Cập Nhật Thời Gian Xử Lý Trung Bình Trong Quá Khứ Trên Toàn Quốc Đối Với Các Đơn I-526

Thời gian xử lý trung bình trong quá khứ trên toàn quốc cho đơn I-526, tính từ ngày 29 tháng 2 năm 2020, là 12,9 tháng. Tuy đây là mức tăng nhẹ so với con số 12,6 tháng trước khi bổ sung dữ liệu vào tháng 2 năm 2020, nhưng nó vẫn thể hiện mốc thời gian xử lý đơn thấp kỷ lục trong 5 năm.

Bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, để đối phó với đại dịch COVID-19, các văn phòng của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã đóng cửa đối với công chúng, các đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài đã hạn chế các dịch vụ và chỉ phục vụ trong các tình huống khẩn cấp. Cho đến nay, chúng ta vẫn còn nhìn thấy ảnh hưởng của các biện pháp này đối với thời gian xử lý. Dữ liệu về thời gian xử lý đơn cho tháng 3 năm 2020 sẽ làm sáng tỏ liệu những tin đồn về thời gian xử lý nhanh hơn có phải là sự thật hay không.

Ngoài ra, tuy thời gian xử lý trung bình trong quá khứ trên toàn quốc ở mức thấp kỷ lục, nhưng USCIS hiện ước tính thời gian xử lý hồ sơ đối với đơn I-526 là từ 29,5 đến 44,5 tháng. Con số này lâu hơn gấp hai đến bốn lần so với thời gian xử lý trung bình trong quá khứ trên toàn quốc. Do đó, điều quan trọng cần lưu ý là thời gian xử lý thực tế đối với các nhà đầu tư EB-5 riêng lẻ sẽ khác nhau.

Chương trình EB-5 giúp các nhà đầu tư và vợ/chồng và con chưa kết hôn của họ dưới 21 tuổi nhận tình trạng thường trú nhân của Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào nền kinh tế Hoa Kỳ và tạo ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới. Đối với các dự án EB-5 nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA), số tiền đầu tư tối thiểu được yêu cầu là $900.000. Mặt khác, các dự án EB-5 không thuộc vùng TEA có được yêu cầu đầu tư số tiền tối thiểu cao hơn là 1,8 triệu đô la.

Bước đầu tiên khi đăng ký chương trình EB-5 là nộp đơn thỉnh cầu I-526. Trong đơn I-526, các nhà đầu tư EB-5 cần gửi kèm bằng chứng cho thấy các quỹ đầu tư của họ đã được thu thập hợp pháp, bằng chứng về khoản đầu tư của họ vào một doanh nghiệp thương mại mới đủ điều kiện (NCE) và kế hoạch kinh doanh của NCE.

Việc xét duyệt các đơn I-526, vốn luôn được thực hiện ‘ở hậu trường’, và hoạt động này vẫn tiếp tục bất chấp việc các văn phòng USCIS đã đóng cửa. Tuy nhiên, nhà đầu tư EB-5 ở nước ngoài đã gặp phải rào cản tạm thời trong quá trình xin thị thực do các lãnh sự quán và đại sứ quán Hoa Kỳ đã đóng cửa. Nhưng các nhà đầu tư EB-5 đang cư trú tại Hoa Kỳ bằng thị thực khác có thể hưởng lợi từ điều này, cho phép họ nhận trạng thái thường trú nhân sớm hơn.

Menu