Nhà Đầu Tư Diện EB-5 Nên Mong Đợi Điều Gì Khi Soạn Đơn I-526

Bước đầu tiên để bắt đầu đầu tư EB-5 thông qua Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) là gì? Nộp đơn I-526. Bộ hồ sơ đệ trình này là cơ hội của mỗi nhà đầu tư EB-5 để phác thảo thông tin chi tiết về bản thân và kế hoạch tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Cư Diện EB-5. Nó bao gồm thông tin về khoản đầu tư EB5 trong một dự án được chương trình chấp thuận, chẳng hạn như chi tiết về doanh nghiệp thương mại mới (NCE), xác nhận về cách nguồn vốn sẽ tạo ra 10 công việc toàn thời gian tối thiểu ở Hoa Kỳ và kê khai vốn đầu từ EB-5 đã được lấy từ nguồn nào. Sau khi kế hoạch của nhà đầu tư (nói cách khác là đơn của họ) đã được chấp thuận, thì họ sẽ có đủ điều kiện để được cấp thị thực EB-5 và họ cũng như các thành viên gia đình đủ điều kiện có thể nộp đơn xin cấp trạng thái thường trú nhân có điều kiện.

Khi Khoản Đầu Tư EB-5 Thực Sự Diễn Ra

Nói chung, nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư EB-5 của họ vào tài khoản ký quỹ được chỉ định trước khi nộp đơn I-526. Công dân nước ngoài phải cam kết đầu tư tối thiểu 1,8 triệu Đô-la vào một dự án được chương trình chấp thuận – trừ khi họ đã chọn một dự án trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA), trong trường hợp đó, họ chỉ phải đầu tư 900.000 Đô-la. Sau khi thực hiện việc trao đổi vốn đầu tư, họ phải biên soạn và nộp mẫu đơn I-526 và tất cả các thủ tục giấy tờ bổ trợ. Sau khi gói đơn thỉnh cầu được nộp, nhà đầu tư được coi là đã chính thức khởi động quy trình nộp đơn EB-5 của họ. Hãy nhớ rằng nếu cuối cùng nhân viên xét duyệt của USCIS từ chối đệ trình đầu tư EB5 của nhà đầu tư, thì thông thường vốn đầu tư ký quỹ được trả lại toàn bộ cho nhà đầu tư, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào các điều khoản trong tài liệu dự án.

Cần Có Những Thông Tin Gì Để Hoàn Thiện Mẫu Đơn I-526

Những người muốn tham gia chương trình đầu tư EB5 cần cung cấp một lượng thông tin đáng kể – ví dụ như thông tin về khoản đầu tư, về bản thân và về các thành viên trong gia đình. Dưới đây là một số chi tiết cơ bản có trong mẫu đơn I-526 áp dụng cho mọi nhà đầu tư diện EB-5:

 • Thông tin cá nhân về người nộp đơn, vợ / chồng và con phụ thuộc của họ, chẳng hạn như địa chỉ và lịch sử việc làm cũng như quốc gia nhập tịch của mỗi người
 • Tình trạng nhập cư Hoa Kỳ hiện tại của những người đang sống ở Hoa Kỳ bằng thị thực khác, nếu có
 • Lịch sử làm việc của nhà đầu tư với Cơ quan Di trú Hoa Kỳ và bất kỳ thị thực nào mà họ đã xin và nhận trước đây
 • Thông tin chi tiết về khoản đầu tư EB-5

Có được mẫu đơn I-526 thật đơn giản. Việc thu thập hầu hết các thông tin ban đầu mà một nhà đầu tư EB-5 cần để hoàn thành nó cũng đơn giản không kém. Cho đến nay, thu thập các tài liệu bổ sung là khía cạnh thách thức nhất khi tổng hợp một đơn I-526. Một trong những loại bằng chứng bổ trợ quan trọng nhất là chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vốn EB-5.

Các Bằng Chứng Bổ Trợ Cho Đơn I-526

Bộ đơn I-526 hoàn chỉnh của người nộp đơn có thể là một bản tổng hợp các tài liệu. Cần một lượng đáng kể bằng chứng để bổ trợ cho khoản đầu tư EB-5, chi phí tối thiểu lên tới hàng trăm nghìn đô la. Thông thường, tài liệu tốn nhiều thời gian tổng hợp nhất là bằng chứng về nguồn vốn của khoản đầu tư EB5, chứng minh tính hợp pháp của nguồn vốn đã được chuyển vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Tùy vào loại vốn mà nhà đầu tư đang sử dụng, việc thu thập các tài liệu thích hợp có thể khá rắc rối. Ví dụ: khi nguồn vốn có được từ việc trao tặng, các tài liệu cấp vốn phải kèm theo một bức thư tặng vốn và nó phải nêu rõ số tiền được tặng và việc miễn trừ nghĩa vụ hoàn trả của nhà đầu tư nhận vốn. Ngoài ra, phải có giấy tờ ghi nhận cho việc tiếp nhận hợp pháp các khoản tiền từ nhà tài trợ.

