Các Nhà Đầu Tư Diện EB-5 Của Trung Quốc Hiện Phải Tuân Theo Phạm Vi Thời Gian Xử Lý Ước Tính Riêng Của USCIS

Khoảng thời gian xử lý ước tính do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) công bố được thiết kế để hỗ trợ các nhà đầu tư thuộc Chương Trình Đầu Tư Định Cư EB-5 trong việc dự liệu thời gian chờ xét duyệt đơn thỉnh cầu I-526. Khoảng thời gian ước tính theo truyền thống bao gồm tất cả các quốc tịch của nhà đầu tư diện EB-5, bất kể việc tồn đọng thị thực đối với mỗi quốc gia cụ thể. Vào tháng 8 năm 2020, điều đó đã thay đổi. USCIS phân chia khoảng thời gian xử lý đơn I-526 ước tính giữa các nhà đầu tư Trung Quốc và tất cả các nhà đầu tư EB-5 khác.

Phần lớn sự thay đổi này có thể là do sự gia tăng đột ngột trong thời gian xử lý ước tính đối với toàn bộ các đơn thỉnh cầu I-526. Khoảng thời gian tối thiểu và tối đa đã tăng gần gấp đôi. Để xem xét, thời gian tối thiểu cho thấy khoảng thời gian cần thiết để khoảng 50% nhà đầu tư diện EB-5 được xét duyệt và thời gian tối đa trên cho biết khoảng thời gian cần thiết để 93% nhà đầu tư được xét duyệt đơn thỉnh cầu I-526. Vì vậy, phạm vi thời gian xử lý ước tính không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư chương trình bình thường có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn đáng kể, nhưng sự gia tăng này đẩy ngày nộp đơn xin xử lý hồ sơ lùi lại đáng kể.

Vậy thì, sự gia tăng đột biến đó đến từ đâu? Việc USCIS phân loại đơn thỉnh cầu I-526 của Trung Quốc tách biệt với những công dân nước khác gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng lịch trình của Trung Quốc có khả năng làm tăng thời gian chờ đợi cho các nhà đầu tư EB-5 nói chung. Chắc chắn rằng, nhu cầu của Trung Quốc đối với chương trình này dường như đã giảm một chút trong năm tài khóa 2019 và năm tài khóa 2020, nhưng quốc gia này vẫn chiếm ưu thế về nhu cầu EB-5.

Trên thực tế, việc tồn đọng các đơn EB-5 của Trung Quốc vẫn còn lớn đến mức một số nhà đầu tư đã chờ xét duyệt đơn I-526 của họ trong hơn 5 năm. Và vấn đề này còn trở nên trầm trọng hơn khi cách tiếp cận xử lý thị thực có sẵn mới được triển khai vào tháng 4 năm 2020 cũng kéo dài thời gian chờ đợi của Trung Quốc. Thay đổi mới nhất là luật mới đã đẩy các nhà đầu tư diện EB-5 của Hồng Kông gặp chung tình trạng tồn đọng của nhà đầu tư Trung Quốc Đại Lục và kéo dài thời gian chờ đợi hơn nữa.

Kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020, khoảng thời gian ước tính cho các đơn xin EB-5 tại Trung Quốc là từ 4,5 đến 6,25 năm, trong khi các nhà đầu tư EB-5 còn lại trên thế giới có khoảng thời gian ước tính là 2,6 đến 5 năm. Điều này có nghĩa là ngày xét duyệt hồ sơ cho các ứng viên Trung Quốc muộn hơn một năm so với bất kỳ nhà đầu tư nào khác.

Tất cả những yếu tố này đã dẫn đến khoảng thời gian xử lý ước tính cao hơn đáng kể đối với các nhà đầu tư diện EB-5 của Trung Quốc và chắc chắn đã ảnh hưởng đến quyết định của USCIS trong việc tách các ứng viên Trung Quốc khỏi những ứng viên còn lại.

Cuối cùng, sự phân tách này là một tin tốt cho tất cả các nhà đầu tư EB-5 không phải là người Trung Quốc. Vì không được tính kèm thời gian xử lý ước tính của Trung Quốc nên các mốc thời gian dự kiến ​​sẽ thu hẹp lại. Trong khi đó, các nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc có thể cần hoạch tính lên đến sáu năm trước khi họ được cho phép gửi thắc mắc về thời gian xử lý dài bất thường.

Menu