Bản tin thị thực tháng 7 năm 2020: Ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ đang ở tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng

Bản tin Thị thực tháng 7 năm 2020 cung cấp một số tin tức được mong đợi từ lâu cho các nhà đầu tư EB-5 của Ấn Độ: Ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ cuối cùng cũng đã ở tình trạng Current (tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng). Các nhà đầu tư Ấn Độ từ lâu đã phải chờ đợi lâu để được cấp thị thực EB-5, nhưng giờ đây, họ đã đứng vào hàng ngũ của hầu hết các quốc gia khác trên thế giới với ngày hành động cuối cùng ở tình trạng “Current”. Ngành EB-5 đang theo dõi ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ sẽ diễn ra vào năm 2020, khi thế giới phải đối mặt với mối đe dọa không lường trước được của đại dịch COVID-19. Ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ đã là một chủ đề nóng trong lĩnh vực này kể từ khi Sở Nhập tịch và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) công bố vào tháng 3 năm 2020 dự đoán rằng ngày hành động cuối cùng EB-5 của Ấn Độ sẽ đạt được tình trạng “Current” vào mùa hè năm 2020. Thật sự là ngày hành động cuối cùng (ngày lùi hạn) của Ấn Độ đã trở thành tình trạng Current ngay khi tháng 7 gần đến, hoàn thành dự đoán cho T.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư EB-5 của Ấn Độ vẫn phải cảnh giác, vì tin tốt có thể không kéo dài. Charles Oppenheim, Giám đốc Bộ phận Báo cáo và Kiểm soát Thị thực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tin rằng tình trạng “Current” của ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ sẽ vẫn duy trì trong những tháng còn lại của năm tài chính 2020, và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Tuy nhiên, số phận của ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ vào năm tài chính 2021 có thể ít thuận lợi hơn. Quá trình xử lý EB-5 thường không có trật tự dựa trên ngày ưu tiên, như một số người thường cho rằng — thay vào đó, các nhà đầu tư nhận được thị thực EB-5 của họ dựa trên ngày ưu tiên và tính đủ điều kiện. Nếu ngày ưu tiên của nhà đầu tư EB-5 ở tình trạng “Current” nhưng họ không đủ điều kiện để nhận thị thực, thì ngày hành động cuối cùng sẽ bỏ qua họ. Nếu điều này xảy ra với các nhà đầu tư, ngày hành động cuối cùng cuối cùng có thể lùi lại cho họ tới khi họ đủ điều kiện để yêu cầu thị thực.

Các vụ phong tỏa trên toàn thế giới liên quan đến đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng này. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ trên khắp thế giới đã ngừng thực hiện các dịch vụ thị thực thông thường do đại dịch và vẫn chưa mở cửa trở lại kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2020. Điều này khiến các nhà đầu tư EB-5 ở nước ngoài không có lựa chọn nào để yêu cầu thị thực EB-5 và về cơ bản là xóa sổ họ ra khỏi danh sách đợi vào thời điểm hiện tại. Các nhà đầu tư duy nhất còn lại có thể yêu cầu thị thực EB-5 là những người đã sống ở Hoa Kỳ bằng các loại thị thực khác, nhưng theo thống kê từ năm 2019, các nhà đầu tư EB-5 trong nước chỉ chiếm một số ít. Tất cả điều này cho thấy rằng khi lãnh sự quán Hoa Kỳ tiếp tục dịch vụ thị thực và các nhà đầu tư Ấn Độ ở nước ngoài một lần nữa đủ điều kiện để yêu cầu thị thực, thì ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ có thể bị lùi lại nghiêm trọng.

Ngày hành động cuối cùng vào tháng 7 năm 2020

Trong biểu đồ dưới đây, việc liệt kê ngày tháng cho bất kỳ nhóm nào cho thấy rằng nhóm đó đã được đăng ký quá mức (xem đoạn 1); “C” có nghĩa là tình trạng “Current”, tức là, nhóm được phép cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện; và “U” có nghĩa là trái phép, tức là nhóm không được cấp. (LƯU Ý: Chỉ được phép phát hành cho những người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày hành động cuối cùng được liệt kê bên dưới)

final action date for employment-based prefrence cases

Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam đều tiếp tục xuất hiện trong Bản tin thị thực tháng 7 năm 2020. Trung Quốc và Việt Nam đang tiến chậm – lần lượt là một tuần và ba tuần – nhưng lại lu mờ hơn so với Ấn Độ, quốc gia này đã tăng vọt đáng kinh ngạc thêm bảy tháng. Ngày hành động cuối cùng của EB-5 mới của Trung Quốc vào ngày 22 tháng 7 năm 2015, ngày của Việt Nam vào ngày 15 tháng 5 năm 2017 và ngày của Ấn Độ ở tình trạng “Current”. Người Ấn Độ nên vui mừng một cách thận trọng, vì tương lai không chắc chắn về ngày hành động cuối cùng của Ấn Độ.

Ngày nộp hồ sơ vào tháng 7 năm 2020

Bảng dưới đây phản ánh ngày nộp đơn xin thị thực trong một khung thời gian chứng minh cho hành động tức thì trong quá trình nộp đơn. Những người nộp đơn xin thị thực nhập cư có ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn trong bảng có thể tập hợp và nộp các giấy tờ cần thiết cho Trung tâm Thị thực Quốc gia của Bộ Ngoại giao, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Thị thực Quốc gia có hướng dẫn chi tiết. Ngày nộp đơn cho danh mục đăng ký quá mức là ngày ưu tiên của người nộp đơn đầu tiên không thể nộp tài liệu cho Trung tâm Thị thực Quốc gia để xin thị thực nhập cư. Nếu một danh mục được chỉ định là tình trạng “Current”, tất cả các ứng viên trong danh mục liên quan có thể nộp hồ sơ, bất kể ngày ưu tiên.

Danh sách “C” chỉ ra rằng danh mục đang trong tình trạng “Current” và các đơn có thể nằm trong phạm vi bất kể ngày ưu tiên của người nộp đơn. Việc liệt kê ngày cho bất kỳ danh mục nào chỉ ra rằng chỉ những người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp đơn.

Truy cập www.uscis.ov / visabulletininfo để biết thông tin về việc USCIS đã xác định rằng bảng biểu này có thể được sử dụng (thay cho biểu đồ trong đoạn 5.A) trong tháng này để nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng với USCIS hay không.

dates for filing of employment-based visa applications

Về ngày nộp đơn, tất cả các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc được hưởng tình trạng xử lý không có đơn tồn đọng. Ngày nộp đơn của Trung Quốc đã không diễn ra trong vài tháng, có thể là do các lãnh sự quán Hoa Kỳ đóng cửa toàn cầu. Với việc ngày càng có nhiều quốc gia dần dần mở cửa trở lại, các nhà đầu tư EB-5 của Trung Quốc nên nhìn về tương lai để xem ngày nộp đơn của họ trong tương lai từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Menu