Những Hướng Dẫn Không Rõ Ràng Của USCIS Có Thể Làm Gia Tăng Yêu Cầu Cung Cấp Bằng Chứng

Năm 2020 là năm đầy những sự kiện bất ngờ đối với những người hy vọng có thẻ xanh Mỹ qua tham gia đầu tư diện EB-5. Từ thời gian chờ đợi xử lý đơn I-526 kéo dài và sự đóng cửa trên diện rộng của các trung tâm vùng chỉ định EB-5 đến mức độ bất ổn tài chính rõ ràng đối với Cơ quan Di trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) trong Quý 3 và Quý 4, những người tham gia chương trình EB-5 chắc chắn đã chứng kiến những biến đổi không thể lường trước được.

Vì lý do này, tin tức về việc phát hành tài liệu “đào tạo tái thiết” tháng 5 năm 2019 công bố vào tháng 9 năm 2020 đã gia tăng thêm nhiều lo ngại. Cụ thể là, có những vấn đề xung quanh mức độ thấu hiểu của nhân viên duyệt đơn đối với một số hướng dẫn không rõ ràng dành cho đơn I-526. Những hướng dẫn này dường như bỏ ngỏ cho nhiều cách hiểu khác nhau. Đây chính xác là loại vấn đề có thể làm tăng sự chậm trễ cho việc xử lý đơn I-526 – là một rào cản khác mà các nhà đầu tư diện EB-5 phải giải quyết nếu USCIS chọn không cung cấp bất kỳ lời giải thích nào cho nhân viên của mình.

USCIS Phát Hành Tài Liệu Dùng Trong Việc Đào Tạo Tái Thiết Xét Duyệt Đơn I-526 trong Năm 2019

Các khóa đào tạo tái thiết cho nhân viên duyệt đơn không thực sự mang lại viễn cảnh như thuật ngữ này hứa hẹn. Những khóa đào tạo này chỉ đơn giản là cơ hội để các nhân viên duyệt đơn theo dõi cập nhật chương trình USCIS để họ có thể đánh giá đúng các đơn kiến ​​nghị trình lên bàn làm việc của mình. Trên thực tế, trong đa số các lần đào tạo, chỉ một phần nhỏ của các tài liệu đào tạo mới phát hành có chứa thông tin cập nhật. “Vậy, có vấn đề gì to tát sao?” một số nhà đầu tư có thể hỏi như vậy. Tuy nhiên các sự kiện đào tạo định kỳ này không phải là điều đang chú ý, mà điều đã tạo nên làn sóng trong cộng đồng EB-5 là sự bí mật mà USCIS dường như đã cố gắng duy trì xung quanh họ.

Các tài liệu đào tạo I-526 này giúp người tham gia chương trình đảm bảo rằng các hồ sơ phù hợp cho các khoản đầu tư EB5 của họ. Chúng cung cấp những hiểu biết quan trọng về cách các nhân viên duyệt đơn đưa ra quyết định và quy trình đầu tư EB-5 nói chung. Nó chỉ có ý nghĩa đối với những người đang chuẩn bị tài liệu để có được quyền truy cập vào thông tin về cách những tài liệu đó được đánh giá. Một công ty chủ chốt trong ngành, Invest in the USA (IIUSA), đồng ý rằng đã đến lúc USCIS phải công khai sách đào tạo của mình. Sau khi USCIS từ chối tuân theo yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin đối với các tài liệu, IIUSA đã đệ đơn kiện họ… và đã thắng. Tuy nhiên, USCIS chỉ được yêu cầu cung cấp tài liệu trực tiếp cho IIUSA và IIUSA đã quyết định cung cấp chúng như một quyền lợi dành riêng cho thành viên.

Cộng Đồng EB-5 Quan Ngại Về Việc Hiểu Sai Hướng Dẫn Tìm Nguồn Cung Ứng Quỹ

Sau khi xem xét một số tài liệu mới được phát hành, những người chuẩn bị hồ sơ đầu tư EB-5 đã kêu gọi sự chú ý đến một phần của các hướng dẫn xét duyệt có vẻ chưa rõ ràng. Khi các cơ quan xét duyệt không có một lộ trình rõ ràng về việc đánh giá các đơn yêu cầu, có thể dễ dàng nhận thấy cách xử lý có thể nhanh chóng trở nên không nhất quán và gây nhầm lẫn cho cả Văn Phòng Chương Trình Đầu Tư Định Cư (IPO) và tất cả những người khác tham gia vào quá trình đầu tư EB5.

