Điều Gì Cần Lưu Ý Về Nhập Cư Khi Một Dự Án EB-5 Bị Vỡ Nợ

Trong hơn 25 năm, Chương trình Đầu tư định cư EB-5 đã mạng lại tư cách thường trú nhân tại Hoa Kỳ cho gần một trăm nghìn người nhập cư. Chương trình đầu tư EB-5 thường được coi là một trong những cách nhanh nhất và dễ nhất để có được thẻ xanh Hoa Kỳ. Mặc dù các khoản đầu tư EB-5 thường thành công, chương trình EB-5 có một số yêu cầu quan trọng mà nhà đầu tư phải đáp ứng và nếu không thỏa mãn thì thường dẫn đến việc bị từ chối hồ sơ đầu tư EB-5. Một tình huống đặc biệt nguy hiểm đối với các nhà đầu tư EB-5 phát sinh khi chủ dự án đầu tư EB-5 không đủ khả năng trả khoản vay của họ, điều này có thể khiến cả tình trạng nhập cư và vốn của nhà đầu tư EB-5 gặp rủi ro.

Các doanh nghiệp thương mại mới (NCE) có trách nhiệm ủy thác đối với các nhà đầu tư EB-5. Khi chủ dự án EB-5 không trả được khoản vay, doanh nghiệp thương mại mới sẽ duy trì trách nhiệm này. Tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể, người tham gia đầu tư EB-5 có thể vẫn đủ điều kiện nhận thẻ xanh mặc dù bị vỡ nợ.

Làm thế nào để xác định có tạo đủ việc làm?

Một trong những yêu cầu của chương trình đầu tư EB-5 là tạo ra tối thiểu 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư EB-5 đầu tư trực tiếp vào một dự án phải cho thấy việc tạo ra ít nhất 10 công việc từ các công việc được tạo ra kéo dài ít nhất hai năm hoặc các công việc trong bảng lương trực tiếp của doanh nghiệp. Yêu cầu này có thể khó được đáp ứng nếu một dự án bị vỡ nợ và không thể hoàn thành.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vào đặc khu có thể tính cả công việc gián tiếp và thời vụ. Những công việc này được xác định bằng cách sử dụng phân tích kinh tế về việc chi tiêu và hoạt động của doanh nghiệp đã tác động đến nền kinh tế địa phương ra sao. Ngay cả khi một dự án chưa hoàn thành, nó vẫn có thể đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm, có khả năng cho phép các nhà đầu tư EB-5 liên quan duy trì điều kiện thường trú tại Hoa Kỳ mặc dù dự án bị vỡ nợ.

Nếu doanh nghiệp thương mại mới không thể đủ điêu kiện tạo đủ việc làm cho tất cả các nhà đầu tư của mình, thì phải thảo luận với bên thứ ba thu mua hoặc chủ dự án để quyết định xem dự án có thể tiếp tục theo kế hoạch và liệu các công việc dự kiến vẫn có thể được tạo ra hay không. Nếu câu trả lời cho cả hai câu hỏi là có, doanh nghiệp thương mại mới mặc dù bị tổn thất tài chính nhưng vẫn bảo vệ khả năng đủ điều kiện nhận thẻ xanh Hoa Kỳ của các nhà đầu tư EB-5.

Nếu một doanh nghiệp thương mại mới phát hiện ra rằng dự án mà họ đã đầu tư vào có thể bị vỡ nợ, họ phải ngay lập tức cố gắng thu thập các tài liệu cần thiết để tạo việc làm. Nếu việc kê biên tài sản được thực hiện bởi một người cho vay cấp cao, doanh nghiệp thương mại mới có thể bị tước bỏ quyền của mình đối với các tài liệu đó.

Các nhà đầu tư EB-5 có làm gì với các thay đổi trọng yếu do kê biên?

Nếu một dự án EB-5 không tạo đủ việc làm để đáp ứng nhu cầu của những người tham gia đầu tư EB-5 bị kê biên tài sản, thì các nhà đầu tư EB-5 có thể rơi vào tình thế bấp bênh. Ngay cả khi pháp nhân được cải tiến đầy đủ để thực hiện “thay đổi trọng yếu” theo mục đích của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), thì những người tham gia đầu tư EB-5 vẫn có thể có được quyền lợi nhập cư. Tuy nhiên, không chắc pháp nhân sẽ có đủ tài chính để đầu tư thêm vào dự án mới trừ khi doanh nghiệp thương mại mới được hoàn trả số vốn dư ra từ việc kê biên tài sản.

Nếu doanh nghiệp thương mại mới lập kế hoạch cẩn thận với chủ dự án thì có thể bảo toàn khả năng tạo việc làm của pháp nhân ban đầu và tránh đầu tư thêm vốn. Đây sẽ là động thái tốt nhất có thể của doanh nghiệp thương mại mới trong trường hợp như vậy, vì việc thu hút thêm khoản đầu tư EB-5 có thể khó khăn hoặc thậm chí là không thể.

Nếu đã tạo đủ việc làm để đáp ứng yêu cầu tạo việc làm của chương trình đầu tư EB-5, nhà đầu tư EB-5 có thể được chấp thuận cho thường trú tại Hoa Kỳ ngay cả trong trường hợp vỡ nợ. USCIS đã chấp thuận hồ sơ I-829 trước đây cho các nhà đầu tư có dự án EB-5 bị thất bại và chưa hoàn thàn. Vì vậy, các nhà đầu tư EB-5 không nên từ bỏ hy vọng ngay cả khi dự án của họ có dấu hiệu vỡ nợ.

Menu