Tồn đọng hồ sơ EB-5: Tình hình trong Bản tin thị thực tháng 05/2021

Những tồn đọng kéo dài trong Chương trình Đầu tư định cư EB-5 không còn là bí mật – một số đương đơn cuối cùng đã nhận được thị thực EB-5 sau 5 năm kể từ khi bắt đầu đầu tư theo diện EB-5. Tuy nhiên, những tồn đọng này không xảy ra với tất cả những người tham gia đầu tư EB-5. Kể từ tháng 05/2021, chỉ các nhà đầu tư Trung Quốc và Việt Nam bị ảnh hưởng. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) áp dụng giới hạn đối với nhiều chương trình thị thực dựa trên tiêu chí quốc gia bằng cách giới hạn số lượng thị thực có thể cấp cho công dân của một quốc gia cụ thể, bao gồm cả chương trình EB-5. Với quy mô dân số khổng lồ và nhu cầu lớn về thị thực EB-5, Trung Quốc và Việt Nam đương nhiên rơi vào tình trạng tồn đọng hồ sơ EB-5.

Ngày thụ lý hồ sơ vào tháng 05/2021

Tin tức cho những nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc không mấy tốt đẹp. Kể từ Bản tin thị thực tháng 09/2020, ngày thụ lý hồ sơ của Trung Quốc vẫn được đứng yên tại ngày 15/08/2015 và tình hình này vẫn tiếp diễn trong bản tin tháng 05/2021. Thật không may, nó cũng không có khả năng thay đổi trong tương lai gần nhất. Giám đốc Bộ phận Báo cáo và Kiểm soát Thị thực tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ám chỉ rằng số lượng người tham gia đầu tư EB-5 Trung Quốc đang chờ thị thực hiện tại đã vượt quá số lượng thị thực EB-5 dự kiến cấp cho công dân Trung Quốc trong năm 2021. Là quốc gia đông dân nhất thế giới, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc đứng đầu về nhu cầu thị thực EB-5, điển hình là tình trạng tồn đọng hình thành vào năm 2014.

Tuy nhiên, những tin tức tích cực có thể đến trong tương lai gần đối với những người đã đầu tư EB-5 từ Trung Quốc. Trước hết, Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 góp phần thiết lập thời gian xử lý hợp lý cho các hồ sơ EB-5 và buộc USCIS phải điều chỉnh các khoản phí khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu này. Sau đó, Luật Quốc tịch Hoa Kỳ năm 2021 đề xuất loại bỏ giới hạn quốc gia đối với thị thực, miễn trừ cho các thành viên gia đình khỏi nhóm thị thực và tái cấp thị thực chưa được sử dụng thông qua một chương trình tương tự trong năm tài chính tiếp theo, cùng với các biện pháp khác. Chỉ cần một trong hai đạo luật này cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc.

Trường hợp của các nhà đầu tư Việt Nam ít nghiêm trọng hơn, mặc dù họ hiếm khi gặp sự cạnh tranh của hầu hết những người tham gia đầu tư EB-5. Vào tháng 05/2021, ngày thụ lý hồ sơ của Việt Nam đã chạm mốc ngày 15/02/2018, sau ngày trước đó hai tháng (ngày 15/12/2017). Bản tin Thị thực tháng 04/2021 tương tự đã tang lên bảy tuần. Do đó, trong khi các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam gặp phải tình trạng tồn đọng hồ sơ, họ vẫn còn hi vọng le lói và có thể cuối cùng họ sẽ bắt kịp với các nhà đầu tư Ấn Độ ở trạng thái “ngày hiện tại”.

Ngày nộp hồ sơ vào tháng 05/2021

Ngày thụ lý hồ sơ không phải là ngày tồn đọng duy nhất trong diện EB-5. Các quốc gia đặc biệt tồn đọng cũng phải đối mặt với ngày nộp hồ sơ bị tồn đọng, điều này buộc các nhà đầu tư phải chờ nộp đơn xin thị thực EB-5 sau khi hồ sơ I-526 được chấp thuận. Trung Quốc là quốc gia duy nhất trong lịch sử EB-5 bị ảnh hưởng bởi ngày nộp hồ sơ tồn đọng. Thật không may, họ có thể bị mắc kẹt trong trường hợp này một thời gian nữa. Trên thực tế, ngày nộp đơn sẽ không thể đến trước ngày thụ lý hồ sơ, vì vậy các nhà đầu tư Trung Quốc nên chuẩn bị sẵn tâm thế cho một năm không có biến chuyển nào.

Menu