Giải thích về Bản tin Thị thực EB-5

Hàng tháng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Lãnh sự xuất bản Bản tin Thị thực mới với thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư EB-5. Bản tin Thị thực cho biết những quốc gia nào hiện đang tồn đọng thị thực bằng cách hiển thị ngày hành động cuối cùng và ngày nộp đơn cho các nhà đầu tư EB-5. Khi không có đủ thị thực EB-5 cho một quốc gia nhất định để đáp ứng nhu cầu EB-5 từ quốc gia đó thì sẽ xuất hiện tồn đọng. Trong mỗi năm tài chính số lượng thị thực được phân bổ cho chương trình EB-5 rất ít và mỗi quốc gia chỉ có thể nhận được khoảng 700 thị thực mỗi năm tài chính, dẫn đến việc các quốc gia có nhiều nhà đầu tư hơn số thị thực hiện có. Mặc dù không phải tất cả các nhà đầu tư EB-5 đều bị ảnh hưởng, nhưng các nhà đầu tư nên cập nhật Bản tin Thị thực hàng tháng và hiểu những thông tin trong bản tin đó.

Biểu đồ A

Bản tin Thị thực bao gồm hai biểu đồ: Biểu đồ A và Biểu đồ B. Cả hai biểu đồ đều chứa các hàng riêng biệt dành cho các nhà đầu tư EB-5 trung tâm Vùng và các nhà đầu tư ngoài khu vực. Mặc dù các nhà đầu tư trung tâm Vùng và các nhà đầu tư ngoài khu vực được tách biệt trên biểu đồ, nhưng hầu hết ngày hành động cuối cùng đều trùng nhau. Cả hai biểu đồ đều sử dụng “C” để chỉ các quốc gia đang ở tình trạng “Current” và không tồn đọng thị thực EB-5.

Biểu đồ A cho thấy ngày hành động cuối cùng của các nhà đầu tư EB-5. Những ngày hành động cuối cùng này áp dụng cho các nhà đầu tư EB-5 có đơn I-526 đã được chấp thuận. Các nhà đầu tư từ các quốc gia có ngày hành động cuối cùng đang ở tình trạng xử lý không có đon tồn đọng có thể được cấp thị thực, nhưng các nhà đầu tư khác phải đợi.

Các nhà đầu tư có ngày hành động cuối cùng không ở tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng phải tham khảo ngày ưu tiên của họ. Các nhà đầu tư nhận được ngày ưu tiên khi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đưa ra thông báo nhận đơn I-526. Nếu ngày hành động cuối cùng cho quốc gia của nhà đầu tư sau ngày ưu tiên của họ, họ có thể tiếp tục thực hiện quy trình EB-5 của mình.

Hiện tại, chỉ có các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam bị ảnh hưởng bởi ngày hành động cuối cùng, với ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ cuối cùng cũng ở tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng vào tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, do những thay đổi liên tục của chương trình EB-5 và sự phức tạp của EB -5 trong quá trình xử lý, tất cả các nhà đầu tư nên theo dõi Bản tin Thị thực để cập nhật về tình hình ở quốc gia của họ.

Biểu đồ B

Biểu đồ B cho biết những quốc gia nào có lượng thị thực tồn đọng lớn và hiển thị ngày nộp đơn cho những quốc gia này. Khi các quốc gia có số lượng tồn đọng thị thực lớn bất thường, USCIS yêu cầu các nhà đầu tư từ các quốc gia đó tránh nộp đơn xin thị thực của họ cho đến một ngày nhất định. Việc này giúp tránh trường hợp có một số lượng lớn các đơn lưu hành trong hệ thống cùng một lúc. Kể từ tháng 8 năm 2020, các nhà đầu tư EB-5 của Trung Quốc là những người duy nhất được yêu cầu chờ đợi để nộp đơn xin thị thực của họ.

Ảnh hưởng của COVID-19

Sự lan rộng của COVID-19 trên khắp Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới đã mang lại nhiều thách thức cho chương trình EB-5. Do đại dịch, Mỹ tạm thời đóng cửa tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán của mình, khiến các nhà đầu tư EB-5 ở nước ngoài không thể nộp đơn xin thị thực của họ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư EB-5 đã sống ở Hoa Kỳ vẫn có thể nhận được thị thực EB-5 bằng cách nộp đơn I-485. Thời gian duy nhất này cho phép ngày hành động cuối cùng ở tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng để ưu tiên số lượng nhỏ các nhà đầu tư EB-5 trong nước.

Do có rất nhiều người nộp đơn EB-5 đủ điều kiện, các nhà đầu tư ở nước ngoài có thể sẽ phải đối mặt sự chậm trễ và lùi hạn khi các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ mở cửa trở lại.

Menu