Các Điều Kiện Để Nhận Thẻ Xanh Hoa Kỳ Từ Chương Trình EB-5

Được khởi xướng vào năm 1990, Chương trình Đầu Tư Định Cư Diện EB-5 mang lại cơ hội độc nhất cho công dân nước ngoài để có được tư cách thường trú nhân tại Hoa Kỳ với cái giá là một khoản đầu tư đủ điều kiện vào một doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Chương trình đã cấp cho hàng nghìn công dân nước ngoài cơ hội tới định cư tại Hoa Kỳ và tận hưởng nhiều lợi ích và quyền tự do mà đất nước này mang lại.

Mục đích của chương trình EB-5 là để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ và tạo việc làm thông qua nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư tối thiểu 1,8 triệu đô la để đủ điều kiện nhận thẻ xanh Hoa Kỳ. Nếu NCE nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA), thì khoản đầu tư bắt buộc tối thiểu sẽ giảm xuống còn 900.000 Đô-la. Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu đầu tư tối thiểu, nhà đầu tư cũng phải chứng minh rằng tất cả vốn đầu tư của họ có được từ các nguồn hợp pháp và đưa ra minh chứng rằng khoản đầu tư của họ sẽ mở ra cơ hội tạo thêm ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới cho người lao động Hoa Kỳ.

Các nhà đầu tư diện EB-5 mà không muốn đầu tư trực tiếp vào một dự án EB-5 thì có thể chọn đầu tư thông qua một trung tâm vùng chỉ định. Đầu tư thông qua một trung tâm vùng chỉ định có thể là một lựa chọn tốt hơn cho những người không muốn đảm nhận trách nhiệm quản lý tại NCE. Tuy nhiên, những người có kinh nghiệm quản lý có thể sẽ thích đầu tư trực tiếp vào dự án EB-5 để họ duy trì quyền kiểm soát nhiều hơn đối với khoản đầu tư của mình.

Đầu tư thông qua một trung tâm vùng chỉ định cũng mang lại những lợi ích khác cho các nhà đầu tư diệnEB-5. Ví dụ: các dự án trung tâm vùng chỉ định có nhiều khả năng nằm trong các khu vực TEA, điều này cho phép số tiền đầu tư bắt buộc tối thiểu thấp hơn mức 900.000 Đô-la. Các nhà đầu tư diện EB-5 ở trung tâm vùng chỉ định cũng có thể tính các công việc gián tiếp và công việc phát sinh vào việc tạo việc làm EB-5 của họ, làm cho việc hoàn thành yêu cầu tạo việc làm trở nên ít khó khăn hơn.

Các yêu cầu của Chương trình EB-5

Chương trình EB-5 dành cho bất kỳ công dân nước ngoài nào có khả năng đầu tư số tiền tối thiểu cần thiết. Nếu một nhà đầu tư có thể đáp ứng số tiền đầu tư tối thiểu là 1,8 triệu Đô-la hoặc 900.000 Đô-la và chứng minh rằng tất cả các khoản tiền của họ đều đến từ các nguồn hợp pháp, thì họ đang trên đường đủ điều kiện để nhận thẻ xanh Mỹ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng phải chứng minh rằng khoản đầu tư của họ sẽ mở ra cơ hội tạo thêm 10 công việc toàn thời gian mới đủ điều kiện.

Hầu hết các dự án diện EB-5 là các dự án kinh doanh mới, nhưng đây không phải là một yêu cầu bắt buộc. Dự án diện EB-5 đủ điều kiện được định nghĩa là một doanh nghiệp thương mại vì lợi nhuận đang tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp liên tục. Đôi lúc, các doanh nghiệp gặp khó khăn cũng đủ điều kiện trở thành dự án diện EB-5. Khi lựa chọn đầu tư vào một doanh nghiệp đang gặp khó khăn, một nhà đầu tư diện EB-5 được yêu cầu phải tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian. Nhà đầu tư được phép cắt giảm một số việc làm, miễn là họ tạo ra đủ số việc làm mới để bù lại số việc làm đã cắt giảm. Tổng số công ăn việc làm ở cuối thời kỳ đầu tư không được thấp hơn số công ăn việc làm ở đầu thời kỳ đầu tư.

Thẻ Xanh Cho Các Nhà Đầu Tư Và Gia Đình Của Họ

Các nhà đầu tư diện EB-5 thường không có kế hoạch tái định cư một mình — nhiều người trong số họ có vợ / chồng và con mà họ dự định nhập cư cùng. Các nhà đầu tư có thể ghi danh vợ / chồng và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi vào đơn xin thị thực EB-5 của mình để họ cũng có thể nhận thẻ xanh của Hoa Kỳ.

Để bắt đầu quy trình EB-5, nhà đầu tư phải nộp Mẫu đơn I-526. Sau khi nhận được sự chấp thuận, họ có thể nộp đơn đăng ký thường trú nhân có điều kiện trong hai năm cho bản thân và gia đình. Trong vòng 90 ngày trước khi tư cách trú nhân có điều kiện của họ hết hạn, họ phải nộp Mẫu đơn I-829 để xóa bỏ các điều kiện. Miễn là đáp ứng được tất cả các yêu cầu nêu trên, nhà đầu tư và các thành viên gia đình của họ sẽ được cấp tư cách thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

Chương trình EB-5 vẫn là một trong những cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để công dân nước ngoài nhập cư vào Hoa Kỳ. Nhận được thị thực EB-5 cho phép nhà đầu tư tự do sinh sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư diện EB-5 cũng có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ sau năm năm có tư cách thường trú nhân.

Menu