Khái niệm cơ bản về quốc tịch Hoa Kỳ

No Comments

Tổng quan về Quốc tịch Hoa Kỳ

Có hai cách để được phân loại làm công dân Hoa Kỳ: được sinh ra là công dân và trở thành công dân nhập tịch. Trẻ em được sinh ra tại Hoa Kỳ hoặc được công dân Hoa Kỳ sinh ở trong nước hoặc ở nước ngoài đều được tự động nhập tịch. Việc nhập tịch xảy ra khi một công dân nước ngoài trải qua quá trình nộp đơn thông qua Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi công dân nước ngoài được nhập quốc tịch, tất cả con cái của họ dưới 18 tuổi đều trở thành công dân.

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 là một cách để công dân nước ngoài quan tâm đến việc nhập cư có thể nhanh chóng nhận quốc tịch bằng cách cấp cho họ tư cách công dân sau năm năm sau khi họ nhận tình trạng thường trú nhân có điều kiện trong chương trình.

Lợi ích khi trở thành công dân Hoa Kỳ

Công dân Hoa Kỳ có nhiều quyền và đặc quyền mà những cư dân thường trú hoặc tạm trú không có:

Tất cả công dân đều có thể bầu cử và ứng cử vào các chức vụ trong những cuộc bầu cử địa phương, tiểu bang và liên bang; tuy nhiên công dân nhập tịch không thể ứng cử vào các văn phòng tổng thống và phó tổng thống.

Quyền công dân mở rộng cho trẻ em; con của công dân Hoa Kỳ tự động được nhận tình trạng công dân.

Công dân Hoa Kỳ có thể nhận hộ chiếu, cho phép họ du lịch nước ngoài, và nhận hỗ trợ từ các chính phủ Hoa Kỳ khi ở nước ngoài.

Công dân có cơ hội giáo dục và việc làm tốt hơn, bao gồm được giảm học phí trong tiểu bang và nhận các công việc của chính phủ.

Các thành viên gia đình muốn nhập cư có thể được xử lý nhanh hơn khi người thân của họ có quốc tịch Hoa Kỳ.

Nghĩa vụ của Công dân Hoa Kỳ

Quốc tịch Hoa Kỳ cũng kèm theo một số nghĩa vụ, bao gồm:

  • Đóng thuế thu nhập liên bang, tiểu bang và địa phương, là yêu cầu bắt buộc đối với mọi công dân
  • Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử và ứng cử vào các chức vụ dân cử, đây vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm
  • Làm bồi thẩm viên khi được kêu gọi
  • Đăng ký Quân ngũ (nam từ 18-25 tuổi). Mặc dù phải đăng ký nhưng không có nghĩa là tất cả công dân đã đăng ký đều phải phục vụ trong quân đội.

Quy trình Nhập tịch

Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) có danh sách các yêu cầu để trở thành công dân nhập tịch.

Để đạt điều kiện thì phải ít nhất đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  • Có trạng thái thường trú nhân trong năm năm qua
  • Có trạng thái thường trú nhân trong ba năm qua và kết hôn với công dân Hoa Kỳ
  • Từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ

Để bắt đầu quá trình nhập tịch, Mẫu đơn N-400, Đơn xin Nhập tịch, phải được nộp cho USCIS. Đơn phải bao gồm bằng chứng cho thấy tư cách hợp lệ cũng như nêu rõ bất kỳ tiền sử tội phạm nào. Lệ phí cho đơn đăng ký này là 595 đô la, cùng với phí kiểm tra sinh trắc học là 85 đô la cho người nộp đơn từ 14 đến 79 tuổi. Người nộp đơn đóng phí sinh trắc học để được lấy dấu vân tay, kiểm tra lý lịch và chụp ảnh.

Sau khi nộp Mẫu đơn N-400, người nộp đơn phải đợi từ bốn đến sáu tháng để được xử lý đơn. Sau đó, mỗi người nộp đơn phải tham dự buổi phỏng vấn và vượt qua một kỳ thi kiểm tra kỹ năng tiếng Anh và kiến thức dành cho công dân Hoa Kỳ.

Sau khi được xử lý đơn đăng ký và thông qua buổi phỏng vấn, người nộp đơn sẽ được yêu cầu thực hiện Lời thề Trung thành trong buổi lễ nhập quốc tịch. Là một phần của lời thề này, người đó sẽ thề phục vụ đất nước khi được kêu gọi, ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ, cũng như trung thành với Hoa Kỳ.

Menu