Sự thật đằng sau phạm vi thời gian xử lý của USCIS

Cả trung tâm Vùng và nhà đầu tư EB-5 nên làm quen với trang web của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Tại trang Kiểm tra thời gian xử lý hồ sơ, người tham gia chương trình có thể kiểm tra phạm vi thời gian xử lý ước tính cho nhiều loại đơn kiến nghị, bao gồm đơn I-526, I-829 và I-924.

Kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2020, USCIS báo cáo thời gian xử lý đối với các biểu mẫu được đề cập ở trên như sau:

  • I-526: 46 đến 74,5 tháng (3,8 đến 6,2 năm)
  • I-829: 27 đến 48,5 tháng (2,25 đến 4 năm)
  • I-924: 14,5 đến 31 tháng (1,2 đến 2,6 năm)

Lưu ý rằng: a) đây không phải là những hình thức duy nhất mà nhà đầu tư có thể kiểm tra thời gian xử lý ước tính và b) thời gian ước tính cụ thể có thể khác nhau tùy theo văn phòng của từng khu vực.

Thiên hướng của nhà đầu tư

Giả sử khi USCIS báo cáo khoảng thời gian xử lý I-526 từ 46 đến 74,5 tháng, các đơn kiến nghị hiện đang được xử lý đã chờ xử lý trong thời gian dài đó. Tuy nhiên, giả định đó cũng có thể sai.

Trên thực tế, phần lớn các đơn kiến ​​nghị đang xử lý kết thúc được giải quyết ngoài phạm vi thời gian đã báo cáo. Thời gian xử lý này có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Ví dụ: trong vài tuần qua, thời gian xử lý ước tính cho các mẫu I-924 đã giảm khoảng 75%, trong khi hai khung thời gian ước tính khác đã tăng lên đáng kể.

Thực tế cho biết phạm vi xử lý đơn khởi kiện của USCIS nào

Khung thời gian xử lý cho biết điều gì đó phù hợp hơn với độ chậm trễ mà quý vị có thể mong đợi, không phải là thời gian xử lý trung bình như quý vị có thể giả định. Dưới đây là cách giải thích số thấp và số cao trong mỗi phạm vi:

  • Số thấp hơn: Mất bao lâu để xử lý 50 phần trăm tổng số đơn kiến nghị hai tháng trước
  • Số cao hơn: Mất bao lâu để xử lý 93 phần trăm tổng số đơn kiến nghị hai tháng trước

Nếu không tính đến bất kỳ điểm không chính xác nào, điều này có nghĩa là khoảng 43% đơn kiến nghị được xử lý trong phạm vi thời gian nhất định.

57% còn lại (nói cách khác, là đa số) của các đơn kiến nghị Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5? Nhiều khả năng chúng sẽ được xử lý ngoài khung thời gian ước tính.

Tuy nhiên, từ dữ liệu phạm vi thời gian xử lý ước tính nhà đầu tư EB-5 có thể thu được một ý tưởng rất rộng về thời điểm có thể xử lý đơn kiến nghị – nói cách khác là một vài tháng so với một vài năm.

Vai trò của Thời gian xử lý ước tính cao hơn trong Ngày yêu cầu điều tra hồ sơ

Ý tưởng của một số nhà đầu tư EB-5 chờ đợi nhiều năm để xử lý một đơn kiến nghị không phải là mới cũng không phải là ngoại lệ.

Nhìn vào đơn I-526 – hiện tại, thời gian xử lý ước tính là khoảng từ bốn đến sáu năm do quy trình xử lý phi tuyến tínhphương pháp tiếp cận khả dụng thị thực được giới thiệu gần đây. Thay vì xử lý dựa trên ngày nhận đơn, USCIS hiện sẽ xét xử đơn I-526 tùy theo khả năng cấp thị thực ngay lập tức cho quốc gia của người nộp đơn.

