Quy trình Đầu tư EB-5 là gì?

Mặc dù tham gia vào Chương trình Đầu tư định cư EB-5 có thể tạo ra lợi tức tài chính đáng kể cho nhà đầu tư, nhưng hầu hết những người tham gia đầu tư EB-5 chủ yếu quan tâm đến việc có được tư cách thường trú nhân tại Hoa Kỳ hay không. Rất may, những người tham gia đầu tư EB-5 có cơ hội bị từ chối hồ sơ đặc biệt thấp.

Nộp đơn I-526

Bước đầu tiên trong hành trình này là nộp Mẫu đơn I-526 cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Việc nộp đơn này chính thức bắt đầu hành trình đầu tư EB-5 của nhà đầu tư. Trước khi nộp đơn này, nhà đầu tư phải xác định được một dự án EB-5 và cam kết chuyển vốn của họ vào tài khoản ký quỹ được chỉ định của dự án EB-5.

Nhiều người tham gia đầu tư EB-5 cảm thấy đơn I-526 đáng sợ vì nó bao gồm nhiều quy định và yêu cầu về một số tài liệu bổ sung. Với đơn I-526, USCIS đang cố gắng thu thập thông tin về nhà đầu tư, các thành viên trực hệ trong gia đình và dự án EB-5 mà nhà đầu tư đã quyết định đầu tư. Để tiếp tục hành trình EB-5, nhà đầu tư phải chứng minh rằng doanh nghiệp thương mại mới (NCE) mà họ đang đầu tư đang tồn tại và có khả năng tạo ra số lượng việc làm cần thiết. Họ cũng phải chứng minh rằng họ đã ký quỹ cho doanh nghiệp thương mại mới và chứng minh vốn EB-5 mà họ đã sử dụng đến từ nguồn hợp pháp.

Nhiều người tham gia đầu tư EB-5 nhận thấy yêu cầu về nguồn vốn là một trong những yêu cầu khắt khe nhất cần thỏa mãn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể hợp lý hóa quy trình lập hồ sơ nguồn vốn bằng cách thuê một luật sư di trú EB-5 có kinh nghiệm. Luật sư di trú EB-5 có thể đặc biệt hữu ích trong việc giúp các nhà đầu tư quyết định sử dụng nguồn quỹ nào.

Các đặc khu đầu tư EB-5 cũng góp phần sắp xếp hợp lý quy trình nộp đơn I-526 của người tham gia đầu tư EB-5. Các đặc khu đầu tư là các thực thể thương mại được USCIS chấp thuận tài trợ cho các dự án lớn sử dụng vốn EB-5 của nhiều nhà đầu tư. Các đặc khu đầu tư uy tín có thể tăng đáng kể tỷ lệ thành công đơn I-526 của nhà đầu tư. Các đặc khu đầu tư cũng hấp dẫn nhà đầu tư vì họ đã nới lỏng các yêu cầu quản lý. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà đầu tư vào đặc khu chỉ cần đăng ký với tư cách là một đối tác hữu hạn.

Nộp đơn I-829

Đơn I-526 được duyệt là điều kiện để một nhà đầu tư, vợ/chồng và con cái phụ thuộc của họ trở thành thường trú nhân có điều kiện của Hoa Kỳ trong thời gian hai năm. Khi kết thúc thời gian cư trú có điều kiện, nhà đầu tư phải gửi Mẫu đơn I-829 để xin xóa bỏ các điều kiện về cư trú của họ.

Khi USCIS đánh giá hồ sơ I-829 của nhà đầu tư, họ chủ yếu quan tâm đến việc liệu khoản đầu tư EB-5 có đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình đối với việc thường trú dài hạn tại Hoa Kỳ hay không. Hai lĩnh vực mà USCIS quan tâm chính là liệu khoản đầu tư có tạo ra tối thiểu 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ và liệu vốn đầu tư EB-5 của nhà đầu tư còn duy trì tình trạng có rủi ro trong toàn bộ thời gian đầu tư hay không. Các nhà đầu tư từ một quốc gia gặp tình trạng tồn đọng, chẳng hạn như Trung Quốc, có thể cần phải tái phân bổ vốn đầu tư EB-5 của họ để đáp ứng yêu cầu “có rủi ro” của chương trình.

Đầu tư thông qua đặc khu EB-5 cũng giúp đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm của chương trình. Các nhà đầu tư trực tiếp chỉ có thể tính các công việc được tạo ra trực tiếp, chẳng hạn như các công việc có tính chất dài hạn ít nhất hai năm hoặc các công việc nằm trong bảng lương của doanh nghiệp thương mại mới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vào đặc khu có thể bao gồm các công việc gián tiếp và thời vụ trong tính toán tạo việc làm của họ. Vời các điều kiện nới lỏng hơn cho nhà đầu tư, việc lựa chọn đầu tư theo hình thức này trở nên phổ biến hơn nhiều so với đầu tư EB-5 trực tiếp.

Thông tin trong Thống kê Chấp thuận Đơn I-526 và I-829

Quy trình thẩm định hồ sơ I-526 và I-829 có thể khá dài và khiến nhiều nhà đầu tư nghi ngờ liệu khoản đầu tư EB-5 có hợp lý hay không. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công cao cho cả hai loại hồ sơ cho thấy câu trả lời cho câu hỏi đó là có.

Kể từ năm 2008, USCIS đã chấp thuận trung bình 82,9% đơn I-526. Hầu hết các đặc khu đầu tư tự hào có tỷ lệ chấp thuận đơn I-526 thậm chí cao hơn trên 90%. Do đó, các nhà đầu tư nên tiến hành thẩm định khi tìm kiếm các đặc khu EB-5, đặc biệt lưu ý đến hồ sơ theo dõi I-526 của các đặc khu này.

Đương đơn I-829 thậm chí còn có tỷ lệ thành công cao hơn đối với cả nhà đầu tư vào đặc khu và đầu tư trực tiếp, với tỷ lệ chấp thuận I-829 đạt 95% trong nửa đầu năm tài chính 2020. Tỷ lệ chấp thuận I-829 thấp nhất từ năm 2013 đến năm 2020 cũng chỉ là 90%. Do đó, mặc dù không có sự đảm bảo nào đối với chương trình đầu tư EB-5, nhưng các nhà đầu tư EB-5 có cơ hội thành công đặc biệt cao, miễn là họ đã tiến hành thẩm định cẩn thận. Những nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện nộp đơn có thể tự tin rằng khả năng sớm nhận được thẻ xanh Hoa Kỳ là trong tầm tay.

Menu