EB-5 Vize Bülteninin Yorumlanması

EB-5 programında sürekli meydana gelen değişikliklerden ötürü, ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından yayınlanan aylık Vize Bültenleri yatırımcılar için değişken öneme sahip bir belge.

Örneğin, 14 Ağustos 2020 itibariyle, Vize Bültenindeki veriler Çin ve Vietnam uyruklu EB-5 yatırımcıları için önem taşıyor ve bu yatırımcıların söz konusu raporu çok dikkatli bir şekilde incelemeleri gerekiyor.

Öte yandan; Güney Kore, Tayvan ve Brezilya’dan bu programa yönelik talep artıyor. Bu ülkelerden gelen yatırımcıların da vize başvurularında yığılma olup olmadığını görmek için raporlara göz atmaları öneriliyor.

Vize Bültenindeki A ve B Tabloları

Her Vize Bülteninde EB-5 yatırımcılarıyla ilgili Tablo A ve B olmak üzere iki tablo yer alıyor. Her iki tabloda EB-5 programıyla ilgili satırlar bulunuyor. Bu satırlarda, doğrudan ve bölgesel merkezler üzerinden yatırım yapan başvurucular ile ilgili veriler ayrı ayrı gösteriliyor.

İki farklı yatırım yöntemini seçenler için verilen tarihlerde çoğu zaman bir farklılık göz çarpmıyor. Vize Bülteninde gösterilen ülke sayısı da çok fazla olmuyor çünkü vize başvurularında yığılma yalnızca birkaç ülke ile sınırlı oluyor.

Her iki tablodaki “C” (güncel) ifadesi, o ülke için EB-5 başvurularında bir yığılma olmadığını gösteriyor. Yani, bu ülkeden gelen yatırımcıların EB-5 sürecine devam etmek için beklemeleri gerekmiyor.

Diğer yandan, “güncel” olarak belirtilmeyen ülkelerden başvuran yatırımcılar, kendilerine verilmiş olan öncelik tarihine bakmalı.

Öncelik tarihi, EB-5 yatırımcısının I-526 dilekçesini teslim ettiği sırada ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından kendisine verilen alındı belgesinde yer alan tarih.

Bir yatırımcının ülkesi için ilan edilen son işlem tarihi yatırımcının öncelik tarihinden daha ileri olduğunda, yatırımcının EB-5 sürecine devam etmesi mümkün oluyor.

Peki, son işlem tarihi nedir?

EB-5 Vize Bültenindeki Tablo A’da Yer Alan Son İşlem Tarihleri

Vize Bültenindeki Tablo A, bazı EB-5 yatırımcıları için son işlem tarihlerini gösteriyor. Bu tarihler, yalnızca I-526 dilekçeleri daha önce onaylanmış ve EB-5 vizesine başvuru yapmış olan yatırımcılar tarafından dikkate alınmalı.

Her mali yıl içinde EB-5 programına az sayıda vize ayrıldığını dikkate aldığımızda, EB-5’e ilginin yüksek olduğu ülkelerden gelen başvuruların nasıl hızlı bir şekilde birikmeye başladığını anlayabiliriz.

Bu senaryoda, yalnızca son işlem tarihi şartını karşılayan yatırımcılara EB-5 vizesi veriliyor. Diğerlerinin ise beklemesi gerekiyor.

Şu ana kadar, yalnızca Çin, Hindistan ve Vietnam uyruklular bu sebeple beklemek zorunda kaldı. Hindistan’ın son işlem tarihi Temmuz 2000’de yeniden “güncel” hale geldi. USCIS de bu yöndeki tahminini daha önce açıklamıştı.

Bununla birlikte, EB-5 işlemleri pratikte lineer bir sıra takip etmiyor ve süreç gerçekten karmaşık. Bu sebeple, gelecekte Hindistan’dan gelen başvurularda yeniden büyük yığılmalar söz konusu olabilir.

EB-5 Vize Bültenindeki Tablo A’da Yer Alan Dosya Teslim Tarihleri

Başvurularda çok büyük yığılmanın olduğu ülkeler için dosya teslim tarihleri ise Tablo B’de gösteriliyor. Sistemin başvuru dosyalarından dolayı işlemez hale gelmesini önlemek isteyen USCIS, bazı ülkelerden EB-5 başvurularını belirli bir tarihe kadar kabul etmiyor. Bu, “dosya teslim tarihi” olarak adlandırılıyor.

Şu anda yalnızca Çinli EB-5 yatırımcılarının başvuru yapmak için beklemeleri isteniyor.

COVID-19’un Getirdiği Zorluklar

COVID-19 pandemisinden dolayı ABD elçilik ve konsoloslukları geçici olarak kapatıldı. Pandemi bazı bölgelerde henüz hafiflemediği için ABD konsolosluklarındaki göçmenlik hizmetleri de ertelendi.

Sonuç olarak, yurtdışındaki EB-5 yatırımcıları vize başvurusunda bulunamadı.
Ancak farklı vizelerle ABD’de yaşamakta olanlar, göçmenlik statülerini değiştirmek için I-485 dilekçesi vererek EB-5 vizesine kavuşabiliyor.

Bundan dolayı da EB-5 başvurularında son işlem tarihleri şimdilik hızla güncel tarihlere yaklaşıyor ve az sayıda yatırımcı bu durumdan yararlanıyor.

Ancak yatırımcılar, yeniden açıldığı zaman konsolosluklara akın ederek EB-5 vizesi talebinde bulunacak ve bu durum da yeniden büyük yığılmalara yol açabilecek.

Menü