Các Phép Tính Thời Gian Xử Lý Của USCIS: Sự Mập Mờ Có Phải Là Cách Để Tránh Các Câu Hỏi Về Tình Trạng Hồ Sơ Không?

Bắt đầu từ tháng 8 năm 2020, Cơ quan Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã phân chia phạm vi thời gian xử lý đơn I-526 thành hai loại. Một phạm vi được chỉ định cho các đương đơn là nhà đầu tư EB-5 người Trung Quốc và phạm vi còn lại bao gồm những người khác trong chương trình. Sau sự thay đổi một vài tháng trước trong phương pháp xử lý thị thực sẵn có, sự phân chia này là hợp lý. Việc Trugn Quốc tồn đọng các đơn đăng ký EB-5 là rất lớn và nhóm nhà đầu tư của quốc gia này phải chờ đợi lâu hơn nhiều để được xét duyệt đơn I-526. Tuy nhiên, hãy kiểm tra thời gian xử lý ước tính của đơn I-526 và các giới hạn rõ ràng trên trang web chính thức của USCIS.

Đương Đơn Diện EB-5 “Không Xác Định” Là Ai?

Ở đó, quý vị không chỉ thấy hai thời gian xử lý ước tính, mà là ba, được liệt kê là thời gian xử lý cho Trung Quốc, thời gian xử lý cho các nhà đầu tư từ khắp mọi nơi ngoài Trung Quốc… và phạm vi thời gian thứ ba, “không xác định”. Suy nghĩ ban đầu của quý vị có thể là, “Có lẽ đây là mức thời gian xử lý trung bình của hai mức trên”, nhưng phép toán đơn giản cho biết không phải vậy. USCIS cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay công thức nào. Trên thực tế, phương pháp tính toán hiển thị trên trang web dường như không được cập nhật sau khi thay đổi phương pháp xử lý. Thay vào đó, họ viết, “chúng tôi thường xử lý hồ sơ theo thứ tự tiếp nhận.” Điều này nhất quán với phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO) đã được thay thế vào mùa xuân năm 2020. Tuy nhiên, đó không phải là sự mâu thuẫn đáng lo ngại nhất — mà nó là vấn đề về ngày gửi câu hỏi về tình trạng hồ sơ đã được báo cáo.

how we process cases

Có Phải Việc Đợi Để Gửi Câu Hỏi Về Thời Gian Chời Đợi Thực Sự Lâu Hơn Cả Thời Gian Đợi Xử Lý Đơn?

Theo trang web USCIS, các nhà đầu tư EB-5 – cho dù đến từ Trung Quốc hay nơi khác – đang đợi thậm chí từ năm đến sáu năm trước khi họ được phép gửi câu hỏi về thời gian xử lý đơn I-526 dài bất thường. Tuy nhiên, dữ liệu xử lý lịch sử cho năm tài khóa 2020 cho thấy thời gian trung bình để xét duyệt đơn I-526 (ít nhất là đến ngày 30 tháng 6) chỉ hơn một năm (13,7 tháng).

Hơn nữa, dựa trên hai giả định, giới hạn trên cho cả hai phạm vi thời gian cũng không thực sự hợp lý. Các giả định đó như sau:

  • Dữ liệu nhận hồ sơ tháng 10 năm 2018 theo quốc gia (được lấy từ trang web vào tháng 7 năm 2019) là chính xác
  • Phương pháp FIFO được sử dụng để xử lý đơn I-526 cho đến tháng 4 năm 2020

Chúng Ta Có Thể Nói Lên Điều Gì Từ Sự Thiếu Minh Bạch Trong Tính Toán Thời Gian Xử Lý Hồ Sơ?

Nếu hai giả định trước đó là đúng, thì việc tồn đọng toàn cầu của USCIS cũng sẽ được xử lý đến hết tháng 4 năm 2017. Nhưng nếu phạm vi thời gian 54–75 tháng đối với các nhà đầu tư diện EB-5 Trung Quốc bị tồn đọng thể hiện chính xác quá trình xử lý hiện tại của USCIS, thì ngày tiếp nhận đối với các đơn I-526 của Trung Quốc đang được xử lý vào tháng 9 năm 2020 sẽ rơi vào khoảng giữa tháng 5 năm 2014 và tháng 2 năm 2016 — không cộng dồn. Thay vào đó, tất cả những số liệu này dường như chỉ ra rằng USCIS đơn giản là không xử lý đơn I-526 của Trung Quốc.

Ngoài ra, nếu những thị thực tồn đọng trên toàn cầu đã được giải quyết hết vào tháng 4 năm 2017, thì ngày gửi câu hỏi về tình trạng hồ sơ năm 2014 và 2015 của USCIS sẽ được làm sáng tỏ. Giả sử việc tồn đọng trên thực tế đã được giải quyết, thì sẽ không có nhiều nhà đầu tư diện EB-5 (nếu có) thực sự chạm đến ngày đủ điều kiện để gửi câu hỏi về tình trạng hồ sơ như vậy. Tất nhiên, với sự thiếu minh bạch trong các khoảng thời gian xử lý ước tính này, người ta cũng có thể chỉ ra rằng USCIS dường như đã né tránh hoàn toàn các câu hỏi về tình trạng hồ sơ.

Menu