EB-5 Vizesi İçin Bekleyen Yatırımcı Sayısının Analizi

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmenin en hızlı ve kolay yollarından biri olarak görülüyor. Ancak bu programa başvuranlar, EB-5 sürecinde genellikle uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle de vize başvurusunda yığılma olan ülkelerin yatırımcıları için geçerli. Mevcut veriler ve tahmini işlem sürelerini yorumlamak zor olduğu için EB-5 programına başvuranların muhtemel bekleme sürelerini öngörmesi de güçleşiyor. Verilerin ve bekleme sürelerini etkileyen faktörlerin anlamlandırılması, başvuran kişinin gecikmelerle karşılaşıp karşılaşmayacağını tahmin etmesinde büyük fayda sağlıyor.

EB-5 vize mevcudiyeti yaklaşımının nasıl işlediğini bilmek de önem taşıyor. Her mali yıl için EB-5 programına 10.000 civarında vize ayrılıyor. Bu durumda, her ülkeye en fazla 700 vize düşüyor. Ancak bu sayılar yıldan yıla değişebiliyor. Aslında, 2021 mali yılı için EB-5 programına ayrılan vize sayısında artış bekleniyor. Bu dönem için 14.000 EB-5 vizesi tahsis edilebilir.

EB-5 sürecinin çeşitli aşamalardan oluşması ve I-526 başvurularının sırasıyla işleme alınmamasından dolayı, yatırımcıların EB-5 vizesi sıralarını tam olarak anlamaları zor olabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin (USCIS) yayınladığı raporlarda tüm veriler açıklanmıyor. Bu yüzden, bekleme süresini kestirebilmek için farklı hesaplamalar yapmak gerekiyor.

Approches to calculating the eb5 queue

EB-5 vizesini bekleyenlerin sayısını analiz etmek için ABD ve Dışişleri Bakanlığı tarafından benimsenen yaklaşım, Vize Kontrol Ofisi Şefi Charles Oppenheim tarafından da kullanılıyor. Bu yöntem, EB-5 vizesi için tahmini bekleme sürelerini ortaya çıkarıyor. Ancak bu yöntemde yalnızca I-526 dilekçelerini vermiş EB-5 yatırımcıları ile Ulusal Vize Merkezi (NVC) sürecini bekleyenler hesaba katılıyor. I-526 onayını almış ancak vize başvurusunda bulunmamış ya da I-485 dilekçelerinin sonucunu bekleyenler dikkate alınmıyor. Bu gruplar veri eksikliği nedeniyle hesaplamaya dahil edilmiyor ve bu durum da elde edilen sonuçların hatalı olmasına yol açabiliyor.

Bir diğer yöntem ise EB-5 sırasında bekleyenlerin sayısını I-526 onay sayısına ve vize mevcudiyetine bölmek. USCIS, Ağustos 2020 itibariyle I-526 onayını almış ancak kendi ülkeleri için mevcut vizenin olmasını bekleyen EB-5 yatırımcılarının sayısını yayınlamaya başladı ve bu yaklaşım mümkün hale geldi. Bu yönteme dahil edilen tek rakam, öncelik tarihlerinin güncel hale gelmesini bekleyen EB-5 başvurucuları. Bu yöntem de tam doğru sonuç vermiyor ancak ilk yöntemin sorunlu yanlarına kısmen çözüm getiriyor.

EB-5 vizesi için bekleyenleri hesaplamanın çok daha kolay bir yolu da var. Üçüncü yöntemde, belirli bir tarihten itibaren teslim edilen I-526 dilekçelerinin sayısından verilen vize sayısı çıkartılıyor. Bu yaklaşımda, ilk iki yöntemdeki bazı boşluklar giderilmiş oluyor ancak yatırımcıların EB-5 sürecinde hangi aşamadan olduğuna dair bir fikir vermiyor.