Nội Dung Tài Liệu Đào Tạo Tái Thiết Lập I-526 Về Nguồn Quỹ

Phần được đề cập, 8 CFR 204,6 (g) (1), viết như sau:

“Việc thành lập một doanh nghiệp thương mại mới có thể được sử dụng làm cơ sở phân loại đơn thỉnh cầu là doanh nhân nước ngoài mặc dù có một số chủ sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm cả những người không yêu cầu phân loại theo mục 203 (b) (5) trong Đạo luật và những người không phải thể nhân, cả trong nước và ngoài nước, với điều kiện là (các) nguồn của tất cả vốn đầu tư được xác định và tất cả vốn đã đầu tư phải được tạo ra bằng các phương thức hợp pháp. ”

Đối với người không có chuyên môn, thì cách nói dài dòng này có vẻ đủ minh bạch. Thông thường, vốn cho mỗi khoản đầu tư EB5 phải có nguồn gốc hợp pháp và mỗi nhà đầu tư EB-5 được yêu cầu cung cấp bằng chứng về các nguồn vốn hợp pháp của họ. Tuy nhiên, từ ngữ được cập nhật ở đây có thể gợi ý cho người duyệt đơn rằng tài liệu cho tất cả vốn đầu tư vào một dự án – bao gồm cả tài liệu từ cả những người tham gia EB-5 khác và các nhà đầu tư không phải EB-5 – phải được cung cấp cùng với thủ tục giấy tờ của mỗi nhà đầu tư cá nhân.

Quy Định Thông Thường Rằng Vốn Dự Án Nên Được Đánh Giá Theo Từng Nhà Đầu Tư

Thông thường họ sẽ quy định rằng một nhà đầu tư không bao giờ được chịu trách nhiệm về vốn đầu tư EB-5 của các nhà đầu tư khác trong dự án. Đặc biệt là, các khoản đầu tư EB5 đến từ các nhà đầu tư thậm chí không quen biết nhau. Các giải thích trước đây về quy trình đề cập khái quát là mỗi nhà đầu tư có trách nhiệm ghi lại các nguồn vốn hợp pháp cho các khoản đóng góp đầu tư diện EB-5 của riêng họ. Bằng cách này, USCIS có thể điều tra nguồn vốn bị nghi ngờ là được mua bất hợp pháp một cách có chủ đích.

Hơn nữa, việc tất cả các nhà đầu tư bị phạt chỉ vì một hành vi sai trái bị phát giác của một nhà đầu tư riêng lẻ và không liên quan trong cùng một dự án là hoàn toàn bất hợp lý – cả về mặt đạo đức và lợi ích của việc tiếp tục dự án. Ngoài ra, vốn từ các nhà đầu tư không tham gia vào Chương Trình Đầu Tư Định Cư Diện EB-5 sẽ không bị gộp vào các xét duyệt đầu tư diện EB5 của USCIS.

Các Yêu Cầu Cung Cấp Bằng Chứng Về Vốn Không Liên Quan Đến Nhà Đầu Tư Cá Nhân Có Vẻ Ngày Càng Gia Tăng

Tuy nhiên, bất kể cách tiếp cận thông thường là gì, có vẻ như ngày càng nhiều nhà đầu tư EB-5 đang nhận yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE), căn cứ trên cách diễn giải theo nghĩa rộng của các tài liệu đào tạo cập nhật. Một số ví dụ thực tiễn về điều này bao gồm:

  • Một người tham gia chương trình EB-5 đã nhận một yêu cầu cung cấp bằng chứng về ID chính phủ hoặc tài liệu đăng ký kinh doanh cho mỗi chủ sở hữu NCE khác trong dự án của mình.
  • Một người khác đã nhận được yêu cầu cung cấp bằng chứng về ID và các bản khai thuế trước đây của các chủ sở hữu NCE khác trong dự án của mình.
  • Một phần ba nhà đầu tư nhận yêu cầu cung cấp bằng chứng về ID và mô tả toàn diện về các hoạt động kinh doanh và bảng sao kê ngân hàng cho từng người là đồng chủ sở hữu NCE của họ.

Mặc dù về căn bản, các nhà đầu tư EB-5 không phải phản hồi các RFE này bằng cách gửi tài liệu chứng minh nguồn vốn không liên quan đến khoản đầu tư EB5 của cá nhân họ, nhưng có thể dễ dàng hiểu tại sao điều này lại liên quan đến một nhà đầu tư nước ngoài diện cá nhân. Các cách hiểu quá rộng của cơ quan xét duyệt về mục này có thể dẫn đến sự chậm trễ đáng kể trong việc xử lý đơn của các nhà đầu tư (chưa kể đến những căng thẳng gia tăng). Các hướng dẫn mơ hồ dẫn đến quá trình xét xử đầy mâu thuẫn và thực tiễn không công bằng để đánh giá đầu tư EB5. Khi những người ủng hộ tiếp tục kêu gọi sự chú ý đến những vấn đề này, chúng ta chỉ có thể hy vọng USCIS sẽ làm rõ những hướng dẫn này cho các nhân viên duyệt đơn. Cho đến lúc đó, các nhà đầu tư EB-5 vẫn nên thận trọng!

Menu