Bản tin thị thực EB-5 tháng 4 năm 2020

Bản tin Thị thực EB-5 tháng 4 năm 2020 do Bộ Ngoại giao – Cục Lãnh sự phát hành. Tháng 4 là tháng đầu tiên phương pháp thị thực có sẵn mới cho đơn I-526 của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS), khiến tháng 4 trở thành mốc thời gian được thế giới EB-5 mong đợi.

Bản tin Thị thực được phát hành ngay sau khi USCIS giao tiếp công khai vào ngày 13 tháng 3, bản tin có đầy đủ thông tin giá trị về việc Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IPO) đổi phương pháp xử lý thị thực và tác động của phương pháp mới đối với nhà đầu tư EB-5 hiện tại và tương lai.

Trong Bản tin thị thực tháng 4, chúng ta không thể bỏ qua thông tin về sự thay đổi đáng kể đối với ngày hành động cuối cùng dành cho nhà đầu tư EB-5 Ấn Độ. Hiện tại, ngày hành động cuối cùng là ngày 1 tháng 1 năm 2019, sớm hai tháng so với bản tin tháng Ba. Ngày hành động cuối cùng dành cho nhà đầu tư Ấn Độ đã được tiến hành nhanh chóng trong những tháng gần đây và dự báo sẽ kết thúc hoàn toàn vào mùa hè năm 2020.

Tuy không có tiến triển đáng kể như Ấn Độ, nhưng ngày hành động cuối cùng của Việt Nam cũng đang được rút ngắn. Hiện tại, ngày hành động cuối cùng là ngày 8 tháng 2 năm 2017, trước ba tuần so với bản tin tháng Ba. Hơn nữa, nhà đầu tư EB-5 Việt Nam có thể trở thành người may mắn nhận số thị thực còn sót lại, vốn dĩ được cấp cho nhà đầu tư Trung Quốc, nhưng hiện tại không thể làm vậy do lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã đóng cửa.

Trung Quốc là quốc gia duy nhất không có được rút ngắn ngày hành động cuối cùng trong Bản tin Thị thực tháng Tư. Hiện tại, ngày hành động cuối cùng vẫn là ngày 15 tháng 5 năm 2015 và kết quả có thể xuất phát từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, USCIS áp dụng phương pháp xử lý thị thực mới cho đơn I-526, có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, hiện chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư từ Trung Quốc Đại lục. Thứ hai, nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc hiện không thể nộp đơn xin thẻ xanh Hoa Kỳ do lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc đóng cửa vì đại dịch COVID-19.

final action dates

Nhà đầu tư EB-5 từ tất cả các quốc gia khác có ngày hành động cuối cùng đang hiện hành sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực EB-5 ngay sau khi được chấp thuận đơn I-526, miễn là lãnh sự quán Hoa Kỳ tại quốc gia của họ vẫn hoạt động.

Đối với ngày nộp đơn, quốc gia duy nhất không có ngày hiện hành là Trung Quốc Đại lục. Tương tự như ngày hành động cuối cùng, ngày nộp đơn dành cho Trung Quốc vẫn giữ nguyên trong Bản tin thị thực tháng 3, có thể vì những lý do giả định tương tự.

USCIS

Menu