USCIS Phát Hành Tài Liệu Đào Tạo Tái Thiết Cho Nhân Viên Duyệt Đơn I-526 Vào Năm 2019

Mẫu đơn I-526 trong “đào tạo tái thiết” đã được cung cấp thông qua Văn phòng Chương trình Đầu Tư Diện Nhập Cư (IPO) cho các nhân viên duyệt đơn của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) vào tháng 5 năm 2019 và vào tháng 9 năm 2020, những tài liệu đào tạo đó cuối cùng đã được phát hành… ít nhất là một phần. Bộ tài liệu tổng hợp đầu tiên chiếm khoảng một phần tư trong số khoảng 2.000 trang tài liệu đào tạo (khoảng 500 trang), nhưng đó chỉ là bước khởi đầu. Và thậm chí chừng đó đã gây ra một cuộc tranh cãi. Sau khi yêu cầu ủng hộ Đạo luật Tự do Thông tin của hiệp hội EB-5 IIUSA bị từ chối, họ đã đệ đơn kiện USCIS.

Tại sao thông tin này lại quan trọng? Các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào Chương Trình Đầu Tư Định Cư Diện EB-5 phải bỏ vốn tối thiểu bắt buộc vào một dự án đầu tư diện EB5 đủ điều kiện. Sau khi đã đầu tư vốn, mỗi nhà đầu tư phải nộp đơn I-526 để chứng minh rằng họ đã đáp ứng các yêu cầu về vốn của mình. Họ có thể linh hoạt trong việc lựa chọn đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một trung tâm vùng chỉ định được chương trình chấp thuận, nhưng mọi khoản đầu tư phải tạo ra cùng một số lượng việc làm toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ là 10 việc làm.

Các đơn này được nhân viên duyệt đơn của USCIS xem xét và tài liệu đào tạo giúp những người chuẩn bị đơn thỉnh cầu hiểu rõ hơn về quy trình xét duyệt đó – điều này có thể làm tăng khả năng thành công của họ. Thật không may, vụ kiện của FOIA chỉ dẫn đến một phán quyết buộc USCIS phải cung cấp tài liệu đào tạo cho IIUSA và tổ chức phi lợi nhuận này đã quyết định sử dụng chúng như một quyền lợi dành cho thành viên. Hiện tại, chỉ những người có quyền truy cập vào cổng thông tin thành viên của hiệp hội mới có thể trực tiếp xem lại các tài liệu đào tạo tái thiết.

Tuy nhiên, chúng tôi biết một chút về đợt tài liệu đầu tiên được phát hành và có thể chia sẻ lý do tại sao chúng lại quan trọng đối với những người tham gia chương trình EB-5, những người làm việc với Hệ thống trung tâm khu vực EB5.

Những Thay Đổi Trong Nội Dung Liên Quan Đến Đầu Tư EB-5

Chỉ trong vài trang đầu tiên của 500 trang đã được phát hành cho đến nay, rất nhiều luận cứ đã được đề cập về cách các nhân viên duyệt đơn được yêu cầu thực hiện xác định các tình huống đưa ra từ chối vì sự không đồng thuận đối với các đơn I-526 và I-924 đã được chấp thuận trước đó. Ngoài ra còn có thông tin quan trọng về cách mà nhân viên duyệt đơn nên yêu cầu thêm bằng chứng và thông báo về ý định từ chối đơn thỉnh cầu. Dưới đây là một số mảng thay đổi nội dung cần được công dân nước ngoài đặc biệt quan tâm đến đầu tư EB-5:

Tầm Quan Trong Của Việc Tiếp Cận Các Tư Liệu Đào Tạo Nhân Viên Duyệt Đơn Của USCIS

Mặc dù Chương Trình Đầu Tư Định Cư Diện EB-5 cung cấp một trong những con đường nhanh nhất và dễ dàng nhất để có thẻ xanh Mỹ, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn có thể mất vài năm để đáp ứng các yêu cầu và xử lý các đơn thỉnh cầu cũng như các yêu cầu cần thiết khác nhau. Sẽ không hợp lý nếu yêu cầu các cơ quan chính phủ liên quan phải minh bạch hết mức có thể trong các hoạt động để đảm bảo công việc mà họ được yêu cầu đánh giá là hoàn chỉnh và chính xác nhất có thể ngay lần đầu tiên nó đến bàn của nhân viên duyệt đơn của USCIS?

Những người tham gia chương trình và các nhóm pháp lý có kinh nghiệm mà họ hợp tác để thực hiện các khoản đầu tư EB5 có thể được hưởng lợi rất nhiều từ những thông tin có giá trị thu được từ các tài liệu đào tạo này. Các nguyên tắc xét duyệt này cung cấp các tình huống mẫu và cách diễn giải mà không thể tìm thấy ở bất kỳ nguồn nào khác. Các tài liệu này phải tạo cơ hội tiếp cận cho các nhà đầu tư nước ngoài và những người nhập cư khác, chí ít là những người có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong quy trình xét duyệt.

Mặc dù một lượng lớn nội dung không thay đổi trong các bản cập nhật này, nhưng có những điều chỉnh nhỏ về cách mà các nhân viên duyệt đơn của USCIS được đào tạo để diễn giải chính sách và tiền lệ. Những thay đổi nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong kết quả cuối cùng của việc xét duyệt đầu tư EB-5. Nó không chỉ là phác thảo thông tin cơ bản, mà đó là những hiểu biết sâu sắc mà một người tinh thông có thể thu thập từ các góc độ mới, với các lưu ý nhấn mạnh và những thiếu sót từ các văn bản quen thuộc khác.

Những người được giao nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu đầu tư EB-5 để thẩm định viên xem xét phải có khả năng truy cập tức thì vào bất kỳ tiêu chuẩn và quan điểm cập nhật nào sẽ được áp dụng cho các đơn thỉnh cầu và tài liệu bổ trợ mà cuối cùng họ sẽ phải nộp. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian và nguồn lực quý báu cho cả các nhà đầu tư nhập cư đầy hy vọng và gia đình của họ cũng như các nhân viên xét duyệt phụ trách phân tích các nội dung được đệ trình.

Menu