I-526 ban đầu, nhà đầu tư phải chứng minh rằng các quỹ đầu tư của họ có nguồn gốc hợp pháp và dự án đầu tư được chọn như đã nêu trong đơn sẽ tạo ra 10 công việc toàn thời gian cần thiết cho người lao động Hoa Kỳ. Đơn kiến nghị cuối cùng, Mẫu đơn I-829, yêu cầu nhà đầu tư cung cấp bằng chứng rằng các công việc cần thiết đã được tạo ra và khoản đầu tư vẫn nằm trong tình trạng có rủi ro. Toàn bộ quy trình EB-5 có thể mất đến sáu năm và nên tính đến tình huống xử lý chậm; có thể mất nhiều thời gian hơn đối với công dân nước ngoài từ Trung Quốc.

Số tiền đầu tư 1.000.000 đô la (hoặc 500.000 đô la nếu dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu) là một số tiền lớn; do đó, nhà đầu tư tương lai nên đảm bảo rằng họ có lợi nhuận trên vốn đầu tư của mình. Điều quan trọng là phải tiến hành thẩm tra thẩm định chi tiết dự án để xác minh xem dự án có khả năng hoàn trả vốn đầu tư sau khi kết thúc dự án hay không. Quá trình nhập cư nhanh chóng trở thành điều tốn kém mà không mong đợi thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư.

Những yếu tố cần xem xét

Khi tiến hành thẩm tra thẩm định, nhà đầu tư EB-5 nên đánh giá một số đặc điểm của trung tâm vùng chỉ định tiềm năng trước khi cam kết đầu tư.

1. Lịch sử hoạt động của trung tâm vùng chỉ định với các đơn xin thị thực

Nhà đầu tư tương lai nên thu thập số liệu thống kê về lịch sử hoạt động thành công của trung tâm vùng chỉ định đối với các đơn kiến nghị trước đây và hỏi trung tâm vùng chỉ định về những đơn kiến nghị bị từ chối. Tuy đôi khi những đơn đó bị từ chối là do nhà đầu tư có nguồn quỹ bất hợp pháp hoặc gặp vấn đề tương tự, nhưng một lịch sử hoạt động chi tiết sẽ cho nhà đầu tư biết khả năng được chấp thuận đơn kiến nghị thông qua một trung tâm vùng chỉ định cụ thể.

2. Khoảng thời gian tính từ khi trung tâm vùng chỉ định được USCIS chấp thuận

Nhà đầu tư tiềm năng trước tiên nên xem xét trung tâm vùng chỉ định đã hoạt động bao lâu, số lượng và loại các dự án mà họ đã thực hiện thành công. Một trung tâm vùng chỉ định hoàn toàn mới sẽ có rất ít kinh nghiệm về các vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh trong quá trình đầu tư EB-5. Ngoài ra, trung tâm vùng chỉ định đã thực hiện thành công các dự án tương tự trong quá khứ sẽ biết USCIS cần những gì trong các đơn kiến nghị và tài liệu kèm theo. Trong vài năm qua, USCIS đã tiến hành đánh giá các trung tâm vùng chỉ định được ấn định đã không quản lý được các dự án đúng theo quy định EB-5 và lịch sử quản lý dự án thành công sẽ cải thiện khả năng trung tâm vùng chỉ định quản lý dự án đến khi hoàn thành mà không bị mất sự chấp thuận.

3. Chấp thuận dự án

USCIS được yêu cầu xem xét cẩn thận bản kinh doanh phác thảo và ước tính tác động kinh tế cho từng dự án EB-5. Quá trình này có thể mất thời gian, gây chậm trễ trong việc chấp thuận đơn kiến nghị. Nhà đầu tư có thể giảm bớt một phần chậm trễ này bằng cách chọn dự án đã được USCIS chấp thuận. Ngoài ra, nhà đầu tư cần đảm bảo rằng bên quản lý dự án đã có các giấy phép cần thiết cho dự án trước khi chọn dự án để đầu tư.

4. Khả năng tạo việc làm

Nếu vốn đầu tư không tạo ra 10 công việc toàn thời gian mới, thì đơn kiến nghị EB-5 cuối cùng sẽ không được chấp thuận, và nhà đầu tư sẽ không nhận được tình trạng thường trú nhân. Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng dự án đã lên kế hoạch cho bất kỳ tình huống nào có thể làm giảm số công việc làm cần tạo ra. Các nhà phát triển dự án nên lập kế hoạch kinh doanh để tạo ra nhiều việc làm hơn mức cần thiết nhằm tạo số công việc dự phòng và đảm bảo tạo đủ việc làm. Điều này đặc biệt quan trọng nếu một dự án đó nhiều nhà đầu tư.

5. Có kế hoạch tái triển khai vốn đầu tư hay không

Vốn đầu tư EB-5 được yêu cầu duy trì tình trạng có rủi ro trong suốt thời gian của chương trình, tức là cho đến khi đơn I-829 cuối cùng được chấp thuận. Nếu khoản vay đầu tư được hoàn trả sớm, yêu cầu này sẽ không được đáp ứng. Các trung tâm vùng chỉ định cần lưu ý điều này và có kế hoạch dự phòng. Họ có thể nêu trong hợp đồng rằng không được phép hoàn trả vốn vay trước hạn hoặc có kế hoạch tái đầu tư bất kỳ khoản tiền nào được hoàn trả sớm vào một dự án hiện có khác để tránh rủi ro cho nhà đầu tư. Quý vị nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính để có kế hoạch hành động tốt nhất.

Giá trị khi có một chuyên gia EB-5 giàu kinh nghiệm

Quá trình EB-5 có thể kéo dài và hơi phức tạp, đồng thời có nhiều rủi ro nhập cư và rủi ro tài chính. Hãy cộng tác với các chuyên gia EB-5 giàu kinh nghiệm để cải thiện đáng kể cơ hội nhập cư thành công và hoàn vốn đầu tư. Luật sư nhập cư có thể hỗ trợ khách hàng EB-5 chuẩn bị các đơn kiến nghị và tài liệu kèm theo và tư vấn khi cần thiết trong suốt quá trình EB-5. Các cố vấn tài chính có thể hỗ trợ nhà đầu tư EB-5 đàm phán các hợp đồng cho vay và bảo vệ nhà đầu tư khỏi các hành vi gian lận của những bên liên quan

Thẩm tra thẩm định cho phép nhà đầu tư nhập cư EB-5 đưa ra các quyết định sáng suốt có lợi nhất và tăng khả năng nhập cư thành công và hoàn vốn đầu tư. Chỉ riêng số tiền đầu tư vào dự án cũng đủ cho thấy nhà đầu tư rất cần phải dành nhiều thời gian và nỗ lực để tiến hành thẩm tra thẩm định, cũng như tìm hiểu nhu cầu hoặc mong muốn để nhập cư kịp thời. Thẩm tra thẩm định sẽ tối đa hóa khả năng thành công cho tất cả các bên liên quan.

Menu