Thông tin mới nhất về Thời gian thụ lý trung bình đơn I-526 tiết lộ điều gì?

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã đưa ra thông tin về lịch sử thời gian thụ lý trung bình đối với đơn I-526. Thời gian thụ lý trung bình được này, bao gồm dữ liệu từ toàn bộ năm 2020, đã tăng từ chỉ 14,2 tháng và giảm so với 19,8 trong năm 2019. Số liệu này khác xa so với dự đoán trong nhiều năm dựa trên mức thời gian thụ lý ước tính. Thời gian trung bình là một mức thấp nhất trong 5 năm và đánh dấu vòng chu kỳ nhanh đối với hồ sơ I-526 cho các nhà đầu tư EB-5.

Đơn I-526 là gì và mối liên hệ với Chương trình đầu tư EB-5?

Đơn I-526 là biểu mẫu đầu tiên được nộp bởi nhà đầu tư EB-5. Đây là biểu mẫu mà các nhà đầu tư phải chứng minh rằng vốn đầu tư của họ đến từ các nguồn hợp pháp và được đầu tư vào một doanh nghiệp hợp quy mới (NCE). Các nhà đầu tư cũng phải trình bày kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp mới, chẳng hạn như kế hoạch thuê nhân viên, một số mô hình và dự báo kinh tế liên quan đến doanh nghiệp này.

Chương trình đầu tư EB-5 yêu cầu các nhà đầu tư chi tối thiểu 900.000 Đô-la Mỹ, nếu dự án của họ nằm trong khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc dân số thấp, được gọi là vùng lao động mục tiêu (TEA); hoặc 1,8 triệu Đô-la Mỹ nếu dự án không nằm trong vùng lao động mục tiêu. Khoản đầu tư cũng phải tạo ra tối thiểu 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ. Đổi lại, các nhà đầu tư và gia đình của họ được cấp quyền thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Thông tin này tiết lộ điều gì?

Sẽ không ngạc nhiên nếu thời gian xử lý của USCIS tăng lên, đặc biệt là khi USCIS đóng cửa văn phòng của mình trong tình trạng hỗn loạn mà thế giới đã trải qua vào năm 2020. Tuy nhiên, theo thời gian thụ lý trung bình đơn I-526 trong lịch sử quốc gia, thời gian này đã giảm xuống. Thời gian xử lý thấp hơn (được cho là do USCIS không có khả năng thực hiện một số hoạt động khác do đại dịch) cho phép các viên chức có nhiều thời gian hơn để xem xét các hồ sơ EB-5.

Cũng có sự khác biệt lớn giữa thời gian thụ lý trung bình trong lịch sử quốc gia và dữ liệu trên trang xử lý hồ sơ của USCIS. Thời gian chờ đợi ước tính của USCIS khoảng từ 35,5 đến 68,5 tháng, gấp đôi thời gian thụ lý trung bình trong lịch sử quốc gia. Mặc dù các số liệu trung bình được ghi nhận tỏng lịch sử ở mức thấp, nhưng các nhà đầu tư EB-5 nên nhớ rằng họ có thể trải qua thời gian chờ đợi hồ sơ thụ lý lâu hơn.

USCIS vẫn đang thẩm định các hồ sơ liên quan đến chương trình EB-5 bất chấp những trở ngại do đại dịch COVID-19 gây ra. Do đó, nếu như các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng hiện đang ở nước ngoài không thể nộp đơn xin thị thực EB-5 do các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ bị đóng cửa, do thiếu các nhà đầu tư ở nước ngoài nộp đơn, các nhà đầu tư đang sinh sống tại Hoa Kỳ lại có cơ hội nhận được tư cách thường trú nhân nhanh hơn so với trước đây. Nếu bạn hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ bằng một loại thị thực khác và đang cân nhắc đăng ký chương trình đầu tư EB-5, hãy liên hệ với chúng tôi.

Menu