Các đương đơn được phép gọi vốn từ nhiều nguồn hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Doanh lợi cá nhân từ thu nhập hoặc các khoản đầu tư khác
 • Các khoản vay từ các tổ chức tài chính
 • Tiền thừa kế từ người thân
 • Đóng góp hoặc quà tặng từ các thành viên gia đình hoặc bạn bè

Sau tài liệu khai báo nguồn vốn, nhiệm vụ khó khăn thứ hai là thu thập tài liệu dự phòng cho dự án EB-5 đã chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải bao gồm các báo cáo như sau trong hồ sơ:

Ngoài ra, khi người tham gia chương trình chọn rót vốn đầu tư EB-5 của họ vào dự án TEA, họ cũng phải bổ sung bằng chứng phản ánh khả năng đáp ứng các tiêu chí về khu vực việc làm mục tiêu của dự án. Tất cả thông tin này (cũng như các thông tin khác) sẽ cho thấy cách mà nhà đầu tư sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chương trình trong thời gian làm thường trú nhân có điều kiện hai năm của họ.

Quý Vị Có Thể Nhận Thêm Hỗ Trợ Cho Quy Trình Làm Đơn I-526 Ở Đâu

Như đã nói, thủ tục đầu tư cụ thể không giống nhau đối với mỗi khoản đầu tư và phải nằm trong tài liệu dự án mà nhà đầu tư xem xét trước khi hoàn tất quá trình lựa chọn dự án của họ. Một cách để nhà đầu tư đảm bảo họ hiểu đầy đủ về các dự án đang xem xét là hợp tác với luật sư nhập cư chuyên về chương trình EB-5. Lời tư vấn pháp lý đúng đắn sẽ giúp nhà đầu tư:

 • Xác định tính phù hợp của dự án dựa trên mục tiêu kinh doanh và cá nhân của nhà đầu tư
 • Tiến hành thẩm định chi tiết để chọn một dự án EB-5 đáng tin cậy với rủi ro tài chính và nhập cư thấp
 • Giám sát cam kết cấp vốn đầu tư EB-5 vào tài khoản ký quỹ
 • Phát triển một bộ đơn I-526 hoàn chỉnh để nộp

Một luật sư nhập cư diện EB-5 có kinh nghiệm sẽ đặc biệt hữu ích khi hỗ trợ quý vị soạn tài liệu về nguồn vốn đầu tư. Sẽ có một số nguồn vốn sẽ dễ theo dõi và một số nguồn vốn khác có thể khá tốn thời gian và khó thu thập. Việc tham khảo ý kiến ​​từ chuyên gia có thể giảm bớt đáng kể gánh nặng trong việc xác định nguồn nào là phù hợp nhất cho hành trình EB-5 của nhà đầu tư. Hơn nữa, hợp tác với một chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động nội bộ của chương trình EB-5 có thể mang lại cho nhà đầu tư lợi thế kinh nghiệm trong ngành. Luật sư nhập cư có thể đảm bảo bộ đơn I-526 toàn diện của nhà đầu tư EB-5 được bao gồm mọi tài liệu bắt buộc và có thể giúp nhà đầu tư nộp đơn theo cách mà nhân viên duyệt đơn có thể nhanh chóng xử lý đơn. Điều này làm giảm khả năng yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE) hoặc tệ hơn là nhận thông báo ý định từ chối (NOID). Việc hợp tác với luật sư nhập cư EB-5 giúp các nhà đầu tư EB-5 đi trước một bước so với những người còn lại trên hành trình hướng đến một cuộc sống tự do tại Hoa Kỳ.

Để hiểu rõ hơn về những tài liệu cần có trong một đơn I-526, hãy tìm mẫu đơn chính thức mới nhất trên trang web của USCIS và tự làm quen với những thông tin được yêu cầu. Sau đó, hãy cẩn thận hoàn thành mẫu đơn và tổng hợp bằng chứng kèm theo.

Menu