Từ tháng 4 năm 2020, nhà đầu tư EB-5 của Ấn Độ sẽ bị đánh thuế mới khi chuyển tiền

Nhà đầu tư EB-5 của Ấn Độ sẽ gặp trở ngại mới từ ngày 1 tháng 4 năm 2020: chính phủ Ấn Độ gần đây đã công bố rằng những số tiền được chuyển ra khỏi Ấn Độ sẽ phải đóng thuế 5%. Với số tiền đầu tư EB-5 là 900.000 đô la cho các dự án EB-5 trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA) và 1.800.000 đô đô cho các dự án bên ngoài vùng TEA — khoản thuế 5% này có thể gây tốn kém cho nhà đầu tư Ấn Độ, khiến họ phải chi trả thêm khoảng 45.000 đô đến 90.000 đô đô la.

Tuy nhiên, chương trình thị thực EB-5 vẫn là một trong những cách tốt nhất để công dân Ấn Độ nhận thẻ xanh Hoa Kỳ cho bản thân và gia đình. Gần đây, ngày càng có nhiều người Ấn Độ tham gia chương trình EB-5 và quốc gia này đang dần bắt kịp Trung Quốc xét về mức độ thống trị trong chương trình EB-5.

Nhà đầu tư EB-5 của Ấn Độ hoàn toàn không thể trốn thuế khi chuyển vốn vào dự án EB-5, nhưng nếu nhà đầu tư hành động nhanh chóng và chuyển vốn đầu tư EB-5 sang tài khoản ký quỹ ở Hoa Kỳ trước cuối tháng 3/2020, họ có thể tiết kiệm từ 45.000 đô đô đến 90.000 đô.

Việc chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ ở Hoa Kỳ không có nghĩa là nhà đầu tư EB-5 của Ấn Độ phải gấp rút đầu tư vào một dự án EB-5 — các khoản tiền được giữ an toàn trong tài khoản ký quỹ cho đến khi họ chọn một dự án EB-5 và quyết định tiếp tục quá trình đầu tư. Điều này cho phép nhà đầu tư Ấn Độ lưu trữ vốn an toàn trong tài khoản ở Hoa Kỳ trong lúc xem xét cẩn thận các tài liệu dự án EB-5 mà họ quan tâm và đánh giá rủi ro của dự án. Tuy nhiên, nhà đầu tư EB-5 Ấn Độ nên nhanh tay chuyển tiền ngay nếu muốn tiết kiệm 45.000 đô hoặc 90.000 đô tiền thuế.

Menu