Bản tin thị thực hàng tháng: Những điều nhà đầu tư EB-5 nên biết

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Lãnh sự xuất bản Bản tin thị thực hàng tháng. Báo cáo này cung cấp cho các nhà đầu tư EB-5 thông tin về Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 phức tạp. Do đó quan điểm sai lầm ngày càng phổ biến.

Trong hướng dẫn này, quý vị có thể hiểu rõ hơn Bản tin thị thực và xác định được thông tin phù hợp nhất với những người tham gia chương trình EB-5.

Ngày hành động cuối cùng trong Bản tin thị thực vào tháng 6 năm 2020

Ví dụ hướng dẫn của chúng tôi kiểm tra dữ liệu từ Bản tin thị thực tháng 6 năm 2020. Dưới đây, quý vị sẽ tìm thấy bản sao của Biểu đồ A Ngày hành động cuối cùng từ bản phát hành tháng 6.

Final Action Dates in the Visa Bulletin

Trong khi bảng này đề cập đến tất cả các chương trình thị thực loại việc làm và ngày hành động cuối cùng liên quan cho mỗi chương trình, chỉ có hai hàng cuối cùng áp dụng cho các nhà đầu tư trong chương trình EB-5.

Hầu hết thời gian, dữ liệu được bao gồm trong hai hàng này hoàn toàn giống nhau vì các mốc thời gian về đầu tư trực tiếp và đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định thường giống hệt nhau.

Tuy nhiên, nếu chương trình trung tâm vùng chỉ định mất hiệu lực ủy quyền, có hai hàng để phản ánh điều đó.

Lưu ý các phần được đánh dấu bằng chữ “C”. Cho thấy tất cả các nhà đầu tư nộp đơn từ quốc gia được chỉ ra trong đầu cột có ngày hành động cuối cùng là ở tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng. Ví dụ: trong biểu đồ bên trên, quý vị sẽ thấy ba quốc gia (Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam) đang trải qua thời gian chờ đợi trong khi tất cả các quốc gia khác được liệt kê là tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng.

Lưu ý mục ngày tháng theo các quốc gia với thời gian chờ đợi. Các nhà đầu tư nộp đơn I-526 của họ trước ngày được đánh dấu trong biểu đồ đủ điều kiện để tiếp tục trong quá trình cấp thị thực EB-5. Bản tin tháng 6 cho thấy các nhà đầu tư có trụ sở tại Ấn Độ đã nộp hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2020, đủ điều kiện để nhận tình trạng thường trú nhân có điều kiện ngay bây giờ.

Tuy nhiên, bất kỳ hồ sơ nào được nộp vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 vẫn phải chờ đợi. Kể từ đó, bản tin tháng 7 năm 2020 có một đánh giá nhanh về dữ liệu cho thấy biểu đồ đã được cập nhật để phản ánh Ấn Độ đang ở tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng (hoặc “C”).

“Biểu đồ A” trong Bản tin Visa tháng 6 không phản ánh điều gì?

Mục được đóng dấu “C” không nhất thiết là các nhà đầu tư đã nộp đơn I-526 của họ trước ngày hành động cuối cùng mới thực sự có thể tiếp tục với thị thực EB-5 của họ.

Ví dụ như việc lãnh sự quán Hoa Kỳ tạm thời đóng cửa gần đây trên toàn cầu do đại dịch COVID-19. Khi các lãnh sự quán đóng cửa, các nhà đầu tư EB-5 hiện đang ở nước ngoài không thể tiếp tục phỏng vấn xin thị thực của họ và tiến hành quá trình nộp đơn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư EB-5 hiện đang sống ở Hoa Kỳ và đã nộp đơn I-485 là những người duy nhất chỉ có thể nhận được thị thực vào tháng 6 năm 2020. Ngoài ra, do các nhà đầu tư trong nước chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số các nhà đầu tư của chương trình, ngày hành động cuối cùng của họ diễn ra nhanh hơn nhiều.

Bên cạnh cuộc khủng hoảng sức khỏe không lường trước này, sự chậm trễ phổ biến hơn đối với những ứng viên nộp mẫu I-526 bắt buộc trước ngày hành động cuối cùng là không đáp ứng các tiêu chuẩn khác. Để đủ điều kiện được cấp thị thực EB-5, nhà đầu tư cần phải đáp ứng những yêu cầu khác, đáng chú ý nhất là nhận được chấp thuận I-526, quá trình này không xảy ra theo kiểu tuyến tính.

