Mất bao lâu để USCIS chấp thuận Đơn I-526 của Quý vị?

Thật không may, câu trả lời thường dài dòng hơn những gì nhà đầu tư EB-5 mong đợi. Tuy thời gian chờ đợi lâu, nhưng khả năng nhận được thẻ xanh Hoa Kỳ thực sự đáng bỏ công chờ đợi. Nhà đầu tư từ Trung Quốc Đại lục, Ấn Độ, Việt Nam đồng ý với điều này, vì họ tiếp tục chiếm phần lớn trong số người đăng ký EB-5 ngày càng gia tăng bất chấp việc quốc gia của họ còn tồn đọng đơn đăng ký.

Các tồn đọng này liên quan đến thời gian cần thiết để một nhà đầu tư EB-5 đạt điều kiện nộp đơn xin thị thực sau khi được chấp thuận đơn I-526, nhưng nhà đầu tư thường phải đợi khoảng hai năm để Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận đơn này. Gần đây, USCIS đã mất thêm nhiều thời gian để xử lý đơn I-526—32 đến 49 tháng (2,7 đến 4 năm) vào tháng 2 năm 2020, và đã kéo dài thành 33 đến 50 tháng (2,8 đến 4,2 năm) vào tháng 3 năm 2020.

Nếu đơn I-526 của quý vị đang được xử lý quá chậm, quý vị có thể liên lạc với USCIS để hỏi về hồ sơ của mình — nhưng chỉ được làm thế khi quý vị đã đợi một khoảng thời gian nhất định. Cùng với thông tin cập nhật về thời gian xử lý, USCIS còn cung cấp ngày biên nhận sớm nhất mà nhà đầu tư đủ điều kiện đã gửi yêu cầu điều tra hồ sơ — kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2020, nhà đầu tư EB-5 có đơn I-526 mà USCIS nhận được trước ngày 13 tháng 1 năm 2016, có thể tiến hành gửi yêu cầu kiểm tra.

Phương pháp mới mà USCIS xử lý đơn I-526

Phương pháp xử lý đơn EB-5 sắp có một số thay đổi lớn vào tháng 4 năm 2020. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2020, USCIS sẽ bắt đầu xử lý đơn I-526 dựa trên số thị thực có sẵn dành cho quốc gia của người nộp đơn, trái ngược với phương pháp xử lý vào trước-ra trước như hiện tại. Do USCIS xác định đơn I-526 nào cần xử lý dựa trên Biểu đồ B của Bản tin thị thực hàng tháng, nhà đầu tư EB-5 từ các quốc gia không có trên biểu đồ, bao gồm Nam Phi, Argentina và Ai Cập, có thể sẽ giải quyết nhanh đơn xin thị thực của họ, còn nhà đầu tư từ Trung Quốc Đại lục có thể phải đợi lâu hơn nữa để được định cư ở Hoa Kỳ. Sẽ rất thú vị khi chúng ta được xem cách UCSIS ước tính kiểu thời gian xử lý vào tháng 4, khi họ bắt đầu áp dụng phương pháp xử lý mới.

Menu