Tồn đọng thị thực EB-5 của Ấn Độ sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2020

Trong những tháng gần đây, nhu cầu đăng ký thị thực EB-5 ở Ấn Độ đã giảm đáng kể, điều này giúp cải thiện tình hình cho những nhà đầu tư Ấn Độ đã tham gia Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5. Theo Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), vào mùa hè năm 2020, nhà đầu tư EB-5 Ấn Độ có thể không phải chịu tình trạng tồn đọng thị thực nữa.

Ngày hành động cuối cùng vào tháng 4 năm 2020 của Ấn Độ

Bản tin Thị thực tháng 4 năm 2020 tiết lộ một xu hướng tiếp diễn cho ngày hành động cuối cùng đối với thị thực EB-5 ở Ấn Độ: ngày hành động đã được rút ngắn một lần nữa. Ngày hành động cuối cùng hiện tại là ngày 1 tháng 1 năm 2019, nghĩa là bất kỳ nhà đầu tư EB-5 Ấn Độ nào mà USCIS tiếp nhận đơn I-526 trước năm 2019 đều có thể nộp đơn đăng ký tình trạng thường trú nhân có điều kiện tại Hoa Kỳ. Thời gian rút ngắn này là nhờ nhu cầu xin thị thực EB-5 tại Ấn Độ đã giảm gần đây.

Tồn đọng thị thực EB-5 của Ấn Độ sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2020

Trong buổi giao tiếp công chúng vào ngày 13 tháng 3, USCIS dự báo rằng Ấn Độ sẽ hết tồn đọng thị thực, diễn giả Sarah Kendall và Charles Oppenheim thể hiện niềm tin rằng ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ sẽ trở nên khả dụng vào mùa hè năm 2020. Họ còn nói thêm rằng họ không thấy trước việc tái diễn tồn đọng thị thực, miễn là xu hướng nhu cầu thị thực EB-5 hiện tại vẫn tiếp diễn. Nếu quốc gia của người nộp đơn EB-5 có ngày hành động cuối cùng “hiện hành”, họ được phép nộp đơn xin thẻ xanh Hoa Kỳ ngay sau khi được chấp thuận đơn I-526.

Phương pháp xử lý thị thực có sẵn của USCIS

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, USCIS đã triển khai phương pháp xử lý thị thực có sẵn cho đơn I-526. Để thay thế phương pháp truyền thống theo kiểu đến trước phục vụ trước, phương pháp mới được thiết kế để ưu tiên xử lý đơn I-526 dựa trên số lượng thị thực EB-5 sẵn có tại quốc gia của nhà đầu tư. Quyết định được đưa ra bằng cách sử dụng Biểu đồ B của Bản tin thị thực hàng tháng (“Ngày nộp đơn”), nghĩa là kể từ tháng 4 năm 2020, nhà đầu tư từ Trung Quốc Đại lục là nhà đầu tư EB-5 duy nhất bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thay đổi mới này.

Ước tính Thời gian Xử lý Đơn I-526

Kể từ tháng 4 năm 2020, USCIS ước tính thời gian xử lý đơn là từ 31 đến 50,5 tháng (2,6 đến 4,2 năm). Tuy nhiên, nhà đầu tư EB-5 được khuyên không nhất thiết phải mong đợi thời gian xử lý đơn của chính họ nằm trong phạm vi ước tính. Có đến 80% số đơn thỉnh cầu có thể nằm ngoài khoảng thời gian xử lý này, nên thời gian ước tính này không chính xác lắm. Vì USCIS ước tính thời gian xử lý dựa trên dữ liệu từ hai tháng trước nên chúng chắc chắn không chính xác.

Thuế chuyển tiền mới của Ấn Độ

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, chính phủ Ấn Độ đưa ra mức thuế mới cho hoạt động chuyển tiền ngoài nước, nghĩa là các nhà đầu tư EB-5 Ấn Độ hiện phải trả thêm 5% để chuyển vốn đầu tư EB-5 của họ. Nếu quy ra con số cụ thể, mức thuế này sẽ cộng thêm 45.000 đô la vào các khoản đầu tư 900.000 đô la và cộng thêm 90.000 đô la cho các khoản đầu tư 1,8 triệu đô la. Số tiền đầu tư EB-5 sẽ phụ thuộc vào việc dự án có nằm trong khu vực việc làm mục tiêu hay không. Việc áp dụng thuế chuyển tiền này có thể làm giảm nhiều nhu cầu thị thực EB-5 của Ấn Độ.

Menu