Ngày nhận hồ sơ cho yêu cầu điều tra hồ sơ

Trong nỗ lực giải quyết sự chậm trễ không hợp lý, USCIS dường như đã thêm một quy trình phức tạp khác bằng cách đưa ra “ngày nhận hồ sơ cho yêu cầu điều tra hồ sơ”.

Ngày này báo hiệu ngày sau thời hạn mà USCIS đã ấn định để nhận xử lý và ngày đầu tiên một người kiến nghị được phép hỏi về hồ sơ của họ (hoặc tình trạng của đơn kiến nghị). USCIS ấn định ngày này dựa trên số lượng cao hơn của một khoảng thời gian ước tính nhất định.

Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có 7% nhà đầu tư đang gặp phải những sự chậm trễ xử lý kéo dài này được cấp ngày nhận hồ sơ để điều tra trường hợp. Không có sự giải thích rõ ràng tại sao USCIS chỉ định quyền này cho 7% nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư EB-5 thấy sự thay đổi bất thường về ngày nhận hồ sơ cho các yêu cầu điều tra hồ sơ

Nếu quý vị là nhà đầu tư EB-5 luôn theo dõi ngày điều tra hồ sơ của mình để có thể sẵn sàng gửi câu hỏi trạng thái của mình, thì quý vị có thể sẽ bối rối trước những thay đổi bất thường.

Dưới đây là câu trả lời đơn giản cho lý do tại sao điều đó xảy ra: Thời gian xử lý hồ sơ tổng thể được cập nhật không thường xuyên vì chúng bao gồm một phạm vi thời gian.

Mặt khác, ngày nhận hồ sơ đối với yêu cầu điều tra hồ sơ, chỉ dựa trên giới hạn trên của phạm vi thời gian được chỉ định đó. Ngày này cũng được cập nhật hàng ngày.

Vì vậy, khi phạm vi thời gian xử lý đơn kiến nghị tổng thể thay đổi, quý vị có thể thấy sự thay đổi đột ngột và đáng kể trong ngày yêu cầu của quý vị.

Sự khác biệt bổ sung với Phạm vi thời gian xử lý ước tính

Các nhà đầu tư dự án EB-5 cũng đã lưu ý đến sự khác biệt bổ sung với khoảng thời gian xử lý ước tính so với thời gian xử lý trung bình trước đây. Dưới đây là những gì quý vị cần biết về nó:

  • Khoảng thời gian xử lý ước tính chỉ đo lường các đơn kiến ​​nghị được xử lý trong vòng hai tháng trước ngày báo cáo.
  • Thời gian xử lý trung bình trong lịch sử đo lường tất cả một đơn kiến nghị cụ thể vẫn đang chờ xử lý và phản ánh độ tuổi trung bình của chúng.

Vì tất cả những lý do này, sự khác biệt chắc chắn sẽ xuất hiện. Bên cạnh các số liệu khác nhau, hãy lưu ý rằng…

  • Khoảng thời gian xử lý ước tính cho biết thời gian xử lý trung bình là trung bình, không phải giá trị trung bình.
  • Khi các đơn kiến nghị được xử lý nhanh hoặc chậm bất thường, nó sẽ tự động làm sai lệch dữ liệu.

Các số liệu cho năm tài chính 2019, quý 1 hỗ trợ sự di chuyển phi tuyến tính của quá trình xử lý

Đôi khi, USCIS chia sẻ dữ liệu xử lý chi tiết, chẳng hạn như báo cáo toàn diện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018 (hoặc Q1 năm 2019). Báo cáo phản ánh tích cực một cách đáng ngạc nhiên!

USCIS ban đầu đã cung cấp khoảng thời gian xử lý ước tính từ 20,6 đến 26,5 tháng đối với đơn I-526. Tuy nhiên, việc xử lý thực tế các đơn kiến nghị chỉ kéo dài từ 10 đến 15 tháng. Một lần nữa, điều này cho thấy xu hướng rõ ràng của USCIS đối với việc xử lý phi tuyến tính.

Figures for FY2019 Q1 Support the Non-Linear Movement of Processing

Menu