Thị thực EB-5 tăng gấp đôi trong năm tài chính 2021: Điều này có ý nghĩa gì?

Bản tin Thị thực tháng 10 quả thực đã mang đến những tin đáng mừng cho các nhà đầu tư EB-5. Trong năm tài chính 2021, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã tăng gấp đôi suất thị thực diện lao động lên tới con số khổng lồ 261.500. Số lượng thị thực cấp trong chương trình đầu tư EB5 chiếm tới 7,1% trong tổng số thị thực này, tăng gấp đôi từ 9.940 trong năm tài chính 2020 lên mức cao nhất từ trước đến nay là 18.567 suất thị thực EB-5 trong năm tài chính 2021. Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này phải kể đến nhiều yếu tố.

Thị thực chưa sử dụng và Giới hạn thị thực đối với từng quốc gia

Hàng năm, thị thực diện thân nhân chưa sử dụng được phân bổ lại cho thị thực diện lao động cho năm tài chính tiếp theo. Do đại dịch, có hàng ngàn thị thực diện thân nhân chưa được sử dụng trong năm tài chính 2020, dẫn đến kết quả là thị thực diện lao động tăng lên, với 121.500 suất thị thực tăng thêm cho năm tài chính 2021. Sự thay đổi đơn giản này có thể giảm thời gian chờ đợi cho các nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc xuống vài năm và đối với các nhà đầu tư Ấn Độ ít nhất một năm.

Việc tăng gấp đôi suất thị thực EB-5 đồng nghĩa rằng suất thị thực dành cho mỗi quốc gia cũng sẽ tăng lên. Số lượng thị thực cấp cho mỗi quốc gia không được phép vượt quá 7% tổng số suất thị thực EB-5. Với tổng số 18.567 suất thị thực EB-5 cấp trong năm tài chính 2021, hiện sẽ có xấp xỉ 1.300 suất thị thực EB-5 cấp cho mỗi quốc gia.

Thông thường, khoảng 4.000 thị thực EB-5 không có người nhận trên toàn thế giới mỗi năm, vì hầu hết các quốc gia thậm chí không đáp ứng được giới hạn tiêu chuẩn của họ là khoảng 700 thị thực. Với mức giới hạn mới được nâng lên khoảng 1.300 thị thực thì số lượng thị thực không sử dụng dự kiến sẽ tăng vọt. Nếu các quốc gia khác không sử dụng tất cả 1.300 thị thực, thì những suất thị thực này sau đó có thể được chuyển cho những người đầu tư EB-5 ở các quốc gia đang có nhiều hồ sơ tồn đọng nhất. Điều này có thể giảm bớt tình trạng tồn đọng hồ sơ thị thực của các nhà đầu tư từ Trung Quốc và Việt Nam.

Chúng ta có thể mong đợi điều gì từ đó?

Mặc dù suất thị thực được tăng gấp đôi, chúng ta không nhất thiết cho rằng thời gian xử lý hồ sơ cũng tăng gấp đôi. Các lãnh sự quán và đại sứ quán Hoa Kỳ, cũng như Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, đã hạn chế hoạt động do đại dịch COVID-19. Đương đơn EB-5 ở nước ngoài bắt buộc phải được xét duyệt thông qua lãnh sự quán, còn đương đơn EB-5 trong nước dù có mẫu I-526 được chấp thuận vẫn phải đợi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ xử lý đơn xin thay đổi tình trạng cư trú I-485.

Nếu quá trình xét duyệt của Lãnh sự quán Hoa Kỳ vẫn kéo dài trong khi thời gian xét duyệt bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ lại tăng thêm thì các nhà đầu tư EB-5 nước ngoài có thể nhận thấy rằng họ sẽ phải chờ đợi thêm rất lâu. Các đương đơn đã đầu tư vào EB5 khi sinh sống ở Hoa Kỳ có thể nộp đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng cư trú. Nhưng nếu thời gian xử lý của cả lãnh sự quán cùng Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ kéo dài hơn nữa, thì nhiều suất thị thực EB-5 mới này có thể không được sử dụng. Những suất thị thực này sau đó sẽ được phân bổ lại cho EB-1, làm tăng thời gian chờ đợi cho EB-5.

Chắc chắn đây là những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Việc Pfizer công bố vắc xin COVID-19 đã mang lại hy vọng rằng thời gian xử lý lãnh sự cũng như Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ có thể sớm quay về mức hiệu suất thông thường. Có khả năng sự đột biến về số lượng suất thị thực EB-5 cho năm tài chính 2021 sẽ có lợi cho các nhà đầu tư ở Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, và đây là một năm tốt đẹp cho tất cả.

Menu