EB-5 Yatırımcılarından İstenen Sermaye Kaynağı Belgelemesi

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı tesis edildiği günden bu yana tüm dünyadan sayısız yatırımcıya ABD’de kalıcı oturum için uygun bir yol sunuyor. Yabancı yatırımcılar 1990’dan bu yana EB-5 programı ile yeni ticari işletmelere (NCE) sermaye aktarıyor ve diğer programlardan çok daha farklı bir şekilde ABD ekonomisine can katıyor.

Büyük Yabancı Yatırımlarda Gerekli Belgeler Sunulmalı

EB-5 programının göçmen yatırımcılardan elde ettiği kaynağın büyük bir kısmı Birleşik Devletler genelinde belirlenen hedeflenmiş yatırım alanları (TEAs) sayesinde bu desteğe en çok ihtiyaç duyulan yerlerde değerlendiriliyor.

TEA bölgelerindeki projeler için her bir yatırımcının en az 900.000$ kaynak aktarması şart. TEA sınırları dışında kalan EB-5 projelerine asgari yatırım şartı ise 1,8 milyon dolar. Yatırım miktarının yanı sıra yönetim giderleri için EB-5 programına katılanların 50.000$ ila 75.000$’lık bir meblağı da gözden çıkarmaları gerekiyor.

Büyük miktarda yabancı sermayenin ABD’ye geliyor olmasından dolayı, EB-5 programının meşruiyetinin devam etmesi için yatırımcıların fon kaynaklarıyla ilgili gereken belgeleri sunması büyük önem taşıyor. İster TEA bölgelerinde ister dışında, toplam yatırım miktarı ne olursa olsun tüm EB-5 projeleri için yatırım fonlarının tamamının meşru yollarla elde edildiğinin kanıtlanması şart. Bu belgelerin I-526 dilekçeleriyle birlikte teslim edilmesi gerekiyor.

EB-5 Programının Hangi Aşamasında Avukat Tutmak Gerek

Her yatırım diğerinden farklıdır ve EB-5 yatırımcılarının (ve ailelerinin) yeşil kart hakkının risk altında olduğu dikkate alındığında, belge toplama süreci son derece stresli olabilir. Fon kaynaklarının ispat edilmesi için doğru belgelerin toplanması ve teslim edilmesi gibi zor ve zahmetli bir süreci bir uzmana havale etmek çoğu zaman işlem sürelerinin kısalmasına da önemli ölçüde katkı yapar.

Unutmayın; geçerli bir EB-5 projesi için kullanılacak her türden yatırım sermayesi kaynağının elde edilmesinden nihai yatırıma kadar adım adım gösterilmesi zorunludur. Bu süreç yatırımcıları epey uğraştırabilir; özellikle de alanında uzman bir avukattan yardım alınmıyorsa.

EB-5 Yatırımcılarının En Çok Kullandığı Sermaye Kaynakları

EB-5 yatırımları birbirinden çok farklı olsa da EB-5 yatırımcılarının en çok tercih ettikleri kaynakları sıralayabiliriz. EB-5 yatırımcıları, paranın hareketlerini adım adım gösterebildiği ve bunların meşru yollarla elde edildiğini kanıtlayabildiği sürece neredeyse her türlü kaynağı kullanabilir. EB-5 yatırımlarını fonlama yollarının sayısız olduğunu söyleyebiliriz.

Günümüzde EB-5 yatırımları için en çok kullanılan kaynakları ve bunlar için hangi belgelerin sunulması gerektiğini aşağıda görebilirsiniz.

İşletme Sahibi Olmak

Kendi işinden elde ettiği kaynağı EB-5 yatırımcı için kullanacak olan kişilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekebilir:

  • Ticaret sicili belgeleri
  • İşletme sahipliğini gösteren belgeler
  • İşletmenin değerini gösteren ekspertiz raporları
  • Genel muhasebe ve satış kayıtları

Bağışlar ve Miras (Hibeler)

Genç EB-5 yatırımcıları genellikle fon kaynakları olarak anne-babalarından gelen bağış, hibe ve mirasları kullanıyor. EB-5 yatırımcıları, kendilerine aktarılan bağışlarla yatırım yaptığında, orijinal bağışçıdan parayı geri ödemek zorunda olmadığını gösteren bir mektup almak ve bunu ibraz etmek zorunda. Bağışı yapan kişi, aktardığı bu sermayenin meşru yollarla elde edildiğini kanıtlama yükümlülüğüne sahip olacaktır.

Miras kalan sermaye ile ilgili de genel olarak aynı şartlar geçerli ancak bu durumda bir mektup istenmiyor. Bu durumda, yatırımcılar genellikle gayrimenkul ya da işletme ile ilgili belgeleri sunuyor.

Maaş ya da Ücretler

Yatırım miktarını maaş gelirlerinden karşılayan EB-5 yatırımcıları; banka ekstreleri, bordrolar, iş sözleşmeleri ve son iki yılın vergi iadesi formları gibi belgeleri fon kaynağı olarak gösterebilir.

Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler

Fonların çeşitli türden yatırımlardan elde edilmesi durumunda; aracı kurumlardan alınan hesap özetleri, hisse senetleri, vergi beyannameleri ve diğer belgeler yardımıyla sermaye kaynağının meşru yollarla elde edildiği kanıtlanabilir.

Banka Kredisi Dışındaki Borçlar

Banka kredilerinin EB-5 onay memurları tarafından meşru kaynak olarak kabul edilebilmesi için kanıtlanması gerekirken, banka kredisi dışındaki borçlar için de belge gösterilmesi zorunludur. Bu durumda, borca karşılık olarak gösterilen teminatla ilgili belgelerin de sunulması gerekebilir.

Gayrimenkul Gelirleri

Yabancı yatırımcıların, gayrimenkul satışlarından elde ettikleri geliri kullanması durumunda, fon kaynakları için aşağıdaki belgelerden bazılarını toplamanız gerekebilir:

  • Ekspertiz raporları
  • Banka hesap ekstreleri
  • Tapular
  • Konut kredisi ile ilgili belgeler
  • Kira gelirlerini kanıtlayan belgeler
  • Gayrimenkul alım ve/veya satım sözleşmeler

Tabii ki EB-5 yatırımları ile ilgili fon kaynakları bunlarla sınırlı değil. Bir fon kaynağının yatırımınız için uygun olup olmadığından emin değilseniz tecrübeli bir EB-5 avukatına danışın.

Menü