Do đó, giả thuyết về phần lớn các nhà đầu tư EB-5 có trụ sở tại Ấn Độ được chỉ định ngày ưu tiên trước năm 2020 hiện đã nhận được thị thực của họ là không nhất thiết phải đúng.

Khi nhiều nhà đầu tư EB-5 trước đây không đủ điều kiện để yêu cầu thị thực của họ đột nhiên đủ điều kiện, ngày hành động cuối cùng có thể lùi lại do các nhà đầu tư đủ điều kiện “tràn vào”. Khi ngày hành động cuối cùng lùi lại trong dữ liệu, ngày đó được gọi là “ngày lùi hạn thị thực”.

Một cách hiểu sai khác về quy trình chấp thuận EB-5

Đối với hầu hết mọi tình huống mà chúng tôi gặp phải trong đó có nhiều người đang tìm kiếm cùng một dịch vụ – mua hàng tạp hóa, đi khám bác sĩ, chờ lên máy bay – chúng tôi thường có một danh sách đơn lẻ và chúng tôi nhận dịch vụ theo thứ tự.

Vì vậy, một nhà đầu tư EB-5 sẽ tin rằng một khi họ nộp đơn kiến nghị ban đầu và nhận được ngày ưu tiên của mình, họ dự kiến ​​sẽ nhận được thị thực EB-5 trước các nhà đầu tư khác, những người nộp đơn sau đó và nhận được ngày ưu tiên sau đó.
Đây là hình ảnh:

Another Misinterpretation of the EB-5 Approval Process

Trong hình ảnh này, mỗi nhà đầu tư trong số 12 nhà đầu tư này đã nộp đơn I-526 và được chỉ định một số ưu tiên (tương ứng là 1–2).

Trong trường hợp này, hãy giả sử rằng con số hành động cuối cùng là 4. Điều đó tương đương với việc những người nộp đơn 1–3 nhận được thị thực của họ trước. Nếu con số hành động cuối cùng tiếp tục được phân bổ thêm ba số mỗi tháng, tất cả 12 nhà đầu tư sẽ nhận được thị thực trong vòng bốn tháng.

Trong kịch bản giả định này, các nhà đầu tư có thể dự đoán khi nào thị thực của họ sẽ được cấp dựa trên số ưu tiên của họ.

Tuy nhiên, mọi dự án EB-5 đều khác nhau và kịch bản này không phù hợp với thực tế. Có vô số lý do khiến nhà đầu tư có thể tụt hạng trong hệ thống, phá hỏng ý tưởng xử lý theo trình tự. Chương trình EB-5 phức tạp hơn nhiều.

Quy trình cấp thị thực EB-5 không theo trình tự

Hình ảnh sau đây cung cấp một minh họa chính xác hơn về cách thức hoạt động của quy trình cấp thị thực EB-5. Ở đây, quý vị sẽ thấy rằng một nhà đầu tư không thể dự đoán khi nào thị thực của họ sẽ được cấp chỉ dựa trên một số ưu tiên. Thay vào đó, nó cung cấp vị trí ưu tiên trong từng giai đoạn xử lý thị thực.

The EB-5 Visa Process Is Non-Sequential

Trong khi tất cả các nhà đầu tư nộp đơn I-526 của họ trong cùng một khoảng thời gian có thể nhận được số ưu tiên xuất hiện tuần tự, những người nộp đơn có thể được chia thành các nhóm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau.

Các yếu tố chung trong xử lý I-526 phi tuyến tính

Dưới đây là một số yếu tố phổ biến có thể dẫn đến sự chậm trễ trong xử lý I-526:

Bất kỳ một trong những vấn đề này (và một loạt các vấn đề khác) có thể tự động thay đổi trình tự xử lý tổng thể của các nhà đầu tư EB-5. Bất kỳ nhà đầu tư nào đủ điều kiện để yêu cầu thị thực sẽ có một vị trí thuận lợi hơn bất kỳ nhà đầu tư nào không đủ điều kiện để yêu cầu thị thực, bất kể số ưu tiên của họ là gì. Số hành động cuối cùng chỉ tính đến các nhà đầu tư trong nhóm con cuối cùng này, có nghĩa là, trong ví dụ này, nhà đầu tư 10 có thể nhận được thị thực của họ trước các nhà đầu tư 2, 4, 5, 7, 8 và 9. Tuy nhiên, nếu có các nhà đầu tư đủ điều kiện trước khi nhà đầu tư 10 nhận được thị thực, họ sẽ nhận được thị thực trước.

Các nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự chậm trễ sau khi xét duyệt thị thực

Ngoài ra, có những vấn đề có thể làm chậm trễ việc nhận thị thực ngay cả khi I-526 đã được chấp thuận. Việc đóng cửa đại sứ quán và lãnh sự quán đã đề cập trước đây là một ví dụ điển hình về việc các nhà đầu tư EB-5 ở nước ngoài có thể đối mặt với sự chậm trễ không thể đoán trước.

Vẫn có những người khác gặp khó khăn trong việc đảm bảo một cuộc hẹn phỏng vấn và những người khác cần trợ giúp soạn thảo và nộp đơn xin thị thực của họ.

Thị thực EB-5 được cấp như thế nào

Bản tin Thị thực hàng tháng chỉ cung cấp thông tin về các nhà đầu tư EB-5 trong nhóm phụ cuối cùng, đã sẵn sàng để yêu cầu thị thực của họ.

Quay trở lại hình ảnh ở trên, đây là cách các thị thực có thể được phân loại trong trường hợp thị thực được cấp ba cái cùng một lúc:

  • Đương đơn 1, 3 và 6 nhận được thị thực của họ.
  • Người nộp đơn 10 là người xếp hàng tiếp theo để xin thị thực nhưng chưa thể nhận được thị thực, vì 10 là số giới hạn.
  • Vì lý do này, số hành động cuối cùng là 10 (không phải 4, như trong kịch bản xử lý tuần tự *).

* Nếu các nhà đầu tư khác đã đủ điều kiện để yêu cầu trong cùng tháng với 1, 3 và 6, thì số hành động cuối cùng sẽ là 4 thay vì những người nộp đơn 1, 2 và 3 sẽ nhận được thị thực của họ và số 4 sẽ là số tiếp theo trong danh sách.

Trong khi người nộp đơn số 10 đang đợi thị thực của tháng tới, nếu bất kỳ nhà đầu tư nào có số ưu tiên tốt hơn (tất cả các con số lên đến 9) đủ điều kiện, thì số hành động cuối cùng có thể giảm trở lại con số thấp hơn. Khi điều này xảy ra trong thực tế, ngày hành động cuối cùng sẽ lùi lại, được gọi là ngày lùi hạn thị thực.

Đây là sự thật lộn xộn và phức tạp về quy trình xin thị thực EB-5, khiến việc diễn giải bản tin thị thực hàng tháng trở nên khá khó khăn. Thực tế là do thời gian xử lý của mỗi đương đơn phụ thuộc vào thời gian của quý vị, nên việc dự đoán khi nào thị thực EB-5 của quý vị sẽ được cấp là gần như không thể.

Các kịch bản thực tế về bản chất không suôn sẻ trong quá trình xử lý EB-5

Theo tài liệu tháng 10 năm 2018 được cung cấp bởi Charles Oppenheim, người giám sát bộ phận Báo cáo và Kiểm soát Thị thực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bản chất không suôn sẻ trong quá trình xử lý EB-5 và sự chênh lệch giữa các đơn xin EB-5 đang chờ xử lý là khá rõ ràng.

Các bảng dưới đây đã được đưa vào bản trình bày chính thức của Oppenheim và khoảng năm chục nhà đầu tư Trung Quốc có đơn I-526 vẫn đang chờ xử lý sau 5 và 6 năm nộp hồ sơ. Những con số tiếp tục tăng lên đáng kể trong những năm tiếp theo.

eb5 applications
number of eb5 I-526 petition pending
number of eb5 I-526 petition pending

Đặc biệt đáng chú ý là ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ đã tăng hơn hai năm chỉ trong chín tháng qua. Do những lùm xùm về việc các nhà đầu tư EB-5 của Ấn Độ đã bị tụt lại phía sau, tiến độ này có thể gây ra sự lùi hạn thị thực, mặc dù không thể đoán trước được tương lai, và Oppenheim sau đó đã tuyên bố, sau khi ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ trở thành trạng thái không có đơn tồn đọng, ông không dự đoán một đợt lùi hạn ít nhất là trong tương lai gần.

log of eb5 visa bulletin updates

Menu