Kasım 2019 – Nisan 2020 Arasındaki Verilere Bir Bakış

Aşağıdaki iki tabloda I-526 başvuruları onaylanan ancak vize mevcudiyetini bekleyen EB-5 yatırımcılarının sayısı gösteriliyor. İlk tablo Nisan 2020, ikincisi ise Kasım 2019’a ait.

Approved eb5 forms

 

Approved eb5 forms

Çin İçin EB-5 Vizesi Rakamları

Veriler, vize kontenjanı için bekleyen Çinli EB-5 yatırımcılarının sayısındaki azalmayı net şekilde gösteriyor. Kasım 2019’da vize kotasını bekleyen yatırımcı sayısı 27.251 iken Nisan 2020’de bu sayı 23.511’e indi. Kasım 2019 itibariyle Çinli EB-5 yatırımcıları için son işlem tarihi 1 Kasım 2014 idi. Nisan 2020’de bu tarih 15 Mayıs 2015’e geldi. Bu ilerleme yalnızca 3.740 yatırımcı için geçerli. Ancak bu verileri, binlerce Çinli yatırımcının vize aldığı şeklinde yorumlamamak gerek. Yalnızca daha fazla Çinli yatırımcı için vize verilmesinin mümkün olduğunu anlayabiliriz.

Birçok EB-5 yatırımcısı, eşleri ve çocukları için de vize başvurusunda bulunuyor. Geçmişte, her bir Çinli EB-5 yatırımcısı ortalama 2,7 vize almıştı. Bu oran üzerinden hesaplama yapıldığında, Nisan 2020 itibariyle bekleyen tüm yatırımcıların öncelik tarihlerinin güncel hale gelebilmesi için 63.889 adet vize kontenjanına ihtiyaç var.

Hindistan İçin EB-5 Vizesi Rakamları

Hindistan için bu sayı Çin’e kıyasla çok daha düşük. Kasım 2019’da başvuruda bulunmak için vizenin mevcut olmasını bekleyen 189 Hindistanlı EB-5 yatırımcısı vardı ve Nisan 2020’de bu sayı 51’e düştü. 8 Aralık 2017 olan son işlem tarihi ise 1 Ocak 2019’a geldi. Bu hızlı ilerlemenin ardından, Temmuz 2020 itibariyle son işlem tarihi “güncel” hale geldi. Bekleyen aile üyelerini de hesaba kattığımızda 51 yatırımcı için 124 vize kontenjanına ihtiyaç var. Ancak Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 mali yılı için Hindistan’a açtığı kontenjanda halen 200 adet vize bulunuyor. Yani bu yatırımcıların talep ettiği vizelerin mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

Vietnam İçin EB-5 Vizesi Rakamları

Son dönemde Vietnam ile ilgili rakamlarda pek fazla değişiklik olmadı. Kasım 2019 itibariyle, başvuru yapabilmek için EB-5 vizesinin mevcut olmasını bekleyen 491 Vietnamlı EB-5 yatırımcısı vardı ve Nisan 2020’de bu sayı 443’e geriledi. Bunun sebebi; çok sayıda I-526 başvurusunun onaylanması ve çok sayıda yatırımcının son işlem tarihine ulaşması olabilir. Ya da az sayıda I-526 başvurusunun onaylanması ve az sayıda yatırımcının son işlem tarihine ulaşmış olması da muhtemel.

Vietnam için son işlem tarihi Hindistan’da olduğu gibi hızlı bir ilerleme göstermedi. Kasım 2019’dan Nisan 2020’ye kadar son işlem tarihi 15 Kasım 2016’dan 8 Şubat 2017’ye geldi. Bu durum, Vietnamlı yatırımcılar için verilebilecek daha az vize olduğunu gösteriyor. EB-5 yatırımcılarının eşleri ve 21 yaşından küçük çocukları da hesaba katıldığında, Vietnamlılar için 2020 mali yılında 800’den fazla vize bekleniyor. 2020 mali yılında bu sayının sıfırlanması mümkün görünmüyor.

Menü