Các yêu cầu để đạt điều kiện EB-5

Nếu quý vị là nhà đầu tư nước ngoài mơ ước được sống ở Hoa Kỳ, thì Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 có thể là chương trình mà quý vị đang tìm kiếm. Để đổi lấy việc quý vị đầu tư vào dự án EB-5, quý vị và gia đình (vợ/chồng và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi) có thể nộp đơn xin thẻ xanh và hưởng nhiều lợi ích khi thường trú tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khoản đầu tư EB-5 của quý vị phải đáp ứng nhiều yêu cầu trước khi quý vị có thể nhận tình trạng thường trú nhân vô điều kiện tại Hoa Kỳ:

  1. Khoản đầu tư của quý vị phải đáp ứng số tiền đầu tư tối thiểu EB-5— 900.000 đô nếu dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA) hoặc 1,8 triệu đô nếu không nằm trong vùng TEA.
  2. Khoản đầu tư của quý vị phải tạo ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới cho công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ và kéo dài ít nhất 24 tháng.
  3. Vốn đầu tư của quý vị phải duy trì trạng thái có rủi ro cho đến khi quý vị nhận được chấp thuận đơn I-829.
  4. Khoản đầu tư của quý vị phải có nguồn gốc hợp pháp. Các nhà đầu tư EB-5 được yêu cầu chứng minh nguồn vốn đầu tư EB-5 hợp pháp và phải đóng các khoản phí bổ sung từ 50.000 đến 80.000 đô la.
  5. Quý vị phải tham gia vào công việc quản lý trong doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Yêu cầu này đặc biệt quan trọng nếu quý vị đầu tư trực tiếp vào dự án EB-5. Nếu đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định thì quý vị chỉ cần tham gia tối thiểu vào công việc quản lý.

Tiến hành thẩm định chi tiết

Trước khi quý vị đầu tư vào một dự án EB-5, điều quan trọng là phải tiến hành thẩm định chi tiết kỹ lưỡng, nếu không không làm vậy, quý vị có thể phải đối mặt với rủi ro tài chính và rủi ro nhập cư lớn. nhớ đọc kỹ các tài liệu dự án và tham khảo ý kiến ​​của nhà phát triển dự án về bất kỳ mối bận tâm nào của quý vị. Sau khi xác định dự án EB-5 phù hợp, nhà đầu tư nên làm việc với luật sư nhập cư giàu kinh nghiệm để xem xét các luật và quy định hiện hành. Bước cuối cùng là chuyển 900.000 đô la hoặc 1,8 triệu đô la vào tài khoản được chỉ định ghi trong tài liệu dự án — đây thường là tài khoản ký quỹ.

Đầu tư vào dự án vùng TEA

Đương nhiên, đa số nhà đầu tư EB-5 thích đầu tư số tiền bắt buộc tối thiểu – 900.000 đô la. Để đủ điều kiện, dự án EB-5 mà quý vị chọn phải nằm trong vùng TEA. Có hai loại vùng TEA – vùng TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao và vùng TEA nông thôn. Ở đây, “nông thôn” được định nghĩa là khu vực có ít hơn 20.000 cư dân.

Yêu cầu của Dự án EB-5

Để trở thành một dự án đủ EB-5 điều kiện, dự án phải là một doanh nghiệp vì lợi nhuận có hoạt động kinh doanh hợp pháp và có mục đích kéo dài vô thời hạn, được gọi là “doanh nghiệp thương mại mới” (NCE). NCE có thể thuộc bất cứ loại hình gì, từ công ty, doanh nghiệp tư nhân, cho đến doanh nghiệp liên doanh, nhưng phải được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990.

Tạo 10 công việc

Yêu cầu khó đáp ứng nhất là vốn đầu tư phải tạo ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới cho những người lao động hợp pháp tại Hoa Kỳ. Việc đáp ứng yêu cầu này phụ thuộc vào sự thành công của khoản đầu tư, vì vậy điều quan trọng là quý vị phải tiến hành thẩm định chi tiết kỹ lưỡng và cẩn thận.

Quý vị sẽ khó đáp ứng yêu cầu tạo việc làm hơn nếu đầu tư trực tiếp vào một dự án EB-5. Trong trường hợp này, quý vị chỉ có thể tính các công việc trực tiếp, đó là công việc xây dựng và công việc nằm trong bảng lương của NCE.

Các yêu cầu tạo việc làm được nới lỏng nếu quý vị đầu tư thông qua một trung tâm vùng chỉ định. Trong trường hợp này, quý vị có thể tính các công việc gián tiếp và công việc phát sinh bên cạnh các công việc trực tiếp. Công việc gián tiếp được tạo ra bởi dự án EB-5 như mua hàng hóa hoặc dịch vụ để xây dựng và vận hành dự án, còn công việc phát sinh được tạo ra bởi các nhân viên của NCE khi họ chi tiêu tiền lương của mình trong cộng đồng địa phương. Nếu quý vị tính các công việc gián tiếp và công việc phát sinh vào số công việc tạo ra, quý vị phải nhờ một nhà kinh tế bên thứ ba tính toán tác động kinh tế thông qua các phương pháp tính toán thống kê và kinh tế đáng tin cậy.

Menu