Doanh nghiệp Thương mại Mới nên xử lý như thế nào với một dự án EB-5 phá sản

Với mục tiêu hướng tới một tương lai tươi sáng hơn ở Hoa Kỳ, hàng nghìn công dân nước ngoài đã đầu tư EB-5 mỗi năm. Chương trình Đầu tư định cư EB-5 được nhiều người coi là cách đơn giản và nhanh chóng nhất để định cư lâu dài tại Hoa Kỳ.

Những người thực hiện đầy đủ thẩm định trong quá trình đầu tư EB-5 thường nhận được tư cách thường trú nhân của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khoản đầu tư EB-5 không đảm bảo cho nhà đầu tư cơ hội chắc chắn có được thẻ xanh. Một rủi ro mà các nhà đầu tư EB-5 phải đối mặt, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19, là chủ dự án EB-5 không trả được nợ cho các khoản vay của họ.

Một dự án EB-5 phá sản gây nguy hiểm cho cả tình trạng nhập cư và vốn tài chính của nhà đầu tư EB-5. Tuy nhiên, doanh nghiệp thương mại mới (NCE) mà đương đơn EB-5 đầu tư phải duy trì trách nhiệm của mình đối với các nhà đầu tư của mình trong trường hợp dự án vỡ nợ. Mặc dù một dự án vỡ nợ khiến các nhà đầu tư của nó gặp rủi ro nhưng không nhất thiết loại bỏ cơ hội có được tư cách thường trú nhân của các nhà đầu tư. Dưới đây là các bước mà doanh nghiệp thương mại mới nên thực hiện nếu dự án EB-5 bị vỡ nợ.

1. Ra soát lại Hồ sơ đầu tư

Doanh nghiệp thương mại mới trước tiên nên xem xét các thỏa thuận và tài liệu liên quan cho khoản đầu tư của mình với dự án EB-5. Đánh giá này cho phép doanh nghiệp thương mại mới hiểu được các quyền của mình và nghiên cứu những giải pháp hiện hữu.

2. Nếu có thể, hãy xem xét cả tài liệu khoản nợ cao cấp và Thỏa thuận liên tín dụng

Doanh nghiệp thương mại mới thường không phải là người cho vay cao cấp trong dự án. Nếu sự thực đúng vậy, doanh nghiệp thương mại mới nên xem xét toàn bộ các tài liệu cho vay cấp cao và các thỏa thuận liên tín dụng mà doanh nghiệp thương mại mới đã ký với người cho vay cấp cao. Doanh nghiệp thương mại mới thường được yêu cầu ký kết một thỏa thuận liên tín dụng, thỏa thuận này thường cấm một số hành động mà doanh nghiệp thương mại mới có thể thực hiện.

Trước khi gửi thông báo bằng văn bản cho người cho vay cấp cao hoặc chủ dự án, doanh nghiệp thương mại mới nên hiểu đầy đủ các điều kiện của tài liệu cho vay cấp cao. Thông báo bằng văn bản có thể đẩy nhanh việc kê biên do người cho vay cấp cao thực hiện và doanh nghiệp thương mại mới nên cố gắng tránh bị kê biên, vì nó thường ngăn cản việc hoàn trả khoản vay.

3. Xác định các giải pháp hiện hữu

Sau khi kiểm tra các tài liệu liên quan, doanh nghiệp thương mại mới nên xem xét các lựa chọn hiện hữu của mình. Trong số các cân nhắc khác, doanh nghiệp thương mại mới nên xem xét những hành động mà họ có thể thực hiện đối với chủ dự án EB-5, những hành động nào có thể thực hiện để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nếu xảy ra việc kê biên tài sản, cần bao nhiêu vốn để trả khoản vay cao cấp, tình trạng khả thi của dự án EB-5 ở giai đoạn hiện tại và liệu doanh nghiệp thương mại mới có thể tìm thấy một bên thứ ba hay, còn gọi là “hiệp sĩ trắng” (white knight), sẵn sàng cứu vãn nhưng vẫn bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp hoặc tiếp quản chính dự án hay không.

4. Thu thập tài liệu để tính toán số lượng việc làm

Doanh nghiệp thương mại mới nên yêu cầu tài liệu và hồ sơ cần thiết để quyết định tạo việc làm ngay khi phát hiện ra rằng chủ dự án đang gặp khó khăn về tài chính. Nếu chủ dự án mất quyền kiểm soát dự án, doanh nghiệp thương mại mới có thể không truy cập tài liệu này nữa. Khi doanh nghiệp thương mại mới có được các tài liệu cần thiết, bước tiếp theo là yêu cầu chuyên gia kinh tế của họ chuẩn bị một báo cáo kinh tế mới để xác định xem số lượng việc làm đã được tạo ra có đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5. hay không. Việc này có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của doanh nghiệp thương mại mới.

5. Nghiên cứu việc phá sản sẽ ảnh hưởng đến việc thỏa mãn điều kiện EB-5 của nhà đầu tư như thế nào

Doanh nghiệp thương mại mới có trách nhiệm đặt các nhà đầu tư EB-5 của mình lên hàng đầu để họ đủ điều kiện có được thẻ xanh. Nếu số lượng việc làm được tạo ra không đủ, nó phải tích cực hành động để bảo vệ việc thỏa mãn điều kiện nhập cư của các nhà đầu tư. Cụ thể, doanh nghiệp thương mại mới nên kiểm tra các hành động có thể dẫn đến “thay đổi trọng yếu.” Nếu một doanh nghiệp thương mại mới tin rằng một thay đổi như vậy có thể đã xảy ra thì phải đăng ký với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

6. Quyết định hành động tốt nhất

Sau khi thu thập các dữ kiện liên quan và nghiên cứu các giải pháp khả thi, doanh nghiệp thương mại mới phải xác định hướng hành động tốt nhất của mình và thông báo kế hoạch này cho chủ dự án EB-5, các nhà đầu tư lớn bao gồm cả người cho vay cấp cao và bên thứ ba tiềm năng thu mua dự án (nếu có). Khi một doanh nghiệp thương mại mới bắt đầu đối thoại, trước tiên việc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý kinh doanh có thể hữu ích.

7. Quyết định cách thông báo tình hình cho các nhà đầu tư EB-5

Khi những thay đổi trọng yếu trọng xảy ra đối với dự án EB-5, doanh nghiệp thương mại mới có nghĩa vụ được ủy thác thông báo cho những người tham gia đầu tư EB-5 của mình. Trong thông báo này, doanh nghiệp thương mại mới nên cho các nhà đầu tư EB-5 biết tình trạng của dự án ra sao, liệu đã tạo đủ việc làm để đáp ứng các yêu cầu của EB-5 hay không, tại sao doanh nghiệp thương mại mới tin rằng hành động này là cần thiết và tại sao lại quyết định hành động như vậy. Tuy nhiên, doanh nghiệp thương mại mới có thể chọn giữ bí mật thông tin này cho đến khi quyết định chiến lược mà họ sẽ thực hiện sau đó.

Trước khi doanh nghiệp thương mại mới tiết lộ kế hoạch của mình cho các nhà đầu tư EB-5, họ nên tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý kinh doanh về cách công bố tin tức này.

8. Ghi nhận lại Quyết định

Nếu một doanh nghiệp thương mại mới cuối cùng làm lỗ vốn đầu tư EB-5 của nhà đầu tư, thì doanh nghiệp có thể phải đối mặt với các vụ kiện bởi các nhà đầu tư. Doanh nghiệp thương mại mới có thể tự bảo vệ mình tốt nhất bằng cách thu thập các tài liệu chứng minh rằng quyết định của họ được đưa ra một cách thiện chí và dựa trên phán quyết kinh doanh hợp lý đồng thời sau khi đã xem xét tới các bằng chứng hiện hữu khi quyết định được đưa ra.

Để đạt được hiệu quả này, doanh nghiệp thương mại mới cần lưu giữ hồ sơ chi tiết về các cân nhắc của mình và tất cả các lý do giải thích cho quyết định của mình.